Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Problemy, które mogą wystąpić podczas próby sekwencji programów pakietu Microsoft Office w systemie Microsoft Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003 za pomocą aplikacji Microsoft-V (SoftGrid)

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:931914
Symptomy
Podczas próby sekwencji programów pakietu Microsoft Office na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003 za pomocą aplikacji Microsoft-V (SoftGrid) może wystąpić jeden lub kilka z następujących problemów:
 • Problem 1: Gdy administrator usiłuje uruchomić program pakietu Microsoft Office przy użyciu ekranu Uruchamianie aplikacji Kreatora sekwencjonowanie, ulega awarii programu pakietu Office. Gdy aplikacje pakietu Office są launced w sekwenserze i na kliencie aplikacji-V (SoftGrid). w dzienniku zdarzeń pojawia się następujące zdarzenia:

  Typ zdarzenia: błąd
  Źródło zdarzenia: Błąd aplikacji
  Błędu Kategoria zdarzenia: Brak
  Identyfikator zdarzenia: 1000
  Opis: Błąd aplikacji Powerpnt.exe ma, wersja 11.0.6564.0, błąd modułu kernel32.dll w wersji 5.1.2600.3119, adres błędu 0x00012a5b. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Centrum pomocy i obsługi w <http: go.microsoft.com/fwlink/events.asp="">.</http:>
  Dane:
  0000: 41 70 70 6 c 69 63 61 74 Applicat
  0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 jonów 6 c błędów
  0010: 75 72 65 20 20 70 6f ure 77 pow
  0018: 65 72 70 6e 74 2e 65 78 erpnt.ex
  0020: 30 2e 65 20 31 31 2e 36 e 11.0.6
  6e 69 0028: 35 36 34 2e 30 20 564.0 w
  0030: 20 6b 6e 65 72 65 6 c 33 kernel3
  0038: 32 2e 64 6 c 6 c 20 35 2e 2. dll 5.
  2e 30 30 32 36 2e 0040: 31 33 1.2600.3
  0048: 31 31 39 20 61 74 20 6f 119 na o
  ffset 30 30 74 20 0050: 66 66 73 65 00
  0058: 30 31 32 61 35 62 0 d 0a 012a5b...

 • Problem 2: Podczas uruchamiania programu pakietu Microsoft Office na komputerze klienckim App-V (SoftGrid) zostanie wyświetlony Kreator aktywacji
 • Problem 3: Po uruchomieniu programu pakietu Microsoft Office na komputerze klienckim App-V (SoftGrid) może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Ta aplikacja nie jest skonfigurowana dla tego systemu operacyjnego
 • Problem 4: Podczas uruchamiania programu pakietu Microsoft Office na komputerze klienckim App-V (SoftGrid) Instalator Windows zostanie wyświetlone okno dialogowe
 • Problem 5: Po uruchomieniu programu pakietu Microsoft Office na komputerze klienckim App-V (SoftGrid) komunikat o błędzie "0x000000C2" na niebieskim ekranie lub klient używa wszystkich dojść do otwartych plików do katalogu dane aplikacji przekierowany sieci
 • Problem 6: Podczas uruchamiania programu pakietu Microsoft Office na komputerze klienckim App-V (SoftGrid) po raz pierwszy nie monit wpisz nazwisko i inicjały
 • Problem 7: Po uruchomieniu programu Outlook na komputerze klienckim App-V (SoftGrid), następujące komunikaty liczników wydajności programu Outlook są rejestrowane w dzienniku zdarzeń:

  Identyfikator zdarzenia: 3003
  Typ: błąd
  Źródło: LoadPerf
  Opis: Klucz SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib może nie zostać otwarty lub dostęp do zainstalowania ciągi liczników. Stan Win32 zwrócony przez wywołanie to pierwszy wpis DWORD w sekcji danych.

  Identyfikator zdarzenia: 3009
  Typ: błąd
  Źródło: LoadPerf
  Opis: Instalowanie ciągi liczników wydajności dla usługi programu Outlook (Outlook) nie powiodło się. Kod błędu to pierwszy wpis DWORD w sekcji danych.

  Identyfikator zdarzenia: 1000
  Typ: informacje
  Źródło: LoadPerf
  Opis: Liczniki wydajności dla usługi programu Outlook (Outlook) zostały pomyślnie załadowane. Dane rekordu zawierają nowe wartości indeksu przypisane do tej usługi.

 • Problem 8: Spróbuj zamknąć program pakietu Microsoft Office na komputerze klienckim App-V (SoftGrid). Jednak program nie jest całkowicie zamykany.
 • Problem 9: Po zapisaniu pliku Softricity z Sekwenser App-V (SoftGrid), ten plik jest kilka kilkaset megabajtów większy niż oczekiwano.
 • Problem 10: Podczas uruchamiania programu Word na kliencie aplikacji-V (SoftGrid), użytkownicy mogą widzieć wyskakującego Instalator Windows i/lub następujący komunikat o błędzie:

  Program Word wykrył problem dotyczący niektórych bieżących preferencji
Rozwiązanie
Ważne Niniejszej sekcji, metodzie lub zadania zawiera kroki, które informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Jednak niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. Należy więc dokładnie wykonaj następujące kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę kopii zapasowej rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Następnie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu tworzenia kopii zapasowych i przywracania rejestru kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows

Rozwiązanie problemu 1

Aby rozwiązać ten problem, przed rozpoczęciem Sekwenser ustawić dwie wartości rejestru. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Sekwenser wyjścia.
 2. Uruchom Edytor rejestru.
 3. Otwórz następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy Instalator, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij przycisk Wartość DWORD.
 6. Typ DisableRollback, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy DisableRollback, a następnie kliknij przycisk Modyfikowanie.
 8. W Wartość danych pole typu 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy Instalator, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij przycisk Wartość DWORD.
 10. Typ MaxPatchCacheSize, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 11. Zamknij Edytor rejestru.
 12. Uruchom Sekwenser.
 13. Otwórz sekwencji i w zwykły sposób wykonywania uaktualnienia.
Po wykonaniu tych kroków uaktualnienia może zakończyć się niepowodzeniem i może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Błąd 25090. Instalator pakietu Office napotkał problem z aparatem źródłowym pakietu Office, błąd systemu:-2147023836. Otwórz okno Ustawienia.CHM i wyszukaj "Office Source Engine", aby uzyskać informacje dotyczące sposobu rozwiązania tego problemu.
Jeśli ten komunikat o błędzie, wykonaj następujące kroki:
 1. Po uruchomieniu Kreatora instalacji na etapie monitorowania należy uruchomić Instalatora przy użyciu oryginalnego nośnika instalacyjnego.
 2. Po pojawieniu się okna Ustawienia Anuluj instalację, a następnie odpowiedz na monity, aby zakończyć pracę Instalatora.
 3. Uaktualnienia w zwykły sposób.
Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
827467Komunikat o błędzie "Błąd 25090" podczas uruchamiania programu pakietu Office

Rozwiązanie problemu 2

Aby rozwiązać ten problem, administrator powinien użyć klucza produktu, który wyłącza aktywacji po zainstalowaniu (sekwencja) pakietu Microsoft Office za pomocą Sekwenser App-V (SoftGrid).

Rozwiązania problemu 3

Aby rozwiązać ten problem, należy uaktualnić do wersji 3.2.0.311 lub nowszej wersji klienta aplikacji-V (SoftGrid). Jeśli nie można uaktualnić obejść ten problem, tworząc następujące katalogi lokalnie na komputerze klienckim App-V (SoftGrid):
 • %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\Office11
 • %CommonProgramFiles%\System\MSMAPI\1033
To zrobić ręcznie lub za pomocą skryptu URUCHAMIANIA PRE w plik .osd.

Uwaga Aby utworzyć katalogi, musi mieć uprawnienia pliku jest poprawna.

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz plik .osd w edytorze tekstu.
 2. Należy wprowadzić następujące zmiany do<script></script>
  <DEPENDENCY> <SCRIPT TIMING="PRE" EVENT="LAUNCH" PROTECT="FALSE" WAIT="TRUE">  <HREF>%SystemRoot%\system32\cmd.exe /c md "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\Office11"</HREF> </SCRIPT> <SCRIPT TIMING="PRE" EVENT="LAUNCH" PROTECT="FALSE" WAIT="TRUE">  <HREF>%SystemRoot%\system32\cmd.exe /c md "%CommonProgramFiles%\System\MSMAPI\1033"</HREF> </SCRIPT></DEPENDENCY>
 3. Zapisz plik .osd, a następnie zamknij Edytor tekstu.

Rozwiązanie problemu 4

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Na ekranie dostosowanie konfiguracji pakietu Office Instalatora pakietu Microsoft Office należy wprowadzić jedną z następujących opcji dla każdej funkcji dostępnych:
  • Uruchom z mojego komputera
  • Nie jest dostępny
  Ważne Nie zaznaczaj Instalacji przy pierwszym użyciu.
 2. W Kreatorze instalacji podczas monitorowania fazy kopiowania DYSK CDPlik \Pro11.msi Katalog główny pakiet\Path\Office11 folder.

  Uwaga Nie sekwencji na dysku o lub dysku X.
Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
930995Niektóre aplikacje nie sekwencji do określonych liter dysku

Rozwiązanie problemu 5

Gdy folder dane aplikacji jest przekierowywany do lokalizacji sieciowej, klient może wykorzystać wszystkich dojść do otwartych plików na serwerze plików. Ten problem występuje, gdy pakiet Office 2003 tworzy pliki tymczasowe .dta w katalogu dane aplikacji. Aby rozwiązać ten problem, skonfiguruj Sekwenser, aby wykluczyć katalog %Csidl_Windows%\Debug, przed utworzeniem sekwencji.
 1. Na Narzędzia menu, kliknij przycisk Opcje.
 2. Kliknij przycisk Wykluczanie elementów Karta.
 3. Kliknij przycisk Nowy.
 4. W Wykluczone ścieżki pole typu %Csidl_Windows%\debug.
 5. W Mapowanie typu Zaznacz pozycję VFS, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Zapisz jako domyślne, kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij przycisk OK.

Rozwiązanie problemu 6

Podczas sekwencji, Office uzyskuje nazwę i inicjały od użytkownika, który wykonuje sekwencję. Aby skonfigurować urząd Monituj użytkownika o te informacje mogą uruchomić programu po raz pierwszy, wartości rejestru, które zawierają informacje muszą być usunięte z rejestru wirtualnych.
 1. Kliknij przycisk Wirtualny rejestru Karta.
 2. Rozwiń węzeł REJESTR, rozwiń węzeł Użytkownik, rozwiń węzeł % SFT_SID %, rozwiń węzeł Oprogramowanie, rozwiń węzeł Pakiet Microsoft Office 11.0, rozwiń węzeł Wspólne, a następnie rozwiń węzeł UserInfo.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie usuń następujące wartości:

  Firma
  UserInfo
  UserInitials
  Nazwa użytkownika

Rozwiązanie problemu 7

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Wirtualny rejestru Karta.
 2. Rozwiń węzeł REJESTR, rozwiń węzeł Maszyny, rozwiń węzeł System, rozwiń węzeł CurrentControlSet, a następnie rozwiń węzeł Usługi.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy Program Outlook, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Rozwiązanie problemu 8

Ctfmon.exe zawiera tekst językach usług i wejście. Jeśli system operacyjny i sekwencji pakietu Office zawiera Ctfmon.exe, uruchomi się dwa wystąpienia Ctfmon.exe. Może to być niezrozumiałe dla użytkownika. Zaleca się, aby usunąć Ctfmon.exe z sekwencji. Jednak nie jest to wymagane. Aby usunąć Ctfmon.exe z sequense, należy wykonać niektóre zainstalować funkcje niedostępne. Na ekranie Ustaw stan instalacji funkcji instalacji pakietu Office należy skonfigurować następujące funkcje instalacyjne jako Nie jest dostępny, jako Nie jest dostępny, lub jako Ukryty, zablokowane.
ProduktInstalowanie funkcji
Program Microsoft Office AccessReplikacji bazy danych
Formant kalendarza
Program Microsoft Office ExcelTekst na mowę
Microsoft Office OutlookObiekty Collaboration Data
Harmonogram Plus
Program Microsoft Office PowerPointPakowanie na dysk CD i program PowerPoint Viewer
Program Microsoft Office WordNapraw uszkodzony tekst
Współużytkowane funkcje pakietu OfficeAlternatywne urządzenia wejściowe użytkownika
Certyfikat cyfrowy dla projektów VBA
Składnik pisma ręcznego firmy Microsoft
Obsługa międzynarodowa
Wszyscy asystenci pakietu Office z wyjątkiem Logo
Skróty do dokumentów pakietu Office nowych i otwieranie
Składniki sieci Web pakietu Office 2003
Narzędzia sprawdzające dla języka hiszpańskiego
Narzędzia sprawdzające francuskiego
Formant pobierania pakietu Microsoft Office
Narzędzia pakietu OfficeFormularze Microsoft 2.0.Obsługa programowania netto
Tag inteligentny.Obsługa programowania netto
Microsoft Office Picture Manager
Narzędzia Ustawienia języka
Obsługa programu Microsoft Office Binder
Obsługi programu Windows SharePoint Services
Pasek badawczy Eksploratora
Dodatki tagów inteligentnych
Informacje o systemie
Aby uzyskać więcej informacji na temat Ctfmon.exe kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
282599Często zadawane pytania dotyczące Ctfmon.exe

Rozwiązanie problemu 9

Aby rozwiązać ten problem, zaleca się, aby usunąć lokalne źródło instalacji z pakietu. W ten sposób zmniejsza rozmiar pliku .sft. Aby usunąć lokalne źródło instalacji, wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Podczas instalacji pakietu Office na ekranie Instalacja zakończona kliknij, aby zaznaczyć Usuwanie plików instalacyjnych Zaznacz pole wyboru, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 • Tworząc plik .mst, kiedy pojawi się ekran zmodyfikować ustawienia właściwości, należy dodać nazwę właściwości o nazwie Removecacheonly. Nadaj mu wartość 1.
 • Przed zainstalowaniem pakietu Office można modyfikować pliku Setup.ini. Dodaj REMOVECACHEONLY = 1 w sekcji pamięci podręcznej.
Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalne źródło instalacji (Msocache) kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

825933 -Lokalne źródło instalacji (Msocache)

830168 -Często zadawane pytania dotyczące funkcji Lokalne źródło instalacji pakietu Office 2003


Rozwiązanie problemu 10

Aby rozwiązać ten problem, podczas sekwencji, po zakończeniu instalacji pakietu Office 2003, otwórz rejestr i zlokalizuj następujący klucz:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options

Dodaj wartość DWORD o nazwie NoRereg i ustawić ją na 1, a następnie Zatrzymaj monitorowanie i uruchamianie winword.
Więcej informacji
Można utworzyć pliku transformacji (.mst) Instalator Windows do przeprowadzenia instalacji pakietu Office. Ten plik można utworzyć przy użyciu Kreatora instalacji niestandardowej, która znajduje się w pakiecie Microsoft Office 2003 Resource Kit. Aby pobrać ten zestaw, odwiedź witrynę Microsoft — Centrum pobierania.

Plik z rozszerzeniem mst stosuje się do instalacji, jak pokazano w następującym przykładzie:
/I <cdrom>%systemroot%\system32\msiexec.exe/qb + \pro11.msi TRANSFORMS=PATH\FILENAME.mst </cdrom>
Aplikacja V SoftGrid

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 931914 — ostatni przegląd: 06/25/2011 17:20:00 — zmiana: 2.0

Microsoft SoftGrid for Terminal Services, Microsoft SoftGrid for Windows Desktops, , Microsoft Application Virtualization 4.6 for Windows Desktops, Microsoft Application Virtualization 4.5 for Terminal Services, Microsoft Application Virtualization 4.5 for Windows Desktops

 • kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB931914 KbMtpl
Opinia