Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem LifeCam — pusty podgląd, błąd inicjowania lub błąd „brak podłączonej kamery”

Symptomy
Po uruchomieniu programu Microsoft LifeCam podgląd wideo jest pusty. Ten problem może wystąpić w przypadku wideo i obrazów wysokiej jakości lub wysokiej rozdzielczości.

Może również zostać zwrócony jeden z następujących komunikatów o błędach:
Komunikat o błędzie 1
Błąd inicjowania
Komunikat o błędzie 2
Do komputera nie podłączono kamery.
Rozwiązanie

Krok 1. Podłączanie urządzenia do innego portu USB

Aby wykluczyć problemy z określonym portem USB, należy podłączyć urządzenie LifeCam do innego portu USB. Należy podłączyć odbiornik bezpośrednio do portu USB komputera, pomijając wszystkie replikatory portów, koncentratory USB, przełączniki KVM i inne podobne urządzenia. Jeśli urządzenie LifeCam było wcześniej podłączone do portu USB z przodu komputera, należy spróbować podłączyć je do portu USB z tyłu komputera. (Porty USB z tyłu komputera mają zwykle większą przepustowość). Jeśli podłączenie urządzenia do innego portu USB nie rozwiązało problemu, należy przejść do kolejnego kroku. Przepustowość starszych portów USB 1.1 jest niewystarczająca na potrzeby obrazów i wideo wysokiej jakości. Dlatego należy się upewnić, że kamera jest podłączona do portu USB 2.0.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg devmgmt.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Rozwiń pozycję Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.
 3. Przeanalizuj listę kontrolerów w poszukiwaniu takich, których nazwy zawierają ciągi „USB 2.0” lub „Enhanced USB”.
Jeśli istnieje pozycja kontrolera USB 2.0, urządzenie LifeCam może być podłączone do portu USB 1.1 lub koncentratora USB 1.1. Należy spróbować podłączyć urządzenie LifeCam do portu znajdującego się bezpośrednio w komputerze.

Jeśli nie występuje pozycja kontrolera USB 2.0, urządzenie LifeCam może działać jedynie ze zmniejszoną rozdzielczością.

Krok 2. Zweryfikowanie minimalnych wymagań systemowych

Należy się upewnić, że używany komputer spełnia minimalne wymagania dotyczące sprzętu wideo, procesora i pamięci, które są niezbędne do zainstalowania i uruchomienia programu LifeCam.

W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz Narzędzie diagnostyczne DirectX.
  • W systemie Windows Vista lub Windows 7 kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz ciąg dxdiag w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub o potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
  • W systemie Windows XP i wcześniejszych wersjach kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg dxdiag w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zanotuj wartości pozycji Procesor i Pamięć znajdujących się na karcie System w obszarze Informacje o systemie.
 3. Zanotuj wartość pozycji Przybl. całk. il. pamięci znajdującej się na karcie Ekran w obszarze Urządzenie. Większość produktów LifeCam wymaga minimum 2 MB pamięci wideo.
 4. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć Narzędzie diagnostyczne DirectX.

  Porównaj zanotowane wartości z minimalnymi wymaganiami systemowymi produktu LifeCam. Wymagania systemowe dla produktów LifeCam można znaleźć w witrynie Microsoft Hardware w sieci Web. Aby zweryfikować wymagania systemowe, kliknij zainstalowane oprogramowanie LifeCam, a następnie kliknij kartę Szczegóły.

  Aby porównać wymagania systemowe produktu LifeCam, odwiedź następującą witrynę Microsoft Hardware w sieci Web: Uwaga Jeśli komputer nie spełnia minimalnych wymagań systemowych, należy skontaktować się z jego producentem, aby dowiedzieć się, jak można uzyskać wymagane aktualizacje i uaktualnienia.

Krok 3. Pobranie i zainstalowanie najnowszego oprogramowania

Aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania LifeCam, wykonaj następujące czynności:
 1. Odwiedź następującą witrynę Microsoft Hardware w sieci Web:
 2. Kliknij łącze Software for Microsoft internet communications (webcam and headset) products (Oprogramowanie dla produktów firmy Microsoft do komunikacji internetowej — kamer internetowych i zestawów słuchawkowych).
 3. W polu Select type of product (Wybierz typ produktu) wybierz pozycję Webcams (Kamery internetowe).
 4. W polu Select your product (Wybierz produkt) wybierz odpowiedni produkt LifeCam.
 5. W polu Select your operating system (Wybierz system operacyjny) wybierz odpowiednią wersję systemu Windows.
 6. W polu Select your operating system language (Wybierz język systemu operacyjnego) wybierz odpowiedni język systemu Windows.
 7. Kliknij przycisk Go (Przejdź).
 8. Kliknij łącze służące do pobrania najnowszej wersji oprogramowania LifeCam.

Krok 4. Zainstalowanie najnowszego sterownika wideo dla karty wideo

Należy skontaktować się z producentem sprzętu wideo, aby dowiedzieć się, jak uzyskać i zainstalować najnowszą wersję sterownika wideo dla sprzętu wideo. Aby sprawdzić, czy są dostępne odpowiednie aktualizacje sterownika, odwiedź następującą witrynę Windows Update w sieci Web: Aby ustalić nazwę i producenta sprzętu wideo, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz Narzędzie diagnostyczne DirectX.
  • W systemie Windows Vista lub Windows 7 kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz ciąg dxdiag w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub o potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
  • W systemie Windows XP i wcześniejszych wersjach kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg dxdiag w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Ekran.
 3. W obszarze Urządzenie odczytaj wartości pól Nazwa oraz Producent, aby ustalić nazwę i producenta urządzenia wideo.
 4. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć Narzędzie diagnostyczne DirectX.
Uwaga W sekcji „Materiały referencyjne” znajdują się informacje na temat sposobu kontaktowania się z producentem komputera lub karty wideo.

Krok 5. Dostosowanie ustawień ekranu

Oprogramowanie urządzenia LifeCam wymaga karty wideo i monitora, które mogą działać z rozdzielczością co najmniej 800 x 600 przy głębi kolorów High Color. Należy ustawić dla rozdzielczości ekranu w systemie Windows wartość 800 x 600 przy głębi kolorów High Color, a następnie przetestować oprogramowanie.

W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz element Właściwości: Ekran lub Ustawienia ekranu w Panelu sterowania.
  • W systemie Windows Vista lub Windows 7 kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz ciąg personalizacja w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Personalizacja na liście Programy.
  • W systemie Windows XP i wcześniejszych wersjach kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij pozycję Wygląd i kompozycje,a następnie kliknij pozycję Ustawienia ekranu.
 2. Kliknij kartę Ustawienia.
 3. Przesuń suwak Rozdzielczość lub Rozdzielczość ekranu do ustawienia 800 x 600 pikseli.
 4. W polu Kolory lub Jakość kolorów kliknij pozycję Najwyższa.
 5. Kliknij przycisk OK dwa razy.
 6. Gdy pojawi się monit o zapisanie ustawień, kliknij przycisk Tak.

Krok 6. Zmniejszenie wartości ustawienia przyspieszania sprzętowego (tylko w systemie Windows XP)

Aby ustalić, czy występuje problem z kartą wideo lub sterownikiem wideo, należy zmniejszyć wartość ustawienia przyspieszania sprzętowego. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 3. Kliknij kartę Rozwiązywanie problemów.
 4. Przesuń suwak Przyspieszanie sprzętowe w lewo. Ustawienie Przyspieszanie sprzętowe nie powinno być mniejsze niż trzy pozycje od prawej strony. Ustawienie Przyspieszanie sprzętowe powinno być następujące:
  Wyłącz wszystkie przyspieszenia kursora i zaawansowanego rysowania. Użyj tego ustawienia, aby naprawić problemy rysowania.
  Jeśli zostanie zmniejszona wartość ustawienia Przyspieszanie sprzętowe, może wystąpić więcej problemów z renderowaniem wideo.
 5. Kliknij przycisk OK dwa razy.
Uwaga Jeśli zmniejszenie przyspieszania sprzętowego rozwiązuje problem, może być konieczne zaktualizowanie sterowników karty wideo. W sekcji „Materiały referencyjne” znajdują się informacje na temat sposobu kontaktowania się z producentem komputera w celu uzyskania najnowszych sterowników karty wideo. Należy pamiętać o tym, że po zmniejszeniu przyspieszania sprzętowego niektóre gry mogą nie działać. Może się też okazać, że niektóre efekty produktu LifeCam nie działają poprawnie. Dlatego ważne jest, aby uzyskać najnowsze oprogramowanie i sterowniki karty wideo.

Krok 7. Wykonanie procedury czystego rozruchu

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wykonywania procedury czystego rozruchu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
331796 Wykonywanie czystego rozruchu w celu ustalenia, czy programy działające w tle zakłócają działanie gry lub programu

Krok 8. Przetestowanie urządzenia na innym komputerze

Jeśli problem nie został rozwiązany, należy przetestować urządzenie na innym komputerze w celu sprawdzenia, czy występuje ten sam problem. Jeśli urządzenie LifeCam nie działa na drugim komputerze, odwiedź następującą witrynę sieci Web, aby skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft dotyczącą sprzętu:
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji na temat kontaktowania się z producentem karty wideo, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
inicjowanie life cam
Właściwości

Identyfikator artykułu: 933311 — ostatni przegląd: 05/19/2010 12:35:26 — zmiana: 7.0

Microsoft LifeCam Show, Microsoft LifeCam VX-5000, Lifecam Cinema, Microsoft LifeCam NX-3000, Microsoft LifeCam NX-6000, Microsoft LifeCam VX-1000, Microsoft LifeCam VX-1000 USB, Microsoft LifeCam VX-3000, Microsoft LifeCam VX-500, Microsoft LifeCam VX-5500, Microsoft LifeCam VX-6000, Microsoft LifeCam VX-7000, LifeCam Vx-800

 • kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg kbprb KB933311
Opinia