Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak rozwiązywać problemy, które mogą uniemożliwić program poprawnie zainstalowany na komputerze z systemem Windows Vista

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:931361
WPROWADZENIE
W tym artykule opisano sposób rozwiązywania problemów, które mogą uniemożliwić programowi poprawnie zainstalowany na komputerze z systemem Windows Vista.
Więcej informacji
Jeśli program nie może poprawnie zainstalowany, kroki, które należy podjąć w celu rozwiązania tego problemu zależy jak instalacja nie powiodła.

Instalacja jest zatrzymywana przez Asystent zgodności programów

Jeśli instalacja programu jest zatrzymana lub zablokowane przez Asystent zgodności programów, Microsoft ma już określone, że program nie będzie działać poprawnie w systemie Windows Vista. Asystent zgodności programów może generować "miękka blokada" lub "twarda blokada".

Twarda blokada występuje wtedy, gdy Asystent zgodności programów identyfikuje problemu z programem, które mogłyby pozostawić systemu Windows Vista w uszkodzonym stanie, jeśli program instalacyjny zezwolono na kontynuowanie. Gdy wystąpi twarda blokada, program instalacyjny nie może kontynuować. Aby uzyskać informacje o następne kroki należy podjąć, aby rozwiązać ten problem kliknij Wyszukaj rozwiązania.

Miękka blokada występuje wtedy, gdy istnieje znany problem z oprogramowaniem, gdy jest uruchomiony system Windows Vista. Miękka blokada występuje, jest powiadamiany, że program może nie działać poprawnie z systemem Windows Vista. Można kliknąć przycisk Uruchom Program Aby kontynuować instalację. Jednak program prawdopodobnie nie będzie działać poprawnie po zakończeniu działania programu instalacyjnego. Aby uzyskać informacje o następne kroki należy podjąć, aby rozwiązać ten problem, kliknij przycisk Wyszukaj rozwiązania.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy z Asystent zgodności programów dotyczących programu zaleca się skontaktować się z niezależnych dostawców oprogramowania (ISV) do ustalenia, czy ma niezależny dostawca oprogramowania, aktualizacji lub uaktualnienia programu, który będzie był zgodny z systemem Windows Vista.

Instalator nie może zainstalować program

Jeśli program instalacyjny nie może pomyślnie zainstalować program, wykonaj następujące kroki, aby rozwiązać problem.

Krok 1: Uruchom Instalatora programu w trybie zgodności

Nie można zainstalować programu, jeśli program Instalatora nie może wykryć obsługiwanych wersji systemu Microsoft Windows. Na przykład jeśli Instalator programu obsługuje system Microsoft Windows XP, Instalator programu może nie działać z systemem Windows Vista. Jeśli to zachowanie występuje, można uruchomić Instalatora programu w trybie zgodności. Na przykład skonfigurować Instalatora programu do uruchamiania w trybie zgodności z systemem Windows XP. Po uruchomieniu Instalatora programu w trybie zgodności systemu Windows Vista raportów do Instalatora programu, który jest rzeczywiście wybranego systemu operacyjnego. Na przykład system Windows Vista można sprawozdanie Instalatora programu to jest Windows XP tak, aby program Instalator zostanie uruchomiony. Aby uruchomić Instalatora w trybie zgodności, wykonaj następujące kroki:
  1. Zlokalizuj program instalacyjny, który będzie używany do zainstalowania programu.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy program instalacyjny, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
  3. Na Zgodność Karta, kliknij, aby zaznaczyć Uruchom ten program w trybie zgodności pole wyboru.
  4. Na liście wybierz system operacyjny, który program został uruchomiony na wcześniej, a następnie kliknij przycisk OK. W razie wątpliwości z posiadaną wersję systemu Windows program wcześniej pracował, można uruchomić, wybierając opcję dla System Windows XP Z dodatkiem Service Pack 2.
  5. Spróbuj zainstalować program.
Jeśli program nadal nie jest zainstalowany, przejdź do kroku 2.

Krok 2: Uruchom Instalatora programu jako administrator

Aby uruchomić program jako administrator, wykonaj następujące kroki:
  1. Zlokalizuj program instalacyjny, który będzie używany do zainstalowania programu.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy program instalacyjny, a następnie kliknij przycisk Uruchom jako administrator.
  3. Spróbuj zainstalować program.
Jeżeli problem wciąż występuje, Instalator programu mogą być niezgodne z systemem Windows Vista. W takim przypadku skontaktuj się z niezależnych dostawców oprogramowania do obsługi.

Aby uzyskać informacje dotyczące producenta sprzętu odwiedź następującą witrynę sieci Web:Firma Microsoft udostępnia informacje kontaktowe innych firm, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Niniejsze informacje kontaktowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Microsoft nie gwarantuje dokładności niniejsze informacje kontaktowe innych firm.
Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu Windows Vista i problemy ze zgodnością programów kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
931359Jak ustalić, czy występują problemy ze zgodnością programów przed zainstalowaniem systemu Windows Vista
931360 Jak rozwiązywać problemy z niezgodnością programów, które mogą przestać Instalator systemu Windows Vista
931362 Zaawansowane metody rozwiązywania problemów z programu, który nie działa zgodnie z oczekiwaniami po zainstalowaniu w systemie Windows Vista
winvista rozwiązywania problemów aplikacji apps

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 931361 — ostatni przegląd: 09/27/2011 06:28:00 — zmiana: 3.0

Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Enterprise

  • kbexpertisebeginner kbtshoot kbhowto kbmt KB931361 KbMtpl
Opinia