Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opcje instalacji dla 64-bitowych konsumenckich wersji systemu Windows Vista

Aby uzyskać wersję tego artykułu dotyczącą 32-bitowych wersji systemu Windows Vista, kliknij następujące łącze w celu wyświetlenia artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
932616 Opcje instalacji systemu Windows Vista (tylko wersje 32-bitowe) w wersjach przeznaczonych dla klientów indywidualnych
WPROWADZENIE
W tym artykule omówiono opcje instalacji dla 64-bitowych konsumenckich wersji systemu Windows Vista. W tym artykule nie uwzględniono informacji dotyczących systemu Windows Vista Starter, systemu Windows Vista Enterprise lub wersji systemu Windows Vista instalowanych przy użyciu licencji zbiorczych firmy Microsoft.

Metoda używana do instalacji 64-bitowej wersji systemu Windows Vista jest zależna od odpowiedzi na następujące pytania:
 • Czy używany system operacyjny jest 32-bitowy czy 64-bitowy? Aby uzyskać więcej informacji, zobacz definicję 64-bitowego systemu operacyjnego w sekcji „Ogólne informacje dotyczące sposobu instalowania 64-bitowej wersji systemu Windows Vista”.
 • Masz licencję uaktualnienia dla systemu Windows Vista czy pełną licencję produktu? Te informacje są umieszczone na opakowaniu produktu detalicznego i potwierdzeniu zakupu online.
 • Czy zakupiona wersja systemu Windows Vista obsługuje uaktualnienie dla zainstalowanej wersji systemu operacyjnego?
 • Czy konieczne jest zachowanie osobistych plików, ustawień i programów użytkownika? Czy preferowane jest wykonanie czystej instalacji systemu Windows Vista?
Więcej informacji

Ogólne informacje dotyczące sposobu instalowania 64-bitowej wersji systemu Windows Vista

Definicje

 • Uaktualnienie do systemu Windows Vista Uaktualnienie do systemu Windows Vista zachowuje osobiste pliki, ustawienia i aktualnie zainstalowane programy. Tylko jedną z 64-bitowych wersji systemu Windows Vista można uaktualnić do określonych innych wersji systemu Windows Vista. Zobacz indywidualne ścieżki uaktualnienia w dalszej części tego artykułu, aby ustalić, czy ta opcja jest dostępna dla używanego systemu operacyjnego.
 • Instalacja niestandardowa lub „czysta instalacja” systemu Windows Vista Instalacja niestandardowa systemu Windows Vista nie zachowuje aktualnie zainstalowanych osobistych plików, ustawień i programów. Instalacja niestandardowa jest również zwana „czystą instalacją”. System Windows Vista jest instalowany bez programów oferowanych przez inne firmy. Instalację niestandardową systemu Windows Vista można wykonać przy użyciu licencji uaktualnienia lub pełnej licencji produktu. Jeżeli jest dostępna licencja uaktualnienia, należy jednak wybrać opcję Niestandardowa w menu wyboru opcji instalacji, aby wykonać tę akcję. Należy uwzględnić określoną ścieżkę uaktualnienia, aby uzyskać kompletne szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania instalacji tego typu.
 • Wersja uaktualniająca systemu Windows Vista Uaktualnienie do systemu Windows Vista jest licencją umożliwiającą instalację systemu Windows Vista pod warunkiem, że dysponuje się już licencją dla zgodnej wersji systemu Windows. Zgodnymi wersjami są wersje systemów Windows Vista, Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows 2000. Korzystając z licencji uaktualnienia, można wykonać instalację uaktualniającą lub niestandardową systemu Windows Vista.
 • 64-bitowy system operacyjny System Windows XP Professional x64 był pierwszym powszechnie dostępnym konsumenckim 64-bitowym systemem operacyjnym Windows. System Windows Vista jest dostępny w wersji 64-bitowej w przypadku wszystkich marek konsumenckich. Marki te obejmują następujące wersje:
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business
  64-bitowe wersje wykorzystują nowe procesory 64-bitowe produkowane i sprzedawane w większości nowych komputerów.

  Większość użytkowników systemu Windows XP korzysta z 32-bitowego systemu operacyjnego w następujących wersjach:
  • Windows XP Home
  • Windows XP Professional
  • Windows Media Center Edition
  32-bitowy system operacyjny można zainstalować na komputerze z procesorem 64-bitowym,ale 64-bitowego systemu operacyjnego nie można zainstalować na komputerze z procesorem 32-bitowym.
 • Uaktualnienie 32-bitowego systemu operacyjnego do 64-bitowego systemu operacyjnego Jeżeli zakupiono 64-bitową wersję uaktualniającą systemu Windows Vista z zamiarem zainstalowania jej na komputerze, na którym jest uruchomiony 32-bitowy system operacyjny, należy zainstalować system Windows Vista, uruchamiając komputer z instalacyjnego dysku DVD z 64-bitową wersją systemu Windows Vista.

  Ważne Nie należy usuwać poprzedniego systemu operacyjnego przed uruchomieniem instalacji systemu Windows Vista. To zalecenie należy uwzględnić, ponieważ Instalator systemu Windows Vista musi zweryfikować, że licencja aktualnie używanego systemu operacyjnego obsługuje instalację wersji uaktualnienia 64-bitowego.
 • Wersje „N” systemu Windows Vista W wersjach „N” systemów Windows XP i Windows Vista nie uwzględniono programu Windows Media Center. Nie można wykonać instalacji uaktualniającej wersji „N” systemu Windows. Zamiast tego należy wykonać instalację niestandardową.

Jak ustalić, czy na danym komputerze jest uruchomiona 32-bitowa czy 64-bitowa wersja systemu Windows XP

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu ustalania, czy na danym komputerze jest uruchomiona 32-bitowa czy 64-bitowa wersja systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
827218 How to determine whether your computer is running a 32-bit version or 64-bit version of Windows XP

Systemy operacyjne uprawnione do licencji uaktualnienia dla systemu Windows Vista

Do instalacji uaktualniającej systemu Windows Vista są uprawnione następujące zainstalowane systemy operacyjne:
 • Windows 2000
 • Windows XP Professional
 • Windows XP Home
 • Windows XP Media Center
 • Windows XP Tablet PC
 • Windows XP Professional x64
 • Windows Vista Home Basic (32-bitowy i 64-bitowy)
 • Windows Vista Home Premium (32-bitowy i 64-bitowy)
 • Windows Vista Business (32-bitowy i 64-bitowy)
 • Windows Vista Ultimate (32-bitowy i 64-bitowy)
Zależnie od opcji instalacji może być jednak wymagana instalacja czysta. Należy się zapoznać ze ścieżką uaktualnienia w dalszej części tego artykułu, aby określić opcje dostępne dla obecnie zainstalowanej wersji systemu Windows.

Opcje instalacji

W następnych sekcjach zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące różnych opcji instalacji. Opcje instalacji są zależne od zainstalowanego systemu operacyjnego.

Instalowanie 64-bitowej wersji systemu Windows Vista na komputerze, na którym jest uruchomiona 32-bitowa wersja systemu Windows XP lub Windows 2000

Większość użytkowników systemów Windows XP i Windows 2000 korzysta z 32-bitowych wersji tych systemów operacyjnych. Na przykład systemy Windows 2000, Windows XP Home, Windows Tablet Edition i Windows Media Center Edition są dostępne tylko w wersjach 32-bitowych. W przypadku tych systemów operacyjnych ścieżka instalacji uaktualniającej nie jest dostępna podczas uaktualnienia z 32-bitowego systemu operacyjnego do 64-bitowego systemu operacyjnego. Można jednak wykonać czystą instalację przy użyciu licencji uaktualnienia.

Po zakupie dysku DVD z systemem Windows Vista wykonaj następujące kroki:
 1. Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych i ustawień przy użyciu programu Kopia zapasowa systemu Windows XP.

  Uwaga Można również skorzystać z programu Windows Easy Transfer. Ten program do wykonywania kopii zapasowych jest dostępny na dysku DVD z systemem Windows Vista. Należy jednak skorzystać z wersji dostarczonej na dysku DVD z 32-bitową wersją systemu Windows Vista, jeżeli jest konieczne użycie programu Windows Easy Transfer do wykonania kopii zapasowej 32-bitowej wersji systemu Windows.
 2. Włóż dysk z 64-bitową wersją systemu Windows Vista do stacji dysków DVD komputera, a następnie ponownie uruchom komputer.
 3. Uruchom Instalatora systemu Windows Vista z dysku DVD po wyświetleniu monitu.

  Uwaga Należy uruchomić Instalatora systemu Windows Vista, uruchamiając komputer z dysku DVD z 64-bitową wersją systemu Windows Vista. Pakiet instalacyjny nie zostanie uruchomiony w 32-bitowym systemie operacyjnym.
 4. Gdy zostanie wyświetlony monit podczas instalacji systemu Windows Vista, należy wybrać opcję Niestandardowa jako typ instalacji.
 5. Po zakończeniu procesu instalacji można przywrócić dane z lokalizacji kopii zapasowej.

Instalowanie 64-bitowej wersji systemu Windows Vista na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows XP Professional x64

Użytkownicy korzystający z systemu Windows XP Professional x64 mogą kupić licencję uaktualnienia dla 64-bitowej wersji systemu Windows Vista. Muszą jednak wykonać czystą instalację systemu operacyjnego.

Po zakupie dysku DVD z uaktualnieniem do systemu Windows Vista wykonaj następujące kroki:
 1. Na komputerze, który chcesz uaktualnić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby uzyskać narzędzie Doradca uaktualnienia systemu Windows Vista:
 2. Można wykonać kopię zapasową osobistych plików i ustawień przy użyciu programu Windows Easy Transfer. Ten program do wykonywania kopii zapasowych znajduje się na dysku DVD z systemem Windows Vista. Aby wykonać kopię zapasową plików i ustawień, włóż dysk DVD z systemem Windows Vista, gdy system Windows XP Professional x64 będzie uruchomiony, a po wyświetleniu się strony Zainstaluj system Windows kliknij łącze Transferuj pliki i ustawienia z innego komputera.
 3. Włóż dysk DVD z wersją uaktualnienia do 64-bitowej wersji systemu Windows Vista, gdy używana wersja systemu Windows XP Professional x64 będzie już uruchomiona. Funkcja autouruchamiania automatycznie uruchomi program instalacyjny. Można również ręcznie uruchomić program Setup.exe z folderu głównego dysku DVD.
 4. Wykonaj kroki w Instalatorze systemu Windows Vista.
 5. Aby przywrócić osobiste pliki i ustawienia po zakończeniu instalacji systemu Windows Vista, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Windows Easy Transfer.

Instalowanie 64-bitowej wersji systemu Windows Vista na komputerze, na którym jest uruchomiona 32-bitowa wersja systemu Windows Vista

Jeżeli jest używana 32-bitowa wersja systemu Windows Vista, a jest konieczna instalacja 64-bitowej wersji systemu Windows Vista, należy skorzystać z jednej z następujących metod:
 • Kup pełną 64-bitową wersję systemu Windows Vista.
 • Usuń 32-bitową wersję systemu Windows Vista, zainstaluj system Windows XP, a następnie zainstaluj 64-bitową wersję systemu Windows Vista, korzystając z metody instalacji opisanej w tym artykule.
Jeżeli została kupiona pełna licencja z dyskiem DVD z systemem Windows Vista, wykonaj następujące kroki:
 1. Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych i ustawień przy użyciu programu Windows Easy Transfer. Program Windows Easy Transfer jest dostępny na dysku DVD z systemem Windows Vista. Należy jednak użyć wersji znajdującej się na dysku DVD z systemem Windows Vista dla zainstalowanej 32-bitowej wersji systemu Windows Vista.
 2. Włóż dysk z 64-bitową wersją systemu Windows Vista do stacji dysków DVD komputera, a następnie ponownie uruchom komputer.
 3. Uruchom Instalatora systemu Windows Vista z dysku DVD po wyświetleniu monitu.

  Uwaga Należy uruchomić Instalatora systemu Windows Vista, uruchamiając komputer z dysku DVD z 64-bitową wersją systemu Windows Vista. Pakiet instalacyjny nie zostanie uruchomiony w 32-bitowym systemie operacyjnym.
 4. Gdy zostanie wyświetlony monit podczas instalacji systemu Windows Vista, należy wybrać opcję instalacji Niestandardowa.
 5. Po zakończeniu procesu instalacji można przywrócić dane z lokalizacji kopii zapasowej.

Instalowanie 64-bitowej wersji systemu Windows Vista na komputerze, na którym jest uruchomiona inna 64-bitowa wersja systemu Windows Vista

Można się zdecydować na uaktualnienie do wersji systemu Windows Vista oferującej większą liczbę funkcji.

Na poniższej liście uwzględniono dostępne ścieżki uaktualnienia wersji 64-bitowych do wersji 64-bitowych:
 • Windows Vista Home Basic do Windows Vista Premium
 • Windows Vista Home Basic do Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium do Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business do Windows Vista Ultimate
Po zakupie dysku DVD z uaktualnieniem do systemu Windows Vista wykonaj następujące kroki:
 1. Na komputerze, który chcesz uaktualnić, odwiedź następującą witrynę sieci Web, aby uzyskać narzędzie Doradca uaktualnienia systemu Windows Vista:
 2. Wykonaj kopię zapasową danych przy użyciu funkcji „Kopia zapasowa/Przywracanie” w systemie Windows Vista.
 3. Włóż dysk DVD z wersją uaktualnienia do 64-bitowej wersji systemu Windows Vista, gdy używana wersja systemu Windows Vista będzie już uruchomiona.
 4. Funkcja autouruchamiania automatycznie uruchomi Instalatora systemu Windows Vista. Można również ręcznie uruchomić program setup.exe z folderu głównego dysku DVD.
 5. Wykonaj kroki w programie instalacyjnym systemu Windows Vista.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
930891 When you insert a Windows Vista 64-bit DVD within a 32-bit operating system, the operation is unsuccessful
Właściwości

Identyfikator artykułu: 932795 — ostatni przegląd: 04/13/2007 18:59:25 — zmiana: 1.1

Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition

 • kbinfo kbhowto KB932795
Opinia