Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis dodatku Service Pack 3 dla programu Excel Viewer 2003

Streszczenie
Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla programu Microsoft Office Excel 2003 Viewer. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu uzyskiwania tego dodatku Service Pack oraz listy problemów rozwiązanych przez ten dodatek. Ponadto w tym artykule zamieszczono informacje dotyczące problemów, które mogą wystąpić po zainstalowaniu tego dodatku Service Pack, oraz sposobu określania, czy ten dodatek jest zainstalowany.
WPROWADZENIE
W dodatku Service Pack 3 (SP3) dla programu Excel 2003 Viewer uwzględniono ulepszenia umożliwiające znaczne zwiększenie skuteczności zabezpieczeń, stabilności i wydajności. Niektóre poprawki uwzględnione w dodatku SP3 dla programu Excel Viewer 2003 były poprzednio wydawane w osobnych aktualizacjach. Dodatek SP3 dla programu Excel Viewer 2003 scala poprzednio wydane poprawki w jednej aktualizacji.
Więcej informacji

Szczegóły dotyczące dodatku Service Pack

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack

Dodatek SP3 dla programu Excel Viewer 2003 rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
938790 Błędy naprawiane w programie Excel 2003 po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2003

Biuletyny zabezpieczeń związane z tym dodatkiem Service Pack

Dodatek SP3 dla programu Excel Viewer 2003 jest związany z następującymi biuletynami zabezpieczeń firmy Microsoft:
905413 MS06-012: Luki w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office umożliwiają zdalne wykonywanie kodu
917285 MS06-037: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft Excel umożliwiają zdalne wykonywanie kodu
927198 MS07-002: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft Excel umożliwiają zdalne wykonywanie kodu
934233 MS07-023: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft Excel umożliwiają zdalne wykonywanie kodu
936542 MS07-036: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft Excel umożliwia zdalne wykonywanie kodu
940965 MS07-044: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft Excel umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Wcześniej wydane aktualizacje uwzględnione w tym dodatku Service Pack

914451 Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Excel 2003 Viewer: 14 marca 2006
918425 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Office Excel 2003 Viewer: 11 lipca 2006
925525 Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Excel Viewer 2003: 9 stycznia 2007
934445 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel Viewer 2003: 8 maja 2007
936508 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel Viewer 2003: 10 lipca 2007
940604 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel Viewer 2003: 14 lipca 2007

Wcześniej wydane aktualizacje uwzględnione w tym dodatku Service Pack

W dodatku SP3 dla programu Excel Viewer 2003 uwzględniono następującą wcześniej wydaną aktualizację:
914451 Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Excel 2003 Viewer: 14 marca 2006

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować ten dodatek Service Pack

Instrukcje dotyczące instalacji i strategie wdrażania dodatku SP3 dla programu Excel Viewer 2003 są dostępne w Centrum pobierania Microsoft. Aby pobrać ten dodatek Service Pack z Centrum pobierania Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
873125 Nie można usunąć dodatków Service Pack dla produktów pakietu Office 2003

Jak ustalić, czy ten dodatek Service Pack jest zainstalowany

Ten dodatek Service Pack zawiera pliki, których wersje podano w poniższej tabeli.
Nazwa pliku Wersja
Gdiplus.dll11.0.8165.0
Lccwiz.dll11.0.8161.0
Mso.dll11.0.8171.0
Msointl.dll11.0.8161.0
Xlview.exe11.0.8169.0
Xlvintl.dll11.0.8169.0
Xlvprtid.xmlNie dotyczy
Instalowanie tego dodatku Service Pack nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu określania wersji programu Excel Viewer 2003 zainstalowanego na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
821549 JAK: Sprawdzanie wersji pakietu Office 2003

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Administracyjny dodatek Service Pack składa się z pełnego pliku Instalatora systemu Microsoft Windows (pliku msp), który jest spakowany w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. W tym dodatku Service Pack rozpowszechniane są pliki msp wymienione w poniższej tabeli.

W tym dodatku Service Pack rozpowszechniany jest następujący plik msp:
XLViewSP3.msp

Funkcje dla administratorów do ponownego instalowania określonych składników

Jeżeli punkt instalacji administracyjnej zostanie zaktualizowany, a program Excel Viewer 2003 zostanie ponownie zbuforowany i zainstalowany na komputerach klienckich, można uruchomić wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Ta właściwość określa, czy mają zostać ponownie zainstalowane określone składniki programu Excel Viewer 2003 z obrazu administracyjnego. W przypadku dodatku SP3 dla programu Excel Viewer 2003 wartość właściwości [lista funkcji] jest następująca:
REINSTALL=ALL
Szczegółowe procedury aktualizacji obrazu administracyjnego i aktualizacji komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” (Aktualizowanie klientów z poprawionego obrazu administracyjnego) w temacie „Distributing Office 2003 Product Updates” (Rozpowszechnianie aktualizacji pakietu Office 2003). Aby wyświetlić temat „Distributing Office 2003 Product Updates” (Rozpowszechnianie aktualizacji pakietu Office 2003), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Usługa Microsoft Office Desktop Applications TechCenter oferuje najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem dla wszystkich wersji pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usługi Microsoft Office Desktop Applications TechCenter, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
xlxvwr xlxview
Właściwości

Identyfikator artykułu: 934737 — ostatni przegląd: 09/21/2007 16:23:38 — zmiana: 1.1

Microsoft Office Excel Viewer 2003

  • kbexpertisebeginner kbtshoot kbdownload kbupdate kbfix kbqfe KB934737
Opinia