Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak przywrócić pliki osobiste po wykonaniu instalacji niestandardowej systemu Windows Vista lub Windows 7

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano, jak przywrócić pliki osobiste po wykonaniu instalacji niestandardowej systemu Windows Vista lub Windows 7.

W niektórych scenariuszach uaktualnienie wcześniejszej wersji systemu Windows może być niemożliwe. Jeśli uaktualnienie jest niemożliwe, może być konieczne wykonanie instalacji niestandardowej. Podczas instalacji niestandardowej systemu Windows Vista lub Windows 7 w systemie Windows jest tworzony folder Windows.old zawierający pliki z poprzedniego systemu. Użytkownik może chcieć odtworzyć pliki osobiste z folderu Windows.old i przenieść je do instalacji niestandardowej systemu Windows.


Aby automatycznie przywrócić pliki osobiste, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie przywrócić pliki osobiste, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Uwagi
 • Na komputerze powinien istnieć folder Windows.old zawierający pliki z poprzedniego systemu.
 • Po uruchomieniu pakietu w wierszu polecenia mogą być wyświetlane komunikaty o błędach. Te komunikaty o błędach można zignorować.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Jeśli poprzednim systemem operacyjnym był system Windows XP
Aby przywrócić pliki osobiste z folderu Windows.old, należy zlokalizować foldery zawierające pliki. Następnie należy przenieść pliki do odpowiednich folderów w bieżącej instalacji systemu Windows.

Lokalizowanie plików osobistych

Po zainstalowaniu systemu Windows Vista lub Windows 7 należy przenieść pliki osobiste z poprzednich folderów do odpowiednich folderów.

Ważne Zaleca się, aby nie usuwać żadnych plików ani folderów do czasu zweryfikowania, że wszystkie pliki osobiste zostały pomyślnie przeniesione do bieżącej instalacji systemu Windows.

Folder Windows.old

Podczas instalowania systemu Windows Vista lub Windows 7 jest tworzony folder Windows.old. Program instalacyjny tworzy ten folder, aby przechowywać w nim pliki z instalacji systemu Windows XP. Aby zlokalizować folder Windows.old w systemie Windows Vista lub Windows 7, kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz dysk:\windows.old (na przykład c:\windows.old) w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie na liście Programy kliknij pozycję Windows.old.

 Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
Folder Windows.old zawiera następujące foldery z instalacji systemu Windows XP:
 1. dysk:\Windows.old\Windows
 2. dysk:\Windows.old\Documents and Settings
 3. dysk:\Windows.old\Program Files

Folder „Documents and Settings”

Większość programów przechowuje osobiste pliki użytkownika w folderze „Documents and Settings”. Na ogół pliki osobiste nie są umieszczane w folderach Windows i Program Files.

Folder „Documents and Settings” zawiera jeden folder dla każdego użytkownika, który logował się do komputera w systemie Windows XP. Na przykład w folderze „dysk:\Windows.old\Documents and Settings” pojawiają się następujące foldery:
 • dysk:\Windows.old\Documents and Settings\Administrator

  Jeśli do logowania w systemie Windows XP nie było używane konto Administrator, ten folder może nie zawierać plików osobistych.
 • dysk:\Windows.old\Documents and Settings\All Users

  Jeśli w systemie Windows XP była używana funkcja Pliki udostępnione, to udostępnione pliki są zlokalizowane w folderze All Users. Ten folder zawiera na przykład programy telewizyjne nagrane na komputerach z systemem Windows Media Center Edition 2005. Należy otworzyć foldery znajdujące się w folderze All Users, aby zlokalizować wszelkie pliki, które użytkownik chce zachować. Następnie należy skopiować te pliki do nowej lokalizacji poza strukturą folderu Windows.old.
 • dysk:\Windows.old\Documents and Settings\NazwaUżytkownika

  Większość plików osobistych znajduje się w folderach odpowiadających użytkownikom, którzy logowali się do komputera w systemie Windows XP.

Foldery użytkowników

Większość plików osobistych znajduje się w następującej lokalizacji:
dysk:\Windows.old\Documents and Settings\NazwaUżytkownika
Ten folder zawiera trzy następujące foldery:
 • dysk:\Windows.old\Documents and Settings\NazwaUżytkownika\Cookies
 • dysk:\Windows.old\Documents and Settings\NazwaUżytkownika\Menu Start
 • dysk:\Windows.old\Documents and Settings\NazwaUżytkownika\UserData
Z reguły te trzy foldery nie zawierają ważnych danych użytkownika. Następujące trzy foldery również są zlokalizowane w folderze „dysk:\Windows.old\Documents and Settings\NazwaUżytkownika” :
 • dysk:\Windows.old\Documents and Settings\NazwaUżytkownika\Pulpit
 • dysk:\Windows.old\Documents and Settings\NazwaUżytkownika\Ulubione
 • dysk:\Windows.old\Documents and Settings\NazwaUżytkownika\Moje dokumenty
Na ogół te trzy foldery zawierają większość ważnych plików osobistych z instalacji systemu Windows XP.

Przywracanie plików osobistych

Aby odzyskać pliki osobiste z instalacji systemu Windows XP, wykonaj następujące czynności.

Krok 1. Przywracanie nagranych programów telewizyjnych

Domyślnie system Windows Media Center 2005 zapisuje nagrane programy telewizyjne w folderze Nagrania telewizyjne. Aby odtworzyć te pliki, należy wykonać następujące kroki:
 1. Znajdź folder Windows.old, a następnie otwórz następujący folder:
  Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Nagrania telewizyjne
  Uwaga Może to być także następująca ścieżka:
  Documents and Settings\All Users\Dokumenty udostępnione\Nagrania telewizyjne
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Nagrania telewizyjne, a następnie kliknij polecenie Wytnij.
 3. Kliknij przycisk Startprzycisk Start, a następnie kliknij nazwę użytkownika po prawej stronie u góry menu Start.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Wideo lub Moje wideo, a następnie kliknij polecenie Wklej.
Pliki nagranych programów telewizyjnych zostaną przeniesione przez system Windows do folderu Wideo.

Krok 2. Przywracanie folderu Ulubione programu Internet Explorer

Aby przenieść zawartość folderu Ulubione z instalacji systemu Windows XP do systemu Windows Vista lub Windows 7, wykonaj następujące czynności:
 1. Znajdź folder Windows.old, a następnie otwórz następujący folder:
  Documents and Settings\NazwaUżytkownika\Ulubione
 2. Naciśnij klawisze CTRL+A, aby zaznaczyć wszystkie pliki w folderze Ulubione. Następnie naciśnij klawisze CTRL+X, aby przenieść elementy z folderu Ulubione do schowka systemu Windows Vista.
 3. Kliknij przycisk Startprzycisk Start, a następnie kliknij nazwę użytkownika po prawej stronie u góry menu Start.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Ulubione, a następnie kliknij polecenie Wklej.
Pliki z folderu Ulubione programu Internet Explorer zostaną przeniesione przez system Windows do folderu Ulubione.

Krok 3. Przywracanie folderu Pulpit

Jeśli na pulpicie systemu Windows XP nie były przechowywane żadne pliki ani dane, można pominąć ten krok. Można otworzyć folder Pulpit w folderze Windows.old, aby przekonać się, czy na pulpicie systemu Windows XP znajdowały się jedynie skróty i nie było na nim żadnych danych.

Aby przywrócić folder Pulpit z instalacji systemu Windows XP, wykonaj następujące kroki:
 1. Znajdź folder Windows.old, a następnie otwórz następujący folder:
  Documents and Settings\NazwaUżytkownika
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Pulpit, a następnie kliknij polecenie Wytnij.
 3. Zamknij wszystkie otwarte okna.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar na pulpicie, a następnie kliknij polecenie Wklej.
Folder pulpitu systemu Windows XP pojawi się jako ikona na bieżącym pulpicie.

Krok 4. Przywracanie folderu Moje dokumenty

Z reguły większość plików osobistych jest przechowywana w folderze Moje dokumenty w systemie Windows XP. Ten folder można przenieść do dowolnej lokalizacji w systemie Windows, jednak zaleca się przeniesienie go do folderu Dokumenty. Dzięki temu znajdowanie tych plików w bieżącej wersji systemu Windows będzie łatwiejsze.

Aby przenieść folder Moje dokumenty, wykonaj następujące kroki:
 1. Znajdź folder Windows.old, a następnie otwórz następujący folder:
  Documents and Settings\NazwaUżytkownika
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Moje dokumenty, a następnie kliknij polecenie Wytnij.
 3. Kliknij przycisk Startprzycisk Start, a następnie kliknij pozycję Dokumenty.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Dokumenty, a następnie kliknij polecenie Wklej.
Folder Moje dokumenty wraz z zawartością zostanie skopiowany przez system Windows do bieżącego folderu Dokumenty.

Przywracanie plików i folderów innych użytkowników

Jeśli w systemie Windows XP do komputera logowali się inni użytkownicy, należy wykonać kroki opisane w sekcji „Przywracanie plików osobistych”, aby przywrócić dane innych użytkowników. W czasie wykonywania tej operacji można zalogować się do systemu Windows Vista lub Windows 7 jako inny użytkownik dla każdego użytkownika systemu Windows XP, którego dane znajdują się na tym komputerze. Dzięki temu łatwiej rozdzielić dane poszczególnych użytkowników w bieżącej instalacji systemu Windows.

Przywracanie innych plików i folderów z folderu Windows.old

Po przywróceniu wszystkich folderów osobistych z instalacji systemu Windows XP należy przejrzeć zawartość folderu Windows.old, aby określić, czy istnieją jeszcze inne foldery zawierające dane osobiste.

Ważne: Przed usunięciem folderu Windows.old należy się upewnić, że wszystkie ważne dane zostały przeniesione.
Jeśli poprzednim systemem operacyjnym był system Windows Vista
Aby przywrócić pliki osobiste z folderu Windows.old, należy zlokalizować foldery zawierające pliki. Następnie należy przenieść pliki do odpowiednich folderów w bieżącej instalacji systemu Windows.

Lokalizowanie plików osobistych

Po zainstalowaniu systemu Windows Vista lub Windows 7 należy przenieść pliki osobiste z poprzednich folderów do odpowiednich folderów.

Ważne Zaleca się, aby nie usuwać żadnych plików ani folderów do czasu zweryfikowania, że wszystkie pliki osobiste zostały pomyślnie przeniesione do bieżącej instalacji systemu Windows.

Folder Windows.old

Podczas instalacji niestandardowej systemu Windows Vista lub Windows 7 jest tworzony folder Windows.old. Programy instalacyjne tworzą ten folder, aby przechowywać w nim pliki z poprzedniej instalacji systemu Windows XP lub Windows Vista.

Aby zlokalizować folder Windows.old w systemie Windows Vista lub Windows 7, kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz dysk:\windows.old (na przykład c:\windows.old) w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Windows.old.
Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
Folder Windows.old zawiera następujące foldery z instalacji systemu Windows Vista:
 1. dysk:\Windows.old\Windows
 2. dysk:\Windows.old\Users
 3. dysk:\Windows.old\Program Files

Folder „Users”

Większość programów przechowuje osobiste pliki użytkownika w folderze „Users”. Na ogół pliki osobiste nie są umieszczane w folderach Windows i Program Files.

Folder „Users” zawiera jeden folder dla każdego użytkownika logującego się do komputera z systemem Windows Vista. Na przykład w folderze „dysk:\Windows.old\Users” pojawiają się następujące foldery:
 • dysk:\Windows.old\Users\Publiczne

  Jeśli w systemie Windows Vista była używana funkcja Pliki udostępnione, pliki udostępnione znajdują się w folderze Publiczne. Ten folder zawiera na przykład nagrane programy telewizyjne w przypadku komputerów z systemem Windows Media Center. Należy otworzyć foldery w folderze Publiczne, aby zlokalizować wszelkie pliki, które powinny zostać zachowane. Następnie należy skopiować te pliki do nowej lokalizacji poza strukturą folderu Windows.old.
 • dysk:\Windows.old\Users\NazwaUżytkownika

  Większość plików osobistych znajduje się w folderach odpowiadających użytkownikom logującym się do komputera z systemem Windows Vista.
Foldery poszczególnych użytkowników
Większość plików osobistych znajduje się w następującej lokalizacji:
dysk:\Windows.old\Users\NazwaUżytkownika
Ten folder zawiera następujące foldery:
 • dysk:\Windows.old\Users\NazwaUżytkownika\Kontakty
 • dysk:\Windows.old\Users\NazwaUżytkownika\Pulpit
 • dysk:\Windows.old\Users\NazwaUżytkownika\Dokumenty
 • dysk:\Windows.old\Users\NazwaUżytkownika\Pobieranie
 • dysk:\Windows.old\Users\NazwaUżytkownika\Ulubione
 • dysk:\Windows.old\Users\NazwaUżytkownika\Łącza
 • dysk:\Windows.old\Users\NazwaUżytkownika\Muzyka
 • dysk:\Windows.old\Users\NazwaUżytkownika\Obrazy
 • dysk:\Windows.old\Users\NazwaUżytkownika\Zapisane gry
 • dysk:\Windows.old\Users\NazwaUżytkownika\Wyszukiwania
 • dysk:\Windows.old\Users\NazwaUżytkownika\Wideo
Na ogół te foldery zawierają większość ważnych plików osobistych z instalacji systemu Windows.

Przywracanie plików osobistych

Aby odzyskać pliki osobiste z poprzedniej instalacji systemu Windows w systemie Windows Vista lub Windows 7, wykonaj następujące czynności.

Krok 1. Przywracanie nagranych programów telewizyjnych

Domyślnie system Windows Media zapisuje nagrane programy telewizyjne w folderze Nagrania telewizyjne. Aby odtworzyć te pliki, wykonaj następujące czynności:
 1. Znajdź folder Windows.old, a następnie otwórz następujący folder:
  Users\Publiczne\Nagrania telewizyjne
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Nagrania telewizyjne, a następnie kliknij polecenie Wytnij.
 3. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, a następnie kliknij nazwę użytkownika po prawej stronie u góry menu Start.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Wideo lub Moje wideo, a następnie kliknij polecenie Wklej.
Pliki nagranych programów telewizyjnych zostaną przeniesione przez system Windows do folderu Wideo.

Krok 2. Przywracanie plików osobistych

Aby przenieść foldery plików osobistych z poprzedniej instalacji do systemu Windows Vista, wykonaj następujące czynności:
 1. Znajdź folder Windows.old, a następnie otwórz następujący folder:
  Users\NazwaUżytkownika
 2. Naciśnij klawisze CTRL+A, aby zaznaczyć wszystkie elementy w folderze. Następnie naciśnij klawisze CTRL+X, aby przenieść elementy z folderu Users do schowka systemu Windows Vista.
 3. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, a następnie kliknij nazwę użytkownika po prawej stronie u góry menu Start.
 4. Kliknij pozycję Wklej.
Foldery plików osobistych zostaną przeniesione przez system Windows do konta użytkownika systemu Windows Vista.

Aby przenieść foldery plików osobistych z poprzedniej instalacji do systemu Windows 7, wykonaj następujące czynności:
 1. Znajdź folder Windows.old, a następnie otwórz następujący folder:
  Users\NazwaUżytkownika
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Dokumenty, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Zmień nazwę folderu na Moje dokumenty.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Muzyka, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Zmień nazwę folderu na Moja muzyka.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Obrazy, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Zmień nazwę folderu na Moje obrazy.
 5. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij, aby zaznaczyć wszystkie foldery w folderze użytkownika. Następnie naciśnij klawisze CTRL+X, aby przenieść elementy z folderu Users do schowka systemu Windows 7.
 6. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, a następnie kliknij nazwę użytkownika po prawej stronie u góry menu Start.
 7. Kliknij pozycję Wklej.
Foldery plików osobistych zostaną przeniesione przez system Windows do konta użytkownika systemu Windows 7.

Przywracanie plików i folderów innych użytkowników

Jeśli w systemie Windows Vista do komputera logowali się inni użytkownicy, należy wykonać kroki opisane w sekcji „Przywracanie plików osobistych”, aby przywrócić dane innych użytkowników. W czasie wykonywania tej operacji można zalogować się do systemu Windows Vista lub Windows 7 jako inny użytkownik dla każdego użytkownika systemu Windows Vista, którego dane znajdują się na tym komputerze. Dzięki temu łatwiej rozdzielić dane poszczególnych użytkowników w bieżącej instalacji systemu Windows.

Przywracanie innych plików i folderów z folderu Windows.old

Po przywróceniu wszystkich folderów osobistych z instalacji systemu Windows Vista należy przejrzeć zawartość folderu Windows.old, aby określić, czy istnieją jeszcze inne foldery zawierające dane osobiste.

Ważne Należy się upewnić, że wszystkie ważne dane zostały przeniesione przed usunięciem folderu Windows.old.

Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać swoją opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
fixit fix it fixme automatyczne rozwiązywanie problemu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 932912 — ostatni przegląd: 09/27/2011 00:58:00 — zmiana: 3.0

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Starter, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbhowto kbinfo kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme KB932912
Opinia
t>