Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie podczas próby aktualizacji programu Windows Defender na komputerze z systemem Windows Vista: „Znaleziono błąd: Kod 0x80240029”

Symptomy
Podczas próby aktualizacji usługi Microsoft Windows Defender na komputerze z systemem Windows Vista wyświetlany jest komunikat o błędzie podobny do następującego:
Znaleziono błąd: Kod 0x80240029
Przyczyna
Ten problem występuje, jeżeli folder SoftwareDistribution jest uszkodzony.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy zalogować się do konta użytkownika przy użyciu uprawnień administratora, a następnie skorzystać z jednej z następujących metod:

Metoda 1
 1. Zamknij wszystkie otwarte programy. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wpisz Uruchom w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  2. Wpisz polecenie msconfig, a następnie kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk "Kontynuuj".

   Wyświetlane jest narzędzie konfiguracji systemu.
  3. Na karcie Rozruch kliknij pole wyboru Bezpieczny rozruch i pole wyboru, Minimalny, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.
  4. Gdy zostanie wyświetlony odpowiedni monit, uruchom ponownie komputer.

   Uwaga: Po zakończeniu kroku 2 uruchom ponownie narzędzie konfiguracji systemu. Kliknij pole wyboru Bezpieczny rozruch na karcie Rozruch, aby je wyczyścić, a następnie kliknij przycisk OK, aby ponownie uruchomić komputer.
 2. Zmień nazwę folderu SoftwareDistribution. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wpisz %windir% w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Uwaga: W tym kroku %windir% reprezentuje ścieżkę do folderu systemu Windows. Zazwyczaj C:\Windows jest ścieżką do folderu systemu Windows.
  2. Zlokalizuj i kliknij prawym przyciskiem myszy folder SoftwareDistribution, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.
  3. Wpisz SoftwareDistribution.old, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  4. Ponownie uruchom komputer.
Metoda 2
 1. Zamknij wszystkie otwarte programy. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start, kliknij polecenie Wyszukaj, a następnie wpisz Usługi.
  2. Kliknij dwukrotnie pozycję Usługi. Kliknij przycisk "Kontunuuj".
  3. Zlokalizuj pozycję Instrumentacja zarządzania Windows na liście Usługi, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wybrać polecenie Zatrzymaj.

   Uwaga: Nie zamykaj okna Usługi.
  4. Otwórz Eksploratora Windows.
  5. Zlokalizuj, a następnie usuń folder Repository w folderze C:\%windir%\System32\wbem.
  6. Ponownie wyświetl okno Usługi, zlokalizuj pozycję Instrumentacja zarządzania Windows, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wybrać polecenie Uruchom ponownie.
  7. Zamknij wszystkie programy.
  8. Ponownie uruchom komputer.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 934562 — ostatni przegląd: 12/13/2007 19:09:00 — zmiana: 3.0

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise

 • kbtshoot kbexpertisebeginner KB934562
Opinia