Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

USTERKA: Skrypt używający funkcji execCommand z poleceniem SaveAs nie zapisuje strony sieci Web w programie Internet Explorer 7 na komputerze z systemem Windows Vista

Symptomy
Rozważmy następujący scenariusz. Użytkownik korzysta z programu Windows Internet Explorer 7 na komputerze z systemem Windows Vista. Uruchamia skrypt, który wykorzystuje funkcję execCommand z poleceniem SaveAs. W tym scenariuszu skrypt nie zapisuje strony sieci Web na dysku twardym. Ponadto przy próbie zapisania pliku przez skrypt wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Ze względu na bezpieczeństwo komputera ten plik zapisano w folderze tymczasowych plików internetowych.

Czy chcesz otworzyć ten folder?
Po kliknięciu przycisku Tak otwiera się następujący folder:
C:\Users\profil_użytkownika\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Virtualized
W tym folderze nie ma zapisanej strony sieci Web.
Przyczyna
Ten problem występuje, jeśli jest włączony tryb chroniony w programie Internet Explorer 7 na komputerze z systemem Windows Vista. Funkcja trybu chronionego jest stosowana do wszystkich stref zabezpieczeń. Domyślnie program Internet Explorer 7 nie włącza funkcji trybu chronionego dla strefy Zaufane witryny.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu adres URL strony sieci Web, która ma być zapisana za pomocą skryptu, należy umieścić na liście Zaufane witryny w programie Internet Explorer 7. Następnie należy wyłączyć funkcję trybu chronionego dla danej strefy. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W programie Internet Explorer 7 kliknij polecenie Opcje internetowe w menu Narzędzia.
  2. Kliknij kartę Zabezpieczenia, zaznacz ikonę Zaufane witryny, a następnie kliknij przycisk Witryny.
  3. W obszarze Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy wpisz adres URL, który chcesz zapisać.
  4. Kliknij przycisk Dodaj, kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Na karcie Zabezpieczenia kliknij pole wyboru Włącz tryb chroniony (wymaga ponownego uruchomienia programu Internet Explorer), aby je wyczyścić.
  6. Uruchom ponownie program Internet Explorer 7.
W celu obejścia tego problemu można również ręcznie zapisać plik. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Otwórz program Internet Explorer 7, a następnie naciśnij klawisz ALT.
  2. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
  3. Wybierz lokalizację, w której ma być zapisana strona sieci Web, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
ie7 ie7.0 InternetExplorer7 7.0
Właściwości

Identyfikator artykułu: 934817 — ostatni przegląd: 05/11/2007 16:31:47 — zmiana: 1.0

Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista

  • kbexpertiseinter kbtshoot kbmsccsearch kbprb KB934817
Opinia