Firma Microsoft nie obsługuje zmiany lokalizacji folderu Program Files przez modyfikację wartości rejestru ProgramFilesDir

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 933700
WPROWADZENIE
Firma Microsoft nie obsługuje zmiany lokalizacji folderu Program Files przez modyfikację wartości rejestru ProgramFilesDir . Jeśli lokalizacja folderu Program Files zostanie zmieniona, mogą wystąpić problemy z niektórymi programami firmy Microsoft lub niektórymi aktualizacjami oprogramowania.
Więcej informacji
Wartość rejestru ProgramFilesDir znajduje się w następującym podkluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
Można użyć wpisu rejestru ProgramFilesDir zmiany lokalizacji folderu Program Files. Dodatkowo możesz zmodyfikować wszystkie odwołania w rejestrze, aby wskazywały nowy folder Program Files. Można również przenieść zawartość oryginalnego folderu Program Files do nowej lokalizacji. Jednakże firma Microsoft nie Testuj zmiany domyślnej lokalizacji folderu Program Files. Dlatego firma Microsoft nie zaleca się lub nie obsługuje modyfikację wartości rejestru ProgramFilesDir do zmiany domyślnej lokalizacji folderu Program Files.

Po ustawieniu wartości rejestru ProgramFilesDir, aby korzystała z lokalizacji innej niż lokalizacja domyślna, poprawki, aktualizacje i aktualizacje zabezpieczeń firmy Microsoft nie będą aktualizowane pliki znajdujące się w lokalizacji domyślnej. W związku z tym może wystąpić niestabilność systemu i nieoczekiwane problemy z programami firmy Microsoft i aktualizacjami oprogramowania. Na przykład mogą wystąpić następujące problemy:
 • Aktualizacji poprawki, aktualizacje i zabezpieczeń firmy Microsoft mogą nie być poprawnie zainstalowany.
 • Nowe wersje programu Microsoft Internet Explorer lub Microsoft Windows Media Player może nie być poprawnie zainstalowany.
Ponadto funkcja ochrony plików systemu Windows firmy Microsoft, która pomaga chronić pliki w folderze programu Internet Explorer nie obsługuje zmiany domyślnej lokalizacji folderu Program Files.

Uwaga: Folder instalacji programu Internet Explorer znajduje się w folderze Program Files.

Jeżeli lokalizacja folderu Program Files zostanie zmieniona, mogą wystąpić nieoczekiwane problemy, które mogą wpłynąć na stabilność systemu Windows. Lista plików binarnych, które są chronione przez ochrona plików systemu Windows, razem z ich lokalizacjami tych plików jest kodowana w programie Internet Explorer. Nie można zmodyfikować te lokalizacje w programie Internet Explorer.

Następujące programy używają standardowych interfejsów Windows API określają lokalizację folderu instalacyjnego programu Internet Explorer:
 • Program instalacyjny programu Windows Internet Explorer 7.
 • Program Windows Update.
 • Programy, które aktualizują program Windows Internet Explorer 7.
Te interfejsy API systemu Windows polegać na ustawień rejestru tła, aby zlokalizować pliki programu Internet Explorer do aktualizacji.

Uwaga: Podczas opracowywania programu Internet Explorer 7, postanowiliśmy wykorzystać standardową metodą określają lokalizację folderu instalacyjnego programu Windows Internet Explorer 7. Decyzję tę podjęto w celu zwiększenia stabilności programu Windows Internet Explorer 7. Aby zmniejszyć ryzyko problemów, które mogą wystąpić w odniesieniu do zgodności z innymi programami i w odniesieniu do programu Windows Internet Explorer 7 ułatwia również dokonano decyzji.

Kroki, aby zmienić wartość rejestru ProgramFilesDir, aby użyć domyślnej lokalizacji folderu Program Files

Ważne: Niniejsza sekcja, metoda lub zadanie zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Jednak niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. W związku z tym upewnij się, że wykonujesz następujące kroki ostrożnie. Aby zapewnić sobie dodatkową ochronę, wykonaj kopię zapasową rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Wtedy będziesz mógł przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows


Aby zmienić lokalizację folderu Program Files na lokalizację domyślną, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit , a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
 3. W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy wartość rejestru ProgramFilesDir , a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 4. W polu Dane wartości wpisz domyślną lokalizację folderu Program Files, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga:Domyślna lokalizacja folderu Program Files to dysk_systemowy\Program files. Na przykład jeśli system Windows jest zainstalowany na dysku C, wpisz C:\Program Files w polu Dane wartości .
 5. Zamknij Edytor rejestru.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 933700 — ostatni przegląd: 04/17/2015 13:50:00 — zmiana: 1.0

Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Outlook Express 6.0, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard

 • kbinfo kbtshoot kbprb kbmt KB933700 KbMtpl
Opinia