Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Windows SharePoint Services 3.0: 9 października 2007

WPROWADZENIE
Ważne: Na komputerach z programem Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 aktualizacja zabezpieczeń z dnia 9 października 2007 zastępuje następującą poprawkę:
941422 Opis poprawki dla programu Windows SharePoint Services 3.0, 24 sierpnia 2007
Na komputerach, na których jest zainstalowany program Windows SharePoint Services 3.0, ale nie ma zainstalowanego programu Microsoft Office SharePoint Server 2007, należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń 934525. Na komputerach, na których jest zainstalowany program SharePoint Server 2007, należy zastosować aktualizację zabezpieczeń 934525 i aktualizację zabezpieczeń dla programu SharePoint Server 2007 z dnia 9 października 2007.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń dla programu SharePoint Server 2007 z dnia 9 października 2007, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
937832 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu SharePoint Server 2007: 9 października 2007

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS07-059. Ten biuletyn zabezpieczeń zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, łącznie z manifestem pliku i opcjami wdrażania.

Aby wyświetlić pełny biuletyn, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga: Jeżeli wdrożono zbiory witryn z nazwami hostów w programie Windows SharePoint Services, nie należy stosować tej aktualizacji zabezpieczeń na tym etapie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Znane problemy” .

Informacje dotyczące aktualizacji

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows SharePoint Services 3.0

PobierzPobierz pakiet 934525.

Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Windows SharePoint Services 3.0 x64 Edition

PobierzPobierz pakiet 934525.

Data wydania: 10 października 2007

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Jak wdrażać aktualizacje oprogramowania dla programu Windows SharePoint Services 3.0

Firma Microsoft zaleca postępowanie zgodnie z procesem i procedurami opisanymi w temacie „Wdrażanie aktualizacji oprogramowania dla programu Windows SharePoint Services 3.0” w przypadku większości scenariuszy wdrażania, od serwerów autonomicznych do bardzo dużych farm serwerów.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Ta aktualizacja zabezpieczeń rozwiązuje następujące problemy:
 • 938663 Jednorazowe zadania czasomierza w programie Windows SharePoint Services 3.0 lub SharePoint Server 2007 są opóźnione o przynajmniej jedną godzinę, jeśli wykonywanie zadań jest zaplanowane podczas zmiany czasu
 • 935605 Problemy, które mogą wystąpić podczas korzystania z referencyjnego modułu Usługi kopiowania woluminów w tle programu Windows SharePoint Services 3.0
 • 937038 Komunikat o błędzie podczas próby połączenia się z witryną ze zbioru witryn programu Windows SharePoint Services 3.0: HTTP 500 - Internal server error (HTTP 500 - Wewnętrzny błąd serwera)
 • 941422 Opis poprawki dla programu Windows SharePoint Services 3.0, 24 sierpnia 2007
 • 939809 Opis aktualizacji, która rozwiązuje problem w programie Windows SharePoint Services 3.0 powodujący, że elementy wykorzystujące pola Data i Godzina są spóźnione o godzinę
Ta aktualizacja zabezpieczeń rozwiązuje następujący problem, który dotychczas nie został udokumentowany w żadnym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 dla aparatu wewnętrznej bazy danych systemu Windows nie można utworzyć bazy danych.

Znane problemy

 • Podczas wykonywania dwóch ostatnich kroków Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Failed to start service SPSearchServiceInstance on this server after completing upgrade. Please start it manually. (Nie można uruchomić usługi SPSearchServiceInstance na tym serwerze po zakończeniu uaktualnienia. Uruchom ją ręcznie.)
  Usługa SPSearchServiceInstance została jednak w rzeczywistości uruchomiona po zakończeniu Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint. Można bezpiecznie zignorować ten komunikat o błędzie i komunikat zarejestrowany w pliku dziennika Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint.
 • Dodatkowy szablon Microsoft GroupBoard Workspace 2007 dla programu Windows SharePoint Services 3.0 może powodować błąd Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint podczas uaktualnienia do nowej kompilacji.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  941678 Kreator konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint nie kończy działania prawidłowo na komputerze, na którym jest zainstalowany szablon GroupBoard Workspace 2007.
 • Podczas stopniowego uaktualnienia zbioru witryn programu Windows SharePoint Services 2.0 do zbioru witryn programu Windows SharePoint Services 3.0 serwer może ulec awarii. Należy poczekać na zakończenie stopniowego uaktualnienia przed zastosowaniem tej aktualizacji poprawek.
 • Do instalacji programu Windows SharePoint Services 3.0 jest używany tryb cichy. Jeżeli ta aktualizacja zabezpieczeń zostanie zastosowana podczas instalacji, to po zakończeniu działania programu instalacyjnego zostaje nieoczekiwanie uruchomiony Kreator konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint.

  Aby rozwiązać ten problem, należy wyodrębnić tę aktualizację zabezpieczeń do folderu na komputerze. Następnie należy skopiować pliki do folderu Updates odpowiedniej wersji programu. Po skopiowaniu wyodrębnionych plików do tej lokalizacji folder będzie gotowy do używania przy instalowaniu wersji programu aktualizowanej do tego poziomu aktualizacji zabezpieczeń.
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji na komputerze, na którym jest uruchomiony program Microsoft Windows Small Business Server 2003, witryny sieci Web mogą nie zostać ponownie uruchomione w określonym czasie. Nie zawsze można więc uzyskać dostęp do witryn Backup (Kopia zapasowa), CompanyWeb (Sieć Web firmy), Microsoft Server ActiveSync (Synchronizacja), Monitoring, Outlook Web Access lub Remote Web Workplace (Zdalna lokalizacja robocza) w sieci Web. Aby rozwiązać ten problem, skorzystaj z jednej z następujących metod:
  • Otwórz Menedżera internetowych usług informacyjnych (IIS) i uruchom dowolne witryny sieci Web, które zostały zatrzymane.
  • Ponownie uruchom komputer.
 • Uruchomienie programu skanującego komputer w poszukiwaniu wirusów w trakcie instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń może prowadzić do sporadycznych problemów podczas instalacji. Aby rozwiązać te problemy, należy przed zastosowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń wyłączyć program skanujący komputer w poszukiwaniu wirusów.
 • W programie Windows SharePoint Services 3.0 użytkownik korzysta ze zbiorów witryn z nazwami hostów. Jeżeli wdrożono wiele zbiorów witryn z nazwami hostów, to podczas stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń mogą występować poważne problemy związane z wydajnością. Na przykład ten problem może występować wówczas, gdy wdrożono ponad 50 zbiorów witryn z nazwami hostów.

  Firma Microsoft wydała poprawkę 943594 umożliwiającą rozwiązanie tego problemu.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania poprawki 943594, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  943594 Problemy z wydajnością występują po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 934525 (MS07-059) w środowisku Windows SharePoint Server 3.0 zawierającym wiele zbiorów witryn z nazwami hostów
  Uwaga: Jeżeli zbiory witryn z nazwami hostów w programie Windows SharePoint Services 3.0 nie są używane, można bezpiecznie zastosować tę aktualizację zabezpieczeń.
 • Rozważmy następujący scenariusz. Użytkownik odbezpiecza bazę danych usługi wyszukiwania w programie Windows SharePoint Services 3.0, korzystając z jednej z następujących metod:
  • Metoda 1
   Uruchamiane jest następujące polecenie w wierszu polecenia:
   %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\bin\STSADM.EXE" -O SPSEARCH -ACTION STOP -F
  • Metoda 2
   Strona Central Administration (Administracja centralna) jest używana do zatrzymania usługi „Windows SharePoint Help Search” . W tym celu wykonaj następujące kroki:
   1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie SharePoint 3.0 Central Administration.
   2. Kliknij przycisk Operacje, a następnie kliknij pozycje Usługi na serwerze w obszarze Topologia i usługi.
   3. Kliknij przycisk Zatrzymaj, aby zatrzymać usługę Windows SharePoint Help Search.
  Użytkownik wykonuje podstawową instalację programu Windows SharePoint Services 3.0 zawierającą odbezpieczoną bazę danych usługi wyszukiwania i tę aktualizację zabezpieczeń. Kreator konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint uruchomiony w tym scenariuszu nie działa prawidłowo.

  Aby ustalić, czy występuje ten problem, należy otworzyć najnowszy dziennik PSConfig zapisany w następującej lokalizacji:
  %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\Logs
  Jeżeli następujący komunikat o błędzie został zarejestrowany w dzienniku PSConfig, oznacza to, że wystąpił ten błąd:
  Exception: System.ArgumentException: The object with id SOME-RANDOM-GUID does not exist in the configuration store. The object may have been deleted by another operation.
  at Microsoft.SharePoint.Administration.SPConfigurationDatabase.DeleteObject(Guid id)
  at Microsoft.SharePoint.Administration.SPConfigurationDatabase.DeleteObject(SPPersistedObject obj)
  at Microsoft.SharePoint.Administration.SPPersistedObject.Delete()
  at Microsoft.SharePoint.Search.Administration.SPSearchServiceInstance.ProvisionDatabase()
  at Microsoft.SharePoint.Search.Administration.SPSearchServiceInstance.Provision()
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.InstallServiceInstanceInConfigDB(Boolean provisionTheServiceInstanceToo, String serviceInstanceRegistryKeyName, Object sharepointServiceObject)
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.InstallServiceInstances(Boolean provisionTheServiceInstancesToo, String serviceRegistryKeyName, Object sharepointServiceObject)
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.InstallServices(Boolean provisionTheServicesToo)
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.Run()
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.TaskThread.ExecuteTask()
  W celu obejścia tego problemu należy wykonać następujące kroki:
  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Usuń bazę danych usługi wyszukiwania w programie Windows SharePoint Services 3.0 w wystąpieniu SQL programu Windows SharePoint Services 3.0. Nazwa bazy danych rozpoczyna się od „WSS_Search_” i kończy się nazwą serwera.
   • Ponownie zabezpiecz bazę danych usługi wyszukiwania w programie Windows SharePoint Services 3.0, określając inną niż domyślna bazę danych wyszukiwania w programie Windows SharePoint Services 3.0. W tym celu użyj jednej z następujących metod:
    • Metoda 1

     Uruchom polecenie podobne do następującego w wierszu polecenia:
     %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\bin\STSADM.EXE" -O SPSEARCH -ACTION START -DATABASENAME “ PrzykładowaNazwaBazyDanych"
    • Metoda 2
     1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie SharePoint 3.0 Central Administration.
     2. Kliknij przycisk Operacje, a następnie kliknij pozycje Usługi na serwerze w obszarze Topologia i usługi.
     3. Zweryfikuj, czy usługa wyszukiwania w programie Windows SharePoint Services jest zatrzymana. Jeżeli jest uruchomiona, zatrzymaj tę usługę.
     4. Kliknij pozycję Windows SharePoint Services Search w obszarze Usługi.
     5. W obszarze Baza danych wyszukiwania zmień nazwę bazy danych na dowolną nazwę inną niż domyślna, a następnie kliknij przycisk OK.
     6. Na stronie Usługi na serwerze kliknij przycisk Uruchom, aby uruchomić usługę Windows SharePoint Services Search.
  2. Uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia:
   %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\bin\ PSConfigUI.exe
 • W tej aktualizacji zabezpieczeń uwzględniono poprawki umożliwiające rozwiązanie następujących problemów. Jednak zainstalowanie dodatku Service Pack dla programu Windows SharePoint Services 3.0 po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń powoduje utratę następujących poprawek.
  • Użytkownik zmienia nazwę zbioru witryn programu Windows SharePoint Services 3.0. Jeżeli nowy użytkownik zostanie dodany do zbioru witryn, powitalna wiadomość e-mail odebrana przez nowego użytkownika zawiera starą nazwę witryny.
  • Narzędzie Application Definition Designer jest używane do importowania modelu bazy danych uwzględnionego w narzędziu Business Data Catalog Definition Editor (BDC) w zestawie dla deweloperów oprogramowania (SDK) dla programu Microsoft Office SharePoint Server 2007. Po importowaniu modelu bazy danych ciąg połączenia bazy danych jest pusty.
  • Po uruchomieniu programu SPWriter.exe jest on nieoczekiwanie zamykany i wyświetlany jest komunikat o błędzie w module Oleaut32.dll. Ten problem został rozwiązany przy użyciu poprawki, która przeniosła funkcję GetTimeZoneMoveParameters() na koniec pliku Owssvr.dll.
  • Użytkownik migruje konta użytkowników do nowego zbioru witryn przy użyciu narzędzia wiersza polecenia Stsadmin.exe. Podczas przeszukiwania nowego zbioru witryn zdarzenia związane z błędami 6482, 6875 i 6482 są rejestrowane w dzienniku aplikacji. Ten problem może występować wówczas, gdy identyfikator SID użytkownika w programie Windows SharePoint Services 3.0 jest nieprawidłowy.
  • Użytkownik korzysta z niestandardowego szablonu w zbiorze witryn programu Windows SharePoint Services 3.0. Jeżeli zostanie utworzona nowa strona sieci Web, wszystkie standardowe składniki Web part mogą być niedostępne po kliknięciu pozycji Dodaj składnik Web Part.
  • Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń niektóre usługi innych firm mogą być niepoprawnie zatrzymywane. Jeżeli ten problem występuje po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń, należy ponownie uruchomić komputer.
  • Użytkownik nawiązuje połączenie ze zbiorem witryn programu Microsoft SharePoint Services 3.0. Jeżeli ta strona zawiera składnik Web part ustawiony na widok Kalendarz, strona może nie załadować się całkowicie. Ten problem może wystąpić wówczas, gdy użytkownik nie ma uprawnień do odczytu listy Kalendarz.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych dotyczących zastosowania tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

W pewnych okolicznościach może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Jeżeli wymagane jest ponowne uruchomienie, wykonaj następujące kroki:
 1. Ponownie uruchom komputer.
 2. Uruchom Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint.
 3. Zweryfikuj, czy wszystkie usługi programu SharePoint są uruchomione w konsoli usług.
 4. Zweryfikuj, czy w Menedżerze internetowych usług informacyjnych (IIS) są uruchomione wszystkie witryny sieci Web.

Informacje dotyczące usuwania

Zainstalowanej aktualizacji zabezpieczeń nie można usunąć.
wss3.0 wss30 wss3 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos windows sharepoint services 3.0 office security patch performance reliability update download 2007 fix x64 edition owa rww active synch
Właściwości

Identyfikator artykułu: 934525 — ostatni przegląd: 02/04/2008 11:47:00 — zmiana: 8.0

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseinter kbwss30postrtm KB934525
Opinia