POPRAWKA: Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS07-012 nie następuje aktualizacja pliku źródłowego MFC Oleui2.cpp

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS07-012 na komputerze nie następuje aktualizacja pliku źródłowego MFC (Microsoft Foundation Classes) (Oleui2.cpp). Plik Oleui2.cpp znajduje się w następującym folderze:
Dysk:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET 2003\Vc7\Atlmfc\Src\Mfc
Aktualizacja pliku Oleui2.cpp jest konieczna, ponieważ zawiera on klasy MFC, a użytkownik może swobodnie rekompilować biblioteki klas MFC z pliku Oleui2.cpp.

W celu zweryfikowania tego problemu należy wyświetlić właściwość Zmodyfikowano i właściwość Rozmiar pliku Oleui2.cpp. Jeśli plik ma rozmiar 4131 bajtów lub był ostatnio modyfikowany 12 lipca 2002 roku, zainstalowana jest wcześniejsza wersja pliku Oleui2.cpp. Zaleca się zainstalowanie zaktualizowanego pliku Oleui2.cpp.
Przyczyna
Problem ten występuje, ponieważ aktualizacja zabezpieczeń MS07-012 nie obejmuje pliku Oleui2.cpp. Aktualizacja zabezpieczeń obejmuje tylko zaktualizowane wersje skompilowanych bibliotek klas MFC.
Rozwiązanie
W celu rozwiązania tego problemu należy zainstalować na komputerze zaktualizowany plik Oleui2.cpp. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Pobierz zaktualizowany plik Oleui2.cpp.

  Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:
  Data wydania: 21 lutego 2007 r.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
  Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.
 2. Skopiuj zaktualizowany plik Oleui2.cpp do następującego folderu na komputerze:
  Dysk:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET 2003\Vc7\Atlmfc\Src\Mfc
Uwagi:
 • Zaktualizowany plik Oleui2.cpp należy zainstalować w wyżej wymienionym folderze „przed” ponownym skompilowaniem bibliotek klas MFC. Instalacja zaktualizowanego pliku Oleui2.cpp jest na przykład konieczna, jeśli chcesz użyć składnika Microsoft Layer for Unicode (MSLU).
 • Jedynym plikiem źródłowym MFC aktualizowanym za pomocą tej aktualizacji zabezpieczeń jest plik Oleui2.cpp. Wszystkie pozostałe pliki źródłowe są aktualizowane do najnowszej wersji po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 do programu Microsoft Visual Studio .NET 2003.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń MS07-012, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
927696 Opis aktualizacji zabezpieczeń platformy programistycznej Visual Studio .NET 2003 z dodatkiem Service Pack 1
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii związanej z aktualizacją oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
security update patch bulletin visual studio vs 2003 service pack 1 vs2003 sp1 mfc mfc71u.dll flaw vulnerability malicious attacker exploit microsoft foundation classes oleui2.cpp source
Właściwości

Identyfikator artykułu: 933273 — ostatni przegląd: 12/09/2015 09:59:27 — zmiana: 1.2

Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbqfe kbsecurity kbprb atdownload kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB933273
Opinia