Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak zmienić źródło komputera klienckiego ze zaktualizowanego punktu instalacji administracyjnej na źródło pakietu Office 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3)

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
W tym artykule opisano, jak zmienić źródło komputera klienckiego ze zaktualizowanego punktu instalacji administracyjnej na źródło pakietu Microsoft Office 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) w organizacjach, które korzystają z pakietu Microsoft Office 2000.

Popularną metodą wdrażania i konserwowania pakietu Office 2000 w organizacji jest zastosowanie punktu instalacji administracyjnej. Często najbardziej efektywną metodą aktualizacji komputerów klienckich jest zaktualizowanie punktu instalacji administracyjnej, a następnie wykonanie ponownego buforowania ponownej instalacji pakietu Office 2000 na komputerach klienckich.

Podczas korzystania z tej metody na komputerze klienckim zastępowany jest zbuforowany plik .msi, a następnie wszystkie pliki pakietu Office 2000 są odpowiednio aktualizowane. Nowe komputery klienckie zainstalowane przy użyciu zaktualizowanego obrazu administracyjnego automatycznie otrzymują nową wersję pliku .msi. Nie ma konieczności szeregowania aktualizacji podstawowej instalacji pakietu Office 2000.

Innym sposobem na rozpowszechnienie aktualizacji jest jej bezpośrednie zastosowanie na kliencie. Podczas próby zastosowania aktualizacji do produktu Office 2000 zainstalowanego ze zaktualizowanego punktu instalacji administracyjnej może się jednak pojawić następujący komunikat o błędzie:
Nie można zastosować aktualizacji.
Więcej informacji
Jeżeli punkt instalacji administracyjnej pakietu Office 2000 został wcześniej zaktualizowany przy użyciu aktualizacji niebędącej dodatkiem Service Pack dla tego pakietu, nowsze aktualizacje są blokowane. Po zastosowaniu aktualizacji na komputerze klienckim, jeżeli określona aktualizacja niebędąca dodatkiem Service Pack została wcześniej zastosowana do punktu instalacji administracyjnej, mogą pojawić się nieoczekiwane wyniki.

Aby uniknąć nieoczekiwanych wyników, odtwórz punkt instalacji administracyjnej pakietu Office 2000 przy użyciu pakietu Office 2000, a następnie zastosuj do niego aktualizację Office 2003 SP3. Nie należy stosować aktualizacji niebędących dodatkami Service Pack.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentem „How to Create an Administrative Installation Point”. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Następnie zbuforuj ponownie komputery klienckie ze zaktualizowanego punktu instalacji administracyjnej i zastosuj dodatkowe aktualizacje wymagane dla klienta. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentem „How to Create an Administrative Installation Point”. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 932889 — ostatni przegląd: 02/08/2014 16:22:53 — zmiana: 1.1

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinstalllocations kbsetup kbdeployment kbexpertiseinter kbhowto kbinfo KB932889
Opinia