Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Możliwy komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania lub uruchomienia programu pakietu Office: „Nie można otworzyć tego pakietu poprawek” lub „Źródło instalacji dla tego produktu nie jest dostępne”

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Podczas próby zainstalowania programu pakietu Microsoft Office lub próby uruchomienia po raz pierwszy programu z tego pakietu może zostać wyświetlony komunikat o błędzie. W tym artykule wymieniono typowe komunikaty o błędzie, które mogą się pojawić, oraz przedstawiono metody krok po kroku, które pomagają zainstalować i uruchomić program pakietu Office.

Ten artykuł jest przeznaczony dla początkujących lub średnio zaawansowanych użytkowników komputerów.
Wydrukowanie tego artykułu może ułatwić wykonanie opisanych w nim kroków.
Symptomy problemu
Podczas próby zainstalowania programu pakietu Office lub próby uruchomienia po raz pierwszy programu z tego pakietu może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędzie.
 • Nie można otworzyć tego pakietu poprawek. Skontaktuj się z dostawcą aplikacji w celu sprawdzenia, czy jest to prawidłowy pakiet poprawki Instalatora Windows.
 • Źródło instalacji dla tego produktu nie jest dostępne. Sprawdź, czy źródło istnieje i czy możesz uzyskać do niego dostęp.
 • Nie można otworzyć tego pakietu poprawek. Sprawdź, czy ten pakiet istnieje i czy masz do niego dostęp, albo skontaktuj się z dostawcą aplikacji w celu sprawdzenia, czy jest to prawidłowy pakiet poprawek Instalatora systemu Windows.
 • Funkcja, której próbujesz użyć, znajduje się na dysku CD lub na innym dysku wymiennym, który jest niedostępny. Włóż dysk z produktem pakietu Office i kliknij przycisk OK.
  Uwaga: W tym komunikacie o błędzie symbol zastępczy produkt pakietu Office jest nazwą używanego programu pakietu Office.
Jeżeli podczas logowania do komputera użyto konta administratora, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Błąd krytyczny podczas instalacji.
Kroki prowadzące do rozwiązania problemu

Krok 1: Pobranie i zainstalowanie narzędzia Windows Installer CleanUp

 1. Pobierz i zainstaluj narzędzie Windows Installer CleanUp.

  Następujący plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft Download Center:
  PobierzPobierz teraz pakiet Msicuu2.exe.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
  Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.
 2. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Uruchom w odpowiedzi na monit o uruchomienie lub zapisanie pliku.
 3. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie zamiaru uruchomienia tego oprogramowania w oknie dialogowym ostrzeżenia o zabezpieczeniach kliknij przycisk Uruchom.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować program narzędziowy Windows Installer CleanUp.

Krok 2: Użycie narzędzia Windows Installer CleanUp w celu usunięcia informacji rejestru o Instalatorze Windows dla pakietu Microsoft Office.

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Windows Install Clean Up.
 2. Na liście Zainstalowane produkty zaznacz każdą kopię pakietu Office i każdą kopię programu pakietu Office. Aby zaznaczyć wiele pozycji, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij każdą pozycję, którą chcesz usunąć.
 3. Kliknij przycisk Usuń.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk Zakończ.

Krok 3: Ponowne zainstalowanie pakietu Microsoft Office

Teraz można ponownie zainstalować na komputerze pakiet Microsoft Office. Upewnij się, że instalujesz pakiet Microsoft Office w tym samym folderze, w którym był zainstalowany poprzednio. Jeśli to możliwe, użyj tych samych opcji instalacji, które były użyte poprzednio do zainstalowania pakietu Microsoft Office.
Podobne problemy i rozwiązania
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
324906 Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows 2000 nie można uruchomić programu pakietu Office
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania, instalowania i używania narzędzia Windows Installer CleanUp, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
290301 Opis narzędzia Windows Installer CleanUp
OFF2000 OFFXP OFF2003 XP cleanup utility installer windows 1635 suite works word XL2003 OL2003 PPT2003 PUB2003 WD2003
Właściwości

Identyfikator artykułu: 932857 — ostatni przegląd: 12/09/2015 09:52:49 — zmiana: 1.5

Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office XP Students and Teachers, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2006, Microsoft Works Suite 2005, Microsoft Works Suite 2004 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2003 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2002 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2001 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsetup kberrmsg kbceip kbexpertiseinter kbtshoot kbprb KB932857
Opinia