Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie podczas uruchomienia aplikacji klienta SoftGrid: "kod błędu: xxxxxx-xxxxxx0A-20000194"

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 930614
Symptomy
Klient Microsoft SoftGrid próbuje uruchomić aplikację. Próba się nie powiedzie i otrzymujesz komunikat o błędzie podobny do następującego:
Nie może uruchomić klienta SoftGrid <application_name></application_name>.
Nie można odnaleźć pakietu wymagane w systemie magazynu danych lub na serwerze nie można odnaleźć plików skojarzonych z tym pakietem. Zgłoś następujący kod błędu systemuAdministrator.
Kod błędu: XXXXXX xxxxxx0A 20000194
Wpis podobny do następującego może pojawić się w pliku dziennika klienta SoftGrid (Sftlog.txt):

SoftGrid klient nie może połączyć się z adresu URL strumienia "<protocol></protocol>://<server_name></server_name>:<port></port>/<path></path>/<file name=""></file>.sft' (stan FS: xxxxxx0A 20000194).
Klient nie może połączyć się z serwerem SoftGrid (xxxxxx0A rc-20000194)

Wpis podobny do następującego może pojawić się w pliku dziennika serwera wirtualnego aplikacji SoftGrid (Sft server.log):

44808 "Nie można zlokalizować <provider_policy></provider_policy>."
44811 "Nie można otworzyć <path></path>\<file name=""></file>.sft."

Przyczyna
Takie zachowanie może wystąpić, jeśli jedna lub więcej z następujących warunków jest spełniony:
 • Próbujesz uruchomić włączone SoftGrid aplikacji, który nie został dodany do konsoli zarządzania SoftGrid.
 • Plik .sft, który jest określony w pliku .osd nie istnieje w strukturze katalogów zawartości.
 • Ścieżka lub nazwa pliku .sft, określonego w Względna ścieżka pliku Softricity wpis jest nieprawidłowy.
 • Zasady dostawcy, określonego w plik .osd nie istnieje.
Rozwiązanie
Następujące informacje podano rozwiązania dla każdej przyczyny wymieniony w sekcji "Przyczyna".
 • Próbujesz uruchomić włączone SoftGrid aplikacji, który nie został dodany do konsoli zarządzania SoftGrid

  Istnieją dwa warunki, na jakich można spróbować uruchomić pomyślnie włączone SoftGrid aplikacji, który nie został dodany do konsoli zarządzania SoftGrid:
  • Możesz kliknąć dwukrotnie plik .osd aplikacji z obsługą SoftGrid.
  • Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu włączone SoftGrid aplikacji, który został usunięty z zarządzania klienta SoftGrid.

   Uwaga Skrót nie jest usuwany po usunięciu aplikacji z obsługą SoftGrid z SoftGrid Zarządzanie klientem. Skrót nie jest usuwany, jeśli użytkownik ręcznie skopiuj skrót do alternatywnej lokalizacji podczas dodawania aplikacji do zarządzania klienta SoftGrid. Gdy aplikacja jest później usunięte, Zarządzanie klientem SoftGrid nie rozpoznaje alternatywnej lokalizacji i skrótu nie jest usuwany.
 • Plik .sft, który jest określony w pliku .osd nie istnieje w strukturze katalogów zawartości

  Plik .sft nie istnieje w strukturze katalogów zawartości. Ten plik .sft jest określonej w atrybucie HREF element CODEBASE plik .osd.

  Rozważmy następujący scenariusz. Plik .osd jest skonfigurowany w poniższym przykładzie:
  HREF="rtsp://%SFT_SOFTGRIDSERVER%:554/Softricity/sft_ea70.V1.sft"
  Katalog zawartości jest skonfigurowana, jak na przykład następująca ścieżka:
  C:\Program Files\Softricity\SoftGrid Server\content
  W tym scenariuszu Microsoft SoftGrid nie można uruchomić aplikacji, jeśli sft_ea70.V1.sft plik nie istnieje w podkatalogu Softricity w następującej ścieżce katalogu zawartości:
  C:\Program Files\Softricity\SoftGrid Server\content\Softricity
  .
 • Ścieżka lub nazwa pliku .sft, określonego w "Softricity względną ścieżką pliku" jest nieprawidłowy

  W Względna ścieżka pliku Softricity musi zawierać podkatalog katalogu zawartości i nazwę pliku .sft.Na przykład nazwa pliku .sft jest example.sft i istnieje w Przykładowe aplikacje podkatalog katalog zawartości. Jeśli zawartość katalogu C:\Program Files\Softricity\SoftGrid Server\content, Względna ścieżka pliku Softricity jest Applications\example.sft przykład. Jeśli katalog zawartości jest \\SERVERNAME\content, Względna ścieżka pliku Softricity nadal jest Applications\example.sft przykład.

  Aby sprawdzić ścieżkę względną zawiera tylko podkatalogu katalogu zawartości i nazwę pliku .sft, wykonaj następujące kroki: kroki:
  1. W menu Narzędzia administracyjne należy uruchomić konsolę Zarządzanie SoftGrid.
  2. Rozwiń węzeł Systemy SoftGrid<server_name> </server_name>Pakiety <package version="" of="" the="" application="" that="" does="" not="" start=""> </package>.
  3. Kliknij dwukrotnie pakiet wersja aplikacji, która nie jest uruchamiany.
  4. Sprawdź, czy Względna ścieżka pliku Softricity zawiera tylko podkatalogu katalogu zawartości i nazwę pliku .sft.
 • Zasady dostawcy, określonego w plik .osd nie istnieje.

  Zasady dostawcy, ?Klienta = Określa nie istnieje. Atrybut HREF elementu CODEBASE plik .osd określona jest ta zasada dostawcy

  Rozważmy następujący scenariusz. Środowisko SoftGrid ma wiele zasad dostawca domyślny dostawca jak niestandardowe zasady dostawcy, o nazwie anonimowe. Ponadto należy skonfigurować plik .osd użyć anonimowego zasad dostawcy. W tym scenariuszu.Atrybut HREF elementu CODEBASE plik .osd musi znajdować się w poniższym przykładzie.
  HREF="rtsp://%SFT_SOFTGRIDSERVER%:554/Softricity/sft_ea70.V1.sft?Klient = anonimowe"
  Uwaga Jeśli nazwa zasady dostawcy występujący ?Klienta = nie istnieje, Microsoft SoftGrid nie można uruchomić aplikacji.
Aby uzyskać więcej informacji na temat warunki użytkowania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 930614 — ostatni przegląd: 07/09/2012 07:27:00 — zmiana: 1.0

Microsoft SoftGrid for Terminal Services, Microsoft SoftGrid for Windows Desktops

 • kbexpertiseinter kbtshoot kbmt KB930614 KbMtpl
Opinia