Błąd sieci lub dostępu do pliku albo błąd „folder nie istnieje”

Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemu
Narzędzie do rozwiązywania problemów Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z plikami i folderami w systemie Windows umożliwia automatyczne rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule.To narzędzie do rozwiązywania problemów rozwiązuje wiele różnych problemów. Więcej informacji

Uruchom terazNarzędzie do rozwiązywania problemów Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z plikami i folderami w systemie Windows umożliwia automatyczne rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule. To narzędzie do rozwiązywania problemów rozwiązuje wiele różnych problemów. Więcej informacji

Uruchom teraz Uwaga Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.
Czy te informacje są przydatne? Prześlij nam swoją opinię
Symptomy
Na komputerze z systemem Windows Vista w folderze udostępnionym utworzono podfolder. Próba zmiany nazwy podfolderu powoduje zwrócenie komunikatu o błędzie podobnego do następującego:
Folder <nazwa_folderu_udostępnionego> nie istnieje. Plik został przeniesiony lub usunięty.
Czy chcesz go utworzyć?
Ponadto w przypadku próby zapisania pliku w folderze udostępnionym może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
Wystąpił błąd sieci lub dostępu do pliku. Istnieje możliwość, że połączenie zostało przerwane.


Uwaga System Windows Vista wdrożono na komputerze za pomocą pakietu Operating System Deployment Feature Pack programu Microsoft Systems Management Server 2003.
Przyczyna
Przyczyną tego problemu jest to, że podczas wdrażania systemu Windows Vista baza danych pamięci podręcznej po stronie klienta używana przez funkcję Pliki trybu offline była uszkodzona. W wyniku tego działania w rejestrze brakuje wartości rejestru.
Samodzielne rozwiązywanie problemu
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg Regedit.exe, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, należy wpisać hasło lub kliknąć przycisk Kontynuuj.
 2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Csc\Parameters


  Uwaga Jeśli brakuje klucza rejestru Parameters, należy go utworzyć. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Csc
  2. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
  3. Wpisz ciąg Parameters, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz ciąg FormatDatabase, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Zakończ działanie Edytora rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer, aby zastosować zmianę.


Czy te informacje są przydatne? Prześlij nam swoją opinię
Jak rozwiązać ten problem przy użyciu pakietu MATS
 1. Pakiet MATS skanuje komputer i sprawdza, czy jest na nim zainstalowany system Windows Vista.
 2. Pakiet MATS sprawdza, czy funkcja Pliki trybu offline w Panelu sterowania jest włączona.
 3. Pakiet MATS sprawdza, czy istnieje wartość rejestru FormatDatabase.
 4. Pakiet MATS tworzy wartość rejestru.

  Uwaga W trakcie tego procesu zostanie wyświetlone okno dialogowe. Umożliwia ono automatyczne rozwiązanie problemu (zalecane) lub ręczne wybranie problemów do rozwiązania. W przypadku ręcznego wybierania problemów do rozwiązania należy wybrać w oknie dialogowym opcję Przenoszenie plików i folderów lub zmienianie ich nazw albo Inne lub nieznane problemy.
 5. Pakiet MATS sprawdza, czy wartość rejestru FormatDatabase została pomyślnie utworzona.
Inne problemy rozwiązywane przy użyciu pakietu MATS
2394521 Nie można opróżnić Kosza w systemie Windows XP lub Windows Vista
949109 Błąd „Plik lub folder nie istnieje” w systemie Windows Vista
813711 Utrata zmian dotyczących rozmiaru, widoku, ikony lub położenia folderu
2394740 Nie można zaznaczyć wielu elementów po uaktualnieniu systemu Windows XP do systemu Windows Vista
2396571 Niepoprawna zmiana ikon w systemie Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 934160 — ostatni przegląd: 02/29/2012 03:53:00 — zmiana: 2.0

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Starter

 • kbtshoot kbexpertiseinter kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmatsfixme KB934160
Opinia