Zbiorcza aktualizacja programu Media Center dla systemu Windows Vista, kwiecień 2007

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała w kwietniu 2007 roku zbiorczą aktualizację programu Media Center dla systemu Windows Vista. W tej aktualizacji uwzględniono kilka ulepszeń i rozwiązań problemów. Ta zbiorcza aktualizacja jest przeznaczona dla komputerów z systemem Windows Vista Home Premium lub Windows Vista Ultimate.
Więcej informacji

Informacje dotyczące aktualizacji

Aby uzyskać wydaną w kwietniu 2007 roku zbiorczą aktualizację programu Media Center dla systemu Windows Vista, można pobrać ją z witryny Windows Update lub Centrum pobierania firmy Microsoft w sieci Web.

Witryna Windows Update w sieci Web

Centrum pobierania firmy Microsoft

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Zbiorcza aktualizacja programu Windows Media Center dla systemu Windows Vista

PobierzPobierz pakiet 932818.

Zbiorcza aktualizacja programu Windows Media Center dla systemu Windows Vista przeznaczonego dla komputerów z procesorami x64

PobierzPobierz pakiet 932818.

Data wydania: 24 kwietnia 2007

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

To jest zbiorcza aktualizacja. Ta aktualizacja zastępuje następujące aktualizacje:
929011 Program Windows Media Center nie konfiguruje poprawnie tunera TV kombi obsługującego zarówno sygnały ATSC, jak i sygnały NTSC na komputerze z systemem Windows Vista
932753 Podczas zmiany rozmiaru okna programu Windows Media Center w systemie Windows Vista odtwarzanie wideo może zostać przerwane

Problemy rozwiązane przy użyciu tej aktualizacji

Oprócz poprawek uwzględnionych w aktualizacjach wymienionych w sekcji „Informacje dotyczące zastępowania poprawek” , wydana w kwietniu 2007 roku zbiorcza aktualizacja programu Media Center dla systemu Windows Vista umożliwia rozwiązanie następujących problemów:
 • Odtwarzanie wideo może zostać pozornie wstrzymane na początku filmu w przypadku niektórych dysków DVD.
 • W przypadku obracania obrazu podczas pokazu slajdów w programie Windows Media Center może zostać obrócona niewłaściwa fotografia.
 • Grafika okładek dla nagranych filmów TV może nie pojawiać się w widoku biblioteki DVD.
 • Podczas usuwania obrazu w programie Windows Media Center może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
  BŁĄD AUDIO

  Adres URL zawiera jeden lub więcej nieprawidłowych znaków.
 • Podczas próby odtworzenia dysku DVD przy użyciu funkcji Autoodtwarzanie, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Tuner niezainstalowany

Ulepszenia uwzględnione w tej aktualizacji

Ta aktualizacja zapewnia również następujące ulepszenia:
 • Dodano obsługę multimediów w trybie online dla programu Windows Media Center w 64-bitowych wersjach systemu Windows Vista Home Premium lub Windows Vista Ultimate.
 • Dodano obsługę list odtwarzania wideo dla urządzeń Windows Media Center Extender.
 • Wprowadzono ulepszenia buforowania multimediów w trybie online.

Informacje dotyczące urządzeń Windows Media Center Extender

Urządzenia Windows Media Center Extender, takie jak Microsoft Xbox 360, używają portów sieciowych do komunikowania się za pośrednictwem sieci z komputerami, na których są uruchomione systemy Windows Vista Home Premium lub Windows Vista Ultimate. Ta zbiorcza aktualizacja zawiera aktualizacje programów Media Center, które mogły zostać uprzednio skonfigurowane jako „zatwierdzone” lub „dozwolone” przez zaporę innej firmy. Jeżeli używana jest zapora innej firmy, konieczna może być ręczna aktualizacja zapory użytkownika, umożliwiająca dostęp nowych wersji tych programów do portów. Jeżeli te aktualizacje zapory nie zostaną wykonane, mogą występować błędy podczas prób połączenia urządzenia Windows Media Center Extender z komputerem z programem Media Center.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 932818 — ostatni przegląd: 01/16/2015 09:27:17 — zmiana: 4.1

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition

 • kbnosurvey kbarchive kbvistasp1fix atdownload kbqfe kbnofix kbbug kbexpertisebeginner KB932818
Opinia