Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Na komputerze z systemem Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2008 w dzienniku systemu jest rejestrowane zdarzenie o identyfikatorze 7000 lub 7026

Symptomy
Zdarzenie o identyfikatorze 7000 lub 7026 jest rejestrowane w dzienniku systemuna komputerze z jednym z następujących systemów operacyjnych:
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
Ten problem może wystąpić, jeśli urządzenie nie jest podłączone do komputera, ale usługa sterownika urządzenia jest włączona. Jeśli na przykład komputer nie ma portu równoległego, stacji dysków DVD ani stacji dysków CD, rejestrowane są następujące zdarzenia.

Na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2

Źródło: Menedżer sterowania usługami
Identyfikator zdarzenia: 7026
Opis:
Nie można załadować następujących sterowników startu rozruchowego lub systemowego:
cdrom


Źródło: Menedżer sterowania usługami
Identyfikator zdarzenia: 7000
Opis:
Nie można uruchomić usługi Sterownik portu równoległego z powodu następującego błędu:
Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia.Na komputerze z systemem Windows Vista lub Windows Server 2008

Źródło: Dostawca dziennika zdarzeń menedżera kontroli usług
Identyfikator zdarzenia: 7026
Opis:
Nie można załadować następujących sterowników startu rozruchowego lub systemowego:
cdrom

Źródło: Dostawca dziennika zdarzeń menedżera kontroli usług
Identyfikator zdarzenia: 7000
Opis:
Nie można uruchomić usługi Sterownik portu równoległego z powodu następującego błędu:
Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia.

Obejście problemu
Ważne Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Użytkownik powinien wiedzieć, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows
Aby obejść problem opisany w przykładzie w sekcji „Symptomy”, należy wyłączyć usługę Cdrom lub Parport w rejestrze w celu zatrzymania rejestrowania błędów.

Aby automatycznie wyłączyć usługę Cdrom lub Parport w rejestrze, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

W tym celu należy zmienić wartość następujących podkluczy rejestru na wartość 3 (Ręczne) lub 4 (Wyłączone):
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cdrom

  Nazwa: Start
  Typ: REG_DWORD
  Dane: 3 lub 4
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\parport

  Nazwa: Start
  Typ: REG_DWORD
  Dane: 3 lub 4
Uwaga Jeśli powyższy wpis rejestru zostanie zmieniony na wartość 4 (Wyłączony), nie będzie można używać skojarzonego z nim urządzenia, ponieważ sterownik używany w urządzeniu nie będzie ładowany. Dlatego, jeśli urządzenie będzie używane w przyszłości, dla powyższego wpisu rejestru należy ustawić wartość 3 (Ręczne).

Czy problem został rozwiązany?

 • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać swoją opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
Materiały referencyjne
935497 Komunikat o błędzie na komputerze z systemem Windows Vista lub Windows Server 2008 bez portu równoległego: „Nie można uruchomić usługi Sterownik portu równoległego”
fixit fix it fixme automatyczne rozwiązywanie problemu
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 933757 — ostatni przegląd: 12/20/2011 17:52:00 — zmiana: 1.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Foundation

 • kbharmony kbstartup kbregistry kbbug kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbtshoot kbfixme kbmsifixme KB933757
Opinia
: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">>ml>