Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Podczas próby otwarcia zabezpieczonej witryny sieci Web w programie Internet Explorer pojawia się komunikat „Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web”

Symptomy
Gdy użytkownik próbuje nawiązać połączenie z zabezpieczoną witryną sieci Web przy użyciu programu Windows Internet Explorer, może zostać wyświetlony następujący komunikat ostrzegawczy:
Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web. Certyfikat zabezpieczeń przedstawiony przez tę witrynę nie został wystawiony przez zaufany urząd certyfikacji.

Problemy z certyfikatem zabezpieczeń mogą wskazywać na próbę oszukania Cię lub przechwycenia danych, które wysyłasz do serwera.
Zaleca się zamknięcie tej strony sieci Web i przerwanie przeglądania tej witryny sieci Web.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, jeśli zegar komputera klienta jest tak ustawiony, że data/godzina jest późniejsza niż data wygaśnięcia certyfikatu SSL serwera sieci Web.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, organizacja hostująca bezpieczną witrynę sieci Web może kupić certyfikat dla każdego serwera sieci Web od innego dostawcy. Organizacja może też zainstalować urząd certyfikacji Microsoft Enterprise w lesie usługi Active Directory. Wtedy organizacja może używać tego urzędu certyfikacji do generowania certyfikatu dla każdego serwera sieci Web.

Uwaga Użytkownicy komputerów klienckich, które nie należą do lasu usługi Active Directory organizacji, mogą odwiedzić witrynę sieci Web urzędu certyfikacji w celu pobrania certyfikatu.
Obejście problemu
Aby obejść ten problem, zainstaluj na komputerze klienckim certyfikat z podpisem własnym systemu Microsoft Windows Small Business Server 2003 (Windows SBS). W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. W programie Windows Internet Explorer, kliknij pozycję Kontynuuj przeglądanie tej witryny sieci Web (niezalecane).

    Zostanie wyświetlony czerwony pasek adresu i ostrzeżenie dotyczące certyfikatu.
  2. Kliknij przycisk Błąd certyfikatu, aby otworzyć okno informacji.
  3. Kliknij przycisk Wyświetl certyfikaty, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj certyfikat.
  4. W wyświetlonym komunikacie ostrzegawczym kliknij przycisk Tak, aby zainstalować certyfikat.
Uwagi
  • W systemie Windows Vista występuje ten sam problem z certyfikatami z podpisem własnym. Jednak opcja zainstalowania certyfikatów jest niedostępna do czasu uruchomienia programu Windows Internet Explorer z prawami administratora. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Internet Explorer, a następnie wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
  • Gdy komputer kliencki nawiązuje połączenie z serwerem sieci Web z systemem Windows Server 2003, komputer kliencki ponownie wykorzystuje certyfikat urzędu certyfikacji. Komputer kliencki nie używa innego certyfikatu podpisanego przez urząd certyfikacji.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemu z certyfikatem zabezpieczeń witryny sieci Web, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 931850 — ostatni przegląd: 03/08/2014 19:07:00 — zmiana: 17.0

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7

  • kbexpertiseinter kbtshoot kbcip KB931850
Opinia