Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie jest wyświetlany podczas próby zapisania pliku na dysku twardym lub w urządzeniu typu flash w systemie Windows Vista

Symptomy
Jeśli w systemie Windows Vista nastąpi próba zapisania pliku na dysku twardym lub na urządzeniu typu flash, mogą się pojawić następujące komunikaty o błędach:
Komunikat 1
X:\Folder\NazwaPliku Nie masz uprawnień do zapisywania w tej lokalizacji. W celu uzyskania uprawnień skontaktuj się z administratorem. Czy zamiast tego chcesz przeprowadzić zapisywanie w folderze Dokumenty?
Komunikat 2
Odmowa dostępu do pliku X:\Folder\NazwaPliku.
Przyczyna
Ten problem występuje, gdy dysk twardy lub urządzenie typu flash sformatowano we wcześniejszej wersji systemu plików Windows NTFS. Na przykład ten problem występuje, jeśli stacja dysków lub urządzenie flash sformatowano w systemie Microsoft Windows XP.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe kroki w celu sformatowania dysku twardego lub urządzenia flash w systemie Windows Vista.
 1. Utwórz kopię zapasową wszystkich danych na dysku lub na urządzeniu, aby mieć pewność, że nie nastąpi utrata ważnych danych.
 2. Kliknij przycisk Startprzycisk Start, kliknij pozycję Komputer, kliknij prawym przyciskiem myszy stację dysków lub urządzenie, a następnie kliknij polecenie Formatuj.

  Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeżeli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. Na liście kliknij system plików NTFS (domyślny).
 4. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Szybkie formatowanie
 5. Kliknij przycisk Start.
 6. Zamknij okno dialogowe Formatowanie dysku lokalnego po zakończeniu formatowania.
Obejście problemu
W przypadku scenariusza, w którym w systemie Windows Vista nie można sformatować dysku twardego lub urządzenia typu flash, można obejść problem, stosując jedną z następujących metod.

Metoda 1: Uruchomienie programu używanego do zapisu plików jako administrator

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót używany do uruchamiania programu, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator, aby uruchomić program. Jeśli opcja Uruchom jako administrator jest niedostępna, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót służący do uruchamiania programu, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Kliknij kartę Skrót, a następnie kliknij opcję Otwórz lokalizację pliku.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik wykonywalny, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator, aby uruchomić program.
  Uwaga: Jeśli program był zainstalowany przy użyciu pliku pakietu msi, konieczne jest zlokalizowanie pliku wykonywalnego programu, aby uruchomić go jako administrator. Na przykład, skrót do programu pakietu Microsoft Office nie zawiera opcji Uruchom jako administrator.
 2. Zapisz plik.

Metoda 2: Zapisanie pliku w folderze Dokumenty i przeniesienie go do folderu docelowego

 1. Zapisz plik w folderze Dokumenty.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik zapisany w kroku 1, a następnie kliknij polecenie Wytnij.
 3. Kliknij przycisk Startprzycisk Start, kliknij pozycję Komputer, kliknij prawym przyciskiem myszy folder docelowy, a następnie kliknij polecenie Wklej.
 4. Gdy pojawi się odpowiedni monit, wpisz hasło administratora.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 931277 — ostatni przegląd: 04/21/2008 16:08:58 — zmiana: 2.0

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Starter

 • kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB931277
Opinia