MS08-070: Luki w zabezpieczeniach rozszerzonych plików wykonawczych programu Visual Basic 6.0 (formantów ActiveX) umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-070. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
Więcej informacji

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Aby dowiedzieć się, jak usunąć tę aktualizację, należy zapoznać się z odpowiednimi artykułami z bazy wiedzy Knowledge Base wymienionymi w sekcji „Dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń”. Poszczególne artykuły zawierają informacje na temat możliwości odinstalowania aktualizacji za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Aktualizacja zabezpieczeń jest instalowana na komputerze, na którym jest zainstalowane oprogramowanie innej firmy. To oprogramowanie jest oparte na języku Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Oprogramowanie tworzy wystąpienie formantu bezpośrednio w pakiecie Microsoft Office. W tej sytuacji może wystąpić dowolny z następujących problemów:
 • Podczas próby uruchomienia makra może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Biblioteka obiektów jest nieprawidłowa lub zawiera odwołania do definicji obiektów, których nie można znaleźć.
  W przypadku wystąpienia tego problemu makro nie zostanie uruchomione.
 • Podczas próby dodania jednego ze zaktualizowanych formantów do formularza w języku Office Visual Basic for Applications może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Nie można odnaleźć elementu.
  W przypadku wystąpienia tego problemu formant nie zostanie dodany do formularza.
Ten problem nie wpływa na rozwiązania, które nie korzystają z formantu w języku VBA. Nie dotyczy skompilowanych rozwiązań w języku Visual Basic 6.0. Nie dotyczy rozwiązań opartych na sieci Web. Nie dotyczy rozwiązań opartych na platformie .NET. Ten problem dotyczy jedynie rozwiązań opartych na języku VBA tworzących wystąpienie formantu bezpośrednio w pakiecie Office.

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji rozszerzonych plików wykonawczych programu Visual Basic 6.0 z dodatkiem Service Pack 6. Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
957924Opis pakietu zbiorczego aktualizacji rozszerzonych plików wykonawczych programu Visual Basic 6.0 z dodatkiem Service Pack 6 (j. ang.)
W przypadku korzystania z języka Office Visual Basic for Applications może być także konieczne usunięcie wersji bibliotek typów formantów przechowywanych w pamięci podręcznej. W tym celu należy wyszukać na dysku twardym pliki z rozszerzeniem „exd” i usunąć je. Pliki exd zostaną automatycznie utworzone ponownie na podstawie nowych formantów przy następnym użyciu programu VBA.

Dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej aktualizacji zabezpieczeń oraz informacje dotyczące znanych problemów z określonymi wersjami tego oprogramowania, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • 958369 MS08-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Visual FoxPro 8.0 z dodatkiem Service Pack 1: 9 grudnia 2008
 • 958370 MS08-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Visual FoxPro 9.0 z dodatkiem Service Pack 1: 9 grudnia 2008
 • 958371 MS08-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Visual FoxPro 9.0 z dodatkiem Service Pack 2: 9 grudnia 2008
 • 958392 MS08-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń platformy programistycznej Microsoft Visual Studio .NET 2002 z dodatkiem Service Pack 1: 9 grudnia 2008
 • 958393 MS08-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń platformy programistycznej Microsoft Visual Studio .NET 2003 z dodatkiem Service Pack 1: 9 grudnia 2008
 • 926857 MS08-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń rozszerzonych plików wykonawczych programu Microsoft Visual Basic 6.0 z dodatkiem Service Pack 6: 9 grudnia 2008
 • 957797 MS08-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office XP: 9 grudnia 2008
 • 949045 MS08-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Project 2003: 9 grudnia 2008
 • 949046 MS08-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Project 2007: 9 grudnia 2008
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Microsoft Visual FoxPro 8.0 z dodatkiem Service Pack 1

File NameVersionDateTimeSize
Comct232.msm20-Oct-200822:45107,008
Comct232.ocx6.0.98.1211-Oct-200803:36170,584
Mschrt20.msm20-Oct-200822:45495,104
Mschrt20.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:361,030,984
Mscomct2.msm20-Oct-200822:45376,320
Mscomct2.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36656,200
Msflxgrd.msm20-Oct-200822:46129,024
Msflxgrd.ocx6.1.98.1111-Oct-200803:36259,912
Mshflxgd.msm20-Oct-200822:46220,160
Mshflxgd.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36444,504
Msmask32.msm20-Oct-200822:4699,840
Msmask32.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36179,528
Mswinsck.msm20-Oct-200822:4776,288
Mswinsck.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36128,840

Microsoft Visual FoxPro 9.0 z dodatkiem Service Pack 1

File NameVersionDateTimeSize
Comct232.msm20-Oct-200822:45107,008
Comct232.ocx6.0.98.1211-Oct-200803:36170,584
Mschrt20.msm20-Oct-200822:45495,104
Mschrt20.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:361,030,984
Mscomct2.msm20-Oct-200822:45376,320
Mscomct2.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36656,200
Msflxgrd.msm20-Oct-200822:46129,024
Msflxgrd.ocx6.1.98.1111-Oct-200803:36259,912
Mshflxgd.msm20-Oct-200822:46220,160
Mshflxgd.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36444,504
Msmask32.msm20-Oct-200822:4699,840
Msmask32.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36179,528
Mswinsck.msm20-Oct-200822:4776,288
Mswinsck.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36128,840

Microsoft Visual FoxPro 9.0 z dodatkiem Service Pack 2

File NameVersionDateTimeSize
Comct232.msm14-Oct-200821:49100,352
Comct232.ocx6.0.98.1211-Oct-200803:36170,584
Mschrt20.msm14-Oct-200821:49495,104
Mschrt20.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:361,030,984
Mscomct2.msm14-Oct-200821:49376,320
Mscomct2.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36656,200
Msflxgrd.msm14-Oct-200821:49129,024
Msflxgrd.ocx6.1.98.1111-Oct-200803:36259,912
Mshflxgd.msm14-Oct-200821:49220,160
Mshflxgd.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36444,504
Msmask32.msm14-Oct-200821:4999,840
Msmask32.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36179,528
Mswinsck.msm14-Oct-200821:5071,680
Mswinsck.ocx6.1.98.1211-Oct-200803:36128,840
Tlbinf32.msm16-Oct-200804:45142,336

Platforma programistyczna Microsoft Visual Studio .NET 2002 z dodatkiem Service Pack 1

File NameVersionDateTimeSize
Mschrt20.ocx6.1.98.1210-Oct-200820:361,030,984
Mscomct2.ocx1.0.0.115-Nov-200122:13126,464
Msmask32.ocx6.1.98.1210-Oct-200820:36179,528
Msmask32_x86.msm15-Oct-200805:37127,488
Msmask32_x86_chs.msm16-Oct-200812:1945,568
Msmask32_x86_cht.msm16-Oct-200812:1946,080
Msmask32_x86_deu.msm15-Oct-200805:3746,592
Msmask32_x86_enu.msm14-Oct-200822:3333,280
Msmask32_x86_esn.msm16-Oct-200815:3846,080
Msmask32_x86_fra.msm16-Oct-200815:3846,080
Msmask32_x86_ita.msm16-Oct-200815:3846,080
Msmask32_x86_jpn.msm15-Oct-200805:3746,080
Msmask32_x86_kor.msm16-Oct-200812:1946,080
Vb_control_mschart_rtl_x86_---.msm15-Oct-200805:37463,872
Vb_control_mschart_rtl_x86_chs.msm16-Oct-200812:1956,320
Vb_control_mschart_rtl_x86_cht.msm16-Oct-200812:1956,832
Vb_control_mschart_rtl_x86_deu.msm15-Oct-200805:3760,416
Vb_control_mschart_rtl_x86_enu.msm14-Oct-200822:3333,280
Vb_control_mschart_rtl_x86_esn.msm16-Oct-200815:3859,392
Vb_control_mschart_rtl_x86_fra.msm16-Oct-200815:3859,392
Vb_control_mschart_rtl_x86_ita.msm16-Oct-200815:3859,392
Vb_control_mschart_rtl_x86_jpn.msm15-Oct-200805:3757,856
Vb_control_mschart_rtl_x86_kor.msm16-Oct-200812:1957,344

Platforma programistyczna Microsoft Visual Studio .NET 2003 z dodatkiem Service Pack 1

File NameVersionDateTimeSize
Mschrt20.ocx6.1.98.1210-Oct-200820:361,030,984
Msmask32.ocx6.1.98.1210-Oct-200820:36179,528
Msmask32_x86.msm21-Oct-200820:29127,488
Msmask32_x86_chs.msm24-Oct-200823:2946,080
Msmask32_x86_cht.msm24-Oct-200823:2946,592
Msmask32_x86_deu.msm23-Oct-200800:2347,104
Msmask32_x86_enu.msm21-Oct-200820:2933,280
Msmask32_x86_esn.msm23-Oct-200800:2346,592
Msmask32_x86_fra.msm23-Oct-200800:2346,592
Msmask32_x86_ita.msm23-Oct-200800:2346,592
Msmask32_x86_jpn.msm21-Oct-200820:2946,592
Msmask32_x86_kor.msm24-Oct-200823:2946,592
Vb_control_mschart_rtl_x86_---.msm21-Oct-200820:29465,408
Vb_control_mschart_rtl_x86_chs.msm24-Oct-200823:2956,832
Vb_control_mschart_rtl_x86_cht.msm24-Oct-200823:2957,344
Vb_control_mschart_rtl_x86_deu.msm23-Oct-200800:2360,928
Vb_control_mschart_rtl_x86_enu.msm21-Oct-200820:2933,280
Vb_control_mschart_rtl_x86_esn.msm23-Oct-200800:2359,904
Vb_control_mschart_rtl_x86_fra.msm23-Oct-200800:2359,904
Vb_control_mschart_rtl_x86_ita.msm23-Oct-200800:2359,904
Vb_control_mschart_rtl_x86_jpn.msm21-Oct-200820:2958,368
Vb_control_mschart_rtl_x86_kor.msm24-Oct-200823:2957,856

Rozszerzone pliki wykonawcze programu Microsoft Visual Basic 6.0 z dodatkiem Service Pack 6

File NameVersionDateTimeSize
Comct232.cab10-Oct-200820:4187,859
Comct232.dep10-Oct-200818:512,495
Comct232.ocx6.0.98.1210-Oct-200820:36170,584
Mschrt20.cab10-Oct-200820:42453,997
Mschrt20.dep10-Oct-200818:592,494
Mschrt20.ocx6.1.98.1210-Oct-200820:361,030,984
Mscomct2.cab10-Oct-200820:42336,516
Mscomct2.dep10-Oct-200818:542,494
Mscomct2.ocx6.1.98.1210-Oct-200820:36656,200
Msdatgrd.cab10-Oct-200820:42134,545
Msdatgrd.dep10-Oct-200818:592,514
Msdatgrd.ocx6.1.98.1210-Oct-200820:36279,368
Msflxgrd.cab10-Oct-200820:42113,567
Msflxgrd.dep09-Oct-200823:452,494
Msflxgrd.ocx6.1.98.1110-Oct-200820:36259,912
Mshflxgd.cab10-Oct-200820:42209,282
Mshflxgd.dep10-Oct-200819:062,524
Mshflxgd.ocx6.1.98.1210-Oct-200820:36444,504
Msmask32.cab10-Oct-200820:4191,429
Msmask32.dep10-Oct-200818:552,494
Msmask32.ocx6.1.98.1210-Oct-200820:36179,528
Mswinsck.cab10-Oct-200820:4165,565
Mswinsck.dep10-Oct-200818:572,463
Mswinsck.ocx6.1.98.1210-Oct-200820:36128,840

Microsoft Office XP

File nameFile versionFile sizeDateTime
Msflxgrd.ocx6.1.98.6262,14430-Sep-200817:11

Microsoft Office Project 2003

File nameFile versionFile sizeDateTime
Mscomct2.ocx6.1.98.11658,43211-Jun-200823:02
Msflxgrd.ocx6.1.98.6262,14411-Jun-200823:02

Microsoft Office Project 2007

File nameFile versionFile sizeDateTime
Mscomct2.ocx6.1.98.11658,43218-Sep-200805:17
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Właściwości

Identyfikator artykułu: 932349 — ostatni przegląd: 01/09/2009 14:52:38 — zmiana: 4.0

Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Standard Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Service Pack 1, Microsoft Visual FoxPor 8.0 Service Pack 1, Microsoft Visual FoxPro 9.0 Service Pack 1, Microsoft Visual FoxPro 9.0 Service Pack 2, Microsoft FrontPage 2002 Service Pack 3 (SP3), Microsoft Office Project 2003 Service Pack 3, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project 2007 Service Pack 1

 • kbexpertiseadvanced kbpubtypekc kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbsurveynew KB932349
Opinia