Podczas instalowania aktualizacji zabezpieczeń 923689 (MS06-078) w systemie Windows XP z dodatkiem SP2 lub uruchamiania narzędzia Qfecheck.exe po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń wyświetlany jest komunikat o błędzie

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ważne: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Podczas instalowania aktualizacji zabezpieczeń 923689 (MS06-078) w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub uruchomienia narzędzia Qfecheck.exe po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 923689 (MS06-078) może zostać wyświetlony komunikat o błędzie.
Rozwiązanie
Ten problem został rozwiązany 10 lipca 2007 r. Poprawka została udokumentowana w wersji 3.0 biuletynu zabezpieczeń MS06-078. W przypadku systemów, w których aktualizacja zabezpieczeń została pomyślnie zainstalowana, nie są wymagane żadne czynności. Klientom, u których wystąpił ten znany problem i którzy nie zainstalowali wspomnianej aktualizacji zabezpieczeń, zostanie ponownie zaoferowana aktualizacja zabezpieczeń dołączona do biuletynu zabezpieczeń MS06-078. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 923689 (MS06-078) w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Instalowane oprogramowanie nie przeszło testów zgodności z systemem Windows XP umożliwiających uzyskanie logo Windows.
W przypadku kontynuowania instalacji po wystąpieniu tego błędu program obsługi formatu Windows Media zostanie zaktualizowany do właściwej wersji. Można zapobiec wystąpieniu błędu, zmieniając na 0 wartość DWORD o nazwie Zasada w następującym podkluczu rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
Może być również konieczna zmiana na 0 wartości binarnej o nazwie Zasada w następującym podkluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
822798 Nie można zainstalować aktualizacji lub pojawia się monit o zainstalowanie aktualizacji, które są już zainstalowane
Po uruchomieniu narzędzia Qfecheck.exe po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 923689 (MS06-078) w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
KB923689: This hotfix should be reinstalled.
The following files are not valid in the system catalog:
C:\WINDOWS\SYSTEM32\WMVCORE.DLL
Po wyświetleniu tego komunikatu o błędzie należy sprawdzić wersję pliku oraz sygnaturę czasową wymienioną w biuletynie zabezpieczeń MS06-078, aby sprawdzić, czy zainstalowano poprawny plik Wmvcore.dll. Jeśli wersja pliku i sygnatura czasowa są poprawne, plik Wmvcore.dll został zaktualizowany we właściwy sposób i można zignorować ostrzeżenie pliku Qfecheck.exe.

Uwaga: Ponowne zainstalowanie aktualizacji zabezpieczeń nie powoduje wyeliminowania ostrzeżenia pliku Qfecheck.exe.
Więcej informacji
Ten artykuł dotyczy wersji formatu Microsoft Windows Media od 7.1 do 9.5, używanych z następującymi wersjami systemu Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Materiały referencyjne
923689 MS06-078: Luka w formacie Windows Media umożliwia zdalne wykonanie kodu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 933066 — ostatni przegląd: 01/16/2015 09:27:52 — zmiana: 4.0

  • Customer Service and Support Information
  • kbnosurvey kbarchive kbcspl kbpubtypecs kbPubTypeKC kmcustomerservice kbtshoot kbsecurity kbprb KB933066
Opinia