Wskazówki dotyczące wykrywania i rozmieszczania aktualizacji zabezpieczeń wydanych w dniu 13 lutego 2007

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Niniejsze wskazówki dotyczące wykrywania i rozmieszczania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń z danego cyklu wydawniczego centrum MSRC (Microsoft Security Response Center) są udostępniane w ramach nieustającego programu firmy Microsoft, w ramach którego dostarczane są narzędzia do wykrywania oraz rozmieszczania zaleceń dotyczących rozmieszczania aktualizacji zabezpieczeń. Wśród tych wskazówek znajdują się zalecenia określające sposób postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w różnych środowiskach systemów operacyjnych firmy Microsoft. Dotyczą one między innymi sposobu używania narzędzi, takich jak Windows Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Office Detection Tool (ODT), Microsoft Systems Management Server (SMS), Extended Security Update Inventory Tool (ESUIT) oraz Enterprise Scan Tool (EST).
Wprowadzenie
Ten artykuł zawiera opis wskazówek dotyczących wykrywania i rozmieszczania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 13 lutego 2007 r.
Więcej informacji

Wykrywanie i rozmieszczanie

Środowiska, które wykrywają i rozmieszczają aktualizacje zabezpieczeń przy użyciu witryn Windows Update, Microsoft Update i Office Update

Wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane 13 lutego 2007 r. są dostępne w następujących witrynach sieci Web. Wyjątki uwzględniono na następującej liście. Dostępne są również listy produktów obsługiwanych przez poszczególne witryny sieci Web.
 • Witryna Microsoft Windows Update
  • Systemy Microsoft Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003
   • Aktualizacja zabezpieczeń 924667 (biuletyn zabezpieczeń MS07-012)
    Witryna Windows Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonych dla programu Microsoft Visual Studio .NET 2002 lub Visual Studio .NET 2003.
 • Witryna Microsoft Update
  • Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003
  • Microsoft Office XP i Office 2003
  • Programy Microsoft Exchange 2000 i Exchange 2003
  • Programy Internet Security i Acceleration Server 2004
  • Microsoft SQL Server 2005
   • Aktualizacja zabezpieczeń 932135 (biuletyn zabezpieczeń MS07-010)
    Witryna Microsoft Update obsługuje tylko część tej aktualizacji przeznaczoną dla programu Windows Defender. Inne programy, których dotyczy ta aktualizacja zabezpieczeń, mają wbudowane usługi aktualizacji.
   • Aktualizacja zabezpieczeń 924667 (biuletyn zabezpieczeń MS07-012)
    Usługa Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonych dla programu Visual Studio .NET 2002 lub Visual Studio .NET 2003.
   • Aktualizacja zabezpieczeń 918118 (biuletyn zabezpieczeń MS07-013)
    Witryna Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
   • Aktualizacja zabezpieczeń 929434 (biuletyn zabezpieczeń MS07-014)
    Witryna Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Microsoft Word 2000.
   • Aktualizacja zabezpieczeń 932554 (biuletyn zabezpieczeń MS07-015)
    Witryna Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
 • Witryna Office Update
  • Office 2000, Office XP i Office 2003
 • Mactopia
  • Office 2001 dla komputerów Macintosh
  • Pakiet Office w wersji X dla komputerów Mac
  • Office 2004 dla komputerów Macintosh
Uwaga: Nie wszystkie aktualizacje są dostępne we wszystkich wymienionych witrynach sieci Web.

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane za pomocą narzędzia MBSA w wersji 1.2.1, 2.0 lub 2.0.1.

Narzędzie MBSA 1.2.1 zawiera zintegrowaną wersję narzędzia ODT (Office Detection Tool). Użytkownicy wykrywający aktualizacje zabezpieczeń za pomocą narzędzia MBSA w wersji 1.2.1, 2.0 i 2.0.1 mogą wykryć większość aktualizacji zabezpieczeń wydanych 13 lutego 2007 roku. Wszystkie wyjątki zostały uwzględnione na poniższej liście.
Uwaga: W programie MBSA 1.2.1 narzędzie ODT jest używane tylko do lokalnego skanowania.
Uwaga: Narzędzie MBSA 1.2.1 nie obsługuje wersji systemu Windows przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64 lub Itanium.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 923723 (biuletyn zabezpieczeń MS07-005)
  Narzędzie MBSA 1.2.1 nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń. Narzędzie Enterprise Scan Tool (EST) może ustalić, czy ta aktualizacja jest konieczna.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 927779 (biuletyn zabezpieczeń MS07-009)
  Narzędzie MBSA 1.2.1 nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4. Narzędzie EST ustali, czy zainstalowanie aktualizacji jest konieczne.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 932135 (biuletyn zabezpieczeń MS07-010)
  Narzędzia MBSA 1.2.1, MBSA 2.0 i MBSA 2.0.1 nie obsługują żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń. Wszystkie inne programy, których dotyczy ta aktualizacja zabezpieczeń, mają wbudowane usługi aktualizacji.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 924667 (biuletyn zabezpieczeń MS07-012)
  Narzędzia MBSA 1.2.1, MBSA 2.0 i MBSA 2.0.1 nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Visual Studio .NET 2002 lub Visual Studio .NET 2003. Narzędzie EST ustali, czy zainstalowanie aktualizacji jest konieczne.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 918118 (biuletyn zabezpieczeń MS07-013)
  Narzędzia MBSA 2.0 i MBSA 2.0.1 nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 929434 (biuletyn zabezpieczeń MS07-014)
  Narzędzia MBSA 2.0 i MBSA 2.0.1 nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Word 2000.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 932554 (biuletyn zabezpieczeń MS07-015)
  Narzędzia MBSA 2.0 i MBSA 2.0.1 nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
894193 How to obtain and use the Enterprise Scan Tool

Środowiska, które wykrywają i rozmieszczają aktualizacje zabezpieczeń za pomocą usług Software Update Services lub Windows Server Update Services

Używając usług Software Update Services (SUS) lub Windows Server Update Services (WSUS) do wykrywania i instalowania aktualizacji zabezpieczeń, można wykryć większość aktualizacji zabezpieczeń wydanych 13 lutego 2007 roku. Wszelkie wyjątki podano poniżej.
Uwaga: Usługi SUS 1.0 z dodatkiem SP1 nie obsługują wydań systemów Windows przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64 lub Itanium.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 932135 (biuletyn zabezpieczeń MS07-010)
  Program SUS nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń. Usługa WSUS obsługuje tylko część tej aktualizacji przeznaczoną dla programu Windows Defender. Inne programy, których dotyczy ta aktualizacja zabezpieczeń, mają wbudowane usługi aktualizacji.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 924667 (biuletyn zabezpieczeń MS07-012)
  Usługi SUS i WSUS nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonych dla programu Visual Studio .NET 2002 lub Visual Studio .NET 2003.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 918118 (biuletyn zabezpieczeń MS07-013)
  Usługa SUS nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonych dla pakietu Office. Usługi WSUS nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 929434 (biuletyn zabezpieczeń MS07-014)
  Program SUS nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń. Usługi WSUS nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Word 2000.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 932554 (biuletyn zabezpieczeń MS07-015)
  Program SUS nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń. Usługi WSUS nie obsługują części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.

Środowiska, które wykrywają i wdrażają aktualizacje zabezpieczeń przy użyciu programu Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 z narzędziem Security Update Inventory Tool (SUIT) lub programu SMS 2003 z narzędziem Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)

Jeżeli do wykrywania i rozmieszczania aktualizacji zabezpieczeń używany jest program Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 z narzędziem Security Update Inventory Tool (SUIT), program SMS 2003 z narzędziem SUIT lub program SMS 2003 z narzędziem ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates), można wykryć i wdrożyć większość aktualizacji zabezpieczeń wydanych 13 lutego 2007 r. Wyjątki uwzględniono na następującej liście.
Uwaga: Program SMS 2.0 nie obsługuje wydań systemów Windows przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64 lub Itanium.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 923723 (biuletyn zabezpieczeń MS07-005)
  Program SMS z narzędziem SUIT nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń. Narzędzie ESUIT ustali, czy zainstalowanie aktualizacji jest konieczne.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 927779 (biuletyn zabezpieczeń MS07-009)
  Program SMS z narzędziem SUIT nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4. Narzędzie ESUIT ustali, czy zainstalowanie aktualizacji jest konieczne.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 932135 (biuletyn zabezpieczeń MS07-010)
  Program SMS z narzędziem SUIT nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń. Usługi SUS oraz narzędzie ITMU nie obsługują żadnej części tej aktualizacji. Wszystkie inne programy, których dotyczy ta aktualizacja zabezpieczeń, mają wbudowane usługi aktualizacji.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 924667 (biuletyn zabezpieczeń MS07-012)
  Program SMS z narzędziem SUIT nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonych dla programu Visual Studio .NET 2002 lub Visual Studio .NET 2003. Narzędzie ESUIT ustali, czy zainstalowanie aktualizacji jest konieczne. Program SMS z narzędziem ITMU nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonych dla programu Visual Studio .NET 2002 lub Visual Studio .NET 2003.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 918118 (biuletyn zabezpieczeń MS07-013)
  Program SMS z narzędziem ITMU nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 929434 (biuletyn zabezpieczeń MS07-014)
  Program SMS z narzędziem ITMU nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Word 2000.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 932554 (biuletyn zabezpieczeń MS07-015)
  Program SMS z narzędziem ITMU nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
Aby uzyskać narzędzie ESUIT, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i rozmieszczania

Następująca tabela zawiera podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i rozmieszczania dla każdej nowej aktualizacji zabezpieczeń.
Aktualizacja zabezpieczeń Biuletyn Składnik Witryna Office Update Windows Update Witryna Microsoft Update Program MBSA 1.2 i narzędzie ODT (Office Detection Tool) Narzędzia MBSA 2.0 i MBSA 2.0.1 Usługi SUS Usługi WSUS Narzędzie EST (Enterprise Scan Tool) Narzędzie SUIT (Security Update Inventory Tool) programu SMS program SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Wykrywanie i rozmieszczanie Wykrywanie i rozmieszczanie Wykrywanie i rozmieszczanie Tylko wykrywanie Tylko wykrywanie Wykrywanie i rozmieszczanie Wykrywanie i rozmieszczanie Tylko wykrywanie Wykrywanie i rozmieszczanie Wykrywanie i rozmieszczanie
923723 MS07-005 Szkolenie interaktywne Nie dotyczy Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak, z narzędziem ESUIT Tak
928255 MS07-006 Powłoka Nie dotyczy Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak Tak
927802 MS07-007 Usługa Image Acquisition Nie dotyczy Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak Tak
928843 MS07-008 Pomoc HTML Nie dotyczy Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak Tak
927779 MS07 -009 MDAC Nie dotyczy Tak Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu MBSA Tak Tak Tak Tak Tak, z narzędziem ESUIT Tak
932135 MS07 -010 Aparat Malware Engine Nie dotyczy Nie dotyczy Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą witryny Microsoft Update Nie dotyczy Nie Nie dotyczy Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą usług WSUS Nie Nie Nie
926436 MS07-011 Mechanizm OLE Nie dotyczy Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak Tak
924667 MS07-012 MFC Nie dotyczy Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą witryny Windows Update Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą witryny Microsoft Update Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu MBSA Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu MBSA Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu SUS Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą usług WSUS Tak Tak, z narzędziem ESUIT Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu SMS
918118 MS07-013 Richedit Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą witryny Windows Update Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą witryny Microsoft Update Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu MBSA Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu SUS Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą usług WSUS Nie dotyczy Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu SMS
929434 MS07-014 Program Word Tak Nie Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą witryny Microsoft Update Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu MBSA Nie Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą usług WSUS Nie dotyczy Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu SMS
932554 MS07-015 Office Tak Nie Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą witryny Microsoft Update Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu MBSA Nie Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą usług WSUS Nie dotyczy Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu SMS
928090 MS07-016 Internet Explorer Nie dotyczy Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak Tak

Ponownie wydane aktualizacje zabezpieczeń

W tym miesiącu nie wydano żadnych aktualizacji zabezpieczeń.

Często zadawane pytania

P1: Jakie wysiłki podejmuje firma Microsoft, aby zapewnić wskazówki dotyczące rozmieszczania tych aktualizacji?
O1: Firma Microsoft zachęca administratorów systemów do udziału w comiesięcznej technicznej emisji internetowej, z której można dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji zabezpieczeń. Emisja w sieci Web dotycząca tej aktualizacji zabezpieczeń odbędzie się 14 lutego 2007 roku o godzinie 11:00 czasu pacyficznego. Aby się zarejestrować, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: P2: Czy narzędzie EST jest narzędziem zbiorczym, tak samo jak ESUIT dla programu SMS?
O2: Nie, nie istnieje wersja zbiorcza narzędzia Enterprise Scan Tool. Nie planuje się uczynienia narzędzia EST narzędziem zbiorczym.
P3: Czy za pomocą narzędzia MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) mogę ustalić, czy wymagane jest zainstalowanie tych aktualizacji?
O3: Tak. Korzystając z programu MBSA w wersji 1.2.1, 2.0 lub 2.0.1, można w pełnym zakresie określić potrzebę zainstalowania następujących aktualizacji zabezpieczeń wydanych 13 lutego 2007.
Numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base Identyfikator biuletynu Składnik Uwaga dotycząca wykrywania
923723 MS07-005 Szkolenie interaktywne Zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA
927779 MS07 -009 MDAC Zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA
924667 MS07-012 MFC Zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA
918118 MS07-013 Richedit Zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA
929434 MS07-014 Program Word Zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA
932554 MS07-015 Office Zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA
Aby uzyskać więcej informacji o programach, których obecnie nie wykrywa program MBSA, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji
895660 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 is available

Jeżeli na danym komputerze jest zainstalowany program, który znajduje się na liście w sekcji „Oprogramowanie objęte tym problemem” biuletynu zabezpieczeń wspomnianego w pokrewnym artykule, konieczne może być ręczne ustalenie, czy należy zainstalować wymaganą aktualizację zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu MBSA, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: P4: Które aktualizacje zabezpieczeń wymagają użycia narzędzia Enterprise Scan Tool w połączeniu z programem MBSA w celu zidentyfikowania zagrożonych systemów w sieci?
O4: Następujące aktualizacje zabezpieczeń wymagają użycia narzędzia Enterprise Scan Tool w połączeniu z programem MBSA w celu uzyskania tych informacji.
Numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base Identyfikator biuletynu Składnik
923723 MS07-005 Szkolenie interaktywne
927779 MS07 -009 MDAC
924667 MS07-012 MFC
P5: Czy można użyć programu SMS w celu ustalenia, czy aktualizacje są wymagane?
O5: Tak. Program SMS pomaga wykryć i rozmieścić te aktualizacje zabezpieczeń. Programy SMS 2.0 i SMS 2003 z narzędziem SUIT wykrywają aktualizacje za pomocą technologii MBSA 1.2.1. Dlatego programy SMS 2.0 i SMS 2003 z narzędziem SUIT mają podobne ograniczenia jak technologia MBSA 1.2.1. Więcej informacji na temat programu SMS można znaleźć w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: Narzędzia Security Update Inventory Tool i Extended Security Update Inventory Tool są wymagane do wykrywania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń w witrynie Microsoft Windows oraz innych produktach firmy Microsoft.Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń dotyczących narzędzia Security Update Inventory Tool, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji

Programy SMS 2.0 i SMS 2003 z narzędziem Software Updates Inventory Tool używają również narzędzia Microsoft Office Inventory Tool do wykrywania wymaganych aktualizacji zabezpieczeń dla programów pakietu Microsoft Office, takich jak Microsoft Word.
Użytkownicy programu SMS 2003 do wykrywania i rozmieszczania aktualizacji mogą także używać narzędzia ITMU. Narzędzie ITMU korzysta z technologii stosowanej w aktualizacjach firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia ITMU, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:
security_patch security_update bug flaw malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE Win2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 932703 — ostatni przegląd: 01/16/2015 02:01:03 — zmiana: 3.2

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office X for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2001 for Mac

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB932703
Opinia