Jak przywrócić komputer do poprzedniej instalacji systemu Windows po zainstalowaniu systemu Windows Vista

Streszczenie
W tym artykule opisano sposób ręcznego przywrócenia na komputerze poprzedniej instalacji systemu Windows i zastąpienia w ten sposób bieżącej instalacji systemu Windows Vista.

Aby to zrobić, trzeba użyć wiersza polecenia i wpisać w nim określone polecenia zmiany nazw oraz przeniesienia folderów między różnymi wersjami systemu Windows.

Ten artykuł jest przeznaczony dla początkujących lub średnio zaawansowanych użytkowników komputerów.

Wydrukowanie tego artykułu może ułatwić wykonanie opisanych w nim kroków.
Procedura przywrócenia na komputerze poprzedniej instalacji systemu Windows po zainstalowaniu systemu Windows Vista

Krok 1. Określenie, czy istnieje folder Windows.OLD i czy na dysku twardym z systemem Windows jest wystarczająca ilość wolnego miejsca

 1. Kliknij przycisk Start'Przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Komputer.
 2. W menu Widoki kliknij polecenie Szczegóły.
 3. Sprawdź w kolumnie Wolne miejsce, jaka ilość wolnego miejsca jest dostępna dla dysku Dysk lokalny (C:) w obszarze Dyski twarde.
 4. W obszarze Dyski twarde kliknij dwukrotnie dysk Dysk lokalny (C:), a następnie ustal, czy istnieje folder Windows.OLD.

  Ważne: Jeśli folder Windows.OLD nie istnieje, nie można wykonać opisanych w tym artykule kroków w celu przywrócenia na komputerze poprzedniej instalacji systemu Windows.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Windows.OLD.
 6. System Windows Vista w ciągu kilku sekund ustali rozmiar tego folderu.
Ustal, czy rozmiar folderu Windows.OLD jest mniejszy od rozmiaru wolnego miejsca dostępnego dla dysku Dysk lokalny (C:), w kroku 2.

Uwaga: Jeśli rozmiar folderu Windows.OLD jest dwa razy większy od rozmiaru wolnego miejsca dostępnego dla dysku Dysk lokalny (C:), przywrócenie poprzedniej instalacji systemu Windows może być niemożliwe.

Krok 2. Uruchomienie środowiska odzyskiwania systemu Windows
 1. Włóż dysk instalacyjny z systemem Windows Vista do stacji dysków DVD, a następnie uruchom ponownie komputer.
 2. Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie z dysku naciśnij dowolny klawisz.
 3. W oknie Instalowanie systemu Windows wybierz język, czas, walutę i klawiaturę lub inną metodę wprowadzania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. W oknie Instalowanie systemu Windows kliknij przycisk Napraw komputer.
 5. W oknie Opcje odzyskiwania systemu kliknij wersję systemu operacyjnego Windows Vista, którą chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. W oknie Opcje odzyskiwania systemu kliknij przycisk Wiersz polecenia.
Zostanie otwarte okno Wiersz polecenia z wyświetlonym wierszem polecenia, W wierszu polecenia należy wpisać polecenia opisane w kolejnych krokach.

Krok 3. Zmiana nazw folderów systemu Windows Vista

Uwaga W kolejnych krokach tej sekcji po wpisaniu w wierszu polecenia jednego lub większej liczby poleceń i naciśnięciu klawisza ENTER może zostać zwrócony następujący komunikat:
Nie można odnaleźć określonego pliku.
Jeśli zostanie wyświetlony ten komunikat, przejdź do następnego kroku w tej sekcji, a następnie wpisz w ramach tego kroku dane polecenie.

W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia:
 1. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:
  c:
 2. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  ren Windows Windows.Vista
 3. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  ren "Program Files" "Program Files.Vista"
 4. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  ren "Users" "Users.Vista"
 5. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:
  ren "Documents and Settings" "Documents and Settings.Vista"
Krok 4: Skopiowanie zawartości folderu Windows.OLD lub przeniesienie jejW wierszu polecenia wpisz następujące polecenia:
 1. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  move /y c:\windows.old\windows c:\
 2. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  move /y "c:\windows.old\program files" c:\
W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia, zależnie od sytuacji.

Jeśli poprzednio zainstalowanym systemem Windows był system Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows 2000
 • Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  move /y "c:\windows.old\documents and settings" c:\
Jeśli poprzednio zainstalowanym systemem Windows była inna wersja systemu Windows Vista
 • Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:
  move /y c:\windows.old\users c:\

Krok 5. Przywrócenie sektora rozruchowego poprzedniej instalacji systemu Windows

W wierszu polecenia należy wpisać jedno z następujących poleceń, odpowiednie do konkretnej sytuacji.

Uwaga: Symbol zastępczy D: oznacza w poniższych poleceniach stację dysków DVD. Jeśli stacja dysków DVD w komputerze jest oznaczona inną literą, na przykład E:, użyj w poleceniu tej litery.
 • Jeśli poprzednio zainstalowanym systemem Windows był system Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows 2000

  Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER: D:\boot\bootsect /nt52 c:
 • Jeśli poprzednio zainstalowanym systemem Windows była inna wersja systemu Windows Vista

  Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER: D:\boot\bootsect /nt60 c:

Krok 6. Przywrócenie pliku Boot.ini poprzedniej instalacji systemu Windows: Windows XP lub Windows 2000

Uwaga Poniższe kroki należy wykonać tylko wtedy, gdy poprzednio zainstalowanym systemem był system Windows XP lub Windows 2000.

W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia:
 1. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  c:
 2. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  attrib boot.ini.saved -s -h -r
 3. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  ren"boot.ini.saved""boot.ini"
 4. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  attrib boot.ini +s +h +r

Krok 7. Zamknięcie okna Wiersz polecenia i kliknięcie przycisku Uruchom ponownie

 1. Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  exit
 2. Kliknij przycisk Uruchom ponownie.
Zostanie uruchomiona poprzednia instalacja systemu Windows.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 933168 — ostatni przegląd: 09/27/2011 09:24:00 — zmiana: 2.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

 • kbexpertiseinter kbceip kbhowto kbinfo KB933168
Opinia