Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Na komputerze, na którym działa system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, może nie być możliwe uruchamianie niektórych programów i może się pojawić następujący komunikat o błędzie: „Nieprawidłowa relokacja biblioteki DLL systemu”

Symptomy tego problemu
Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 925902 (MS07-017) i 928843 (MS07-008) na komputerze z systemem Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) może nie być możliwe uruchamianie niektórych programów. Ponadto może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:
nazwa_pliku_wykonywalnego_aplikacji — Nieprawidłowa relokacja biblioteki DLL systemu

Biblioteka systemowa DLL user32.dll została zrelokowana w pamięci. Aplikacja nie będzie działać prawidłowo. Powodem relokacji było to, że biblioteka DLL C:\Windows\System32\Hhctrl.ocx zajmowała zakres adresów zarezerwowany dla systemowej biblioteki DLL. Należy skontaktować się z dostawcą w sprawie nowej biblioteki DLL.
Kroki prowadzące do rozwiązania problemu
Wydrukowanie tego artykułu może ułatwić wykonywanie opisanych w nim czynności.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Zainstaluj wszystkie ważne aktualizacje z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Spróbuj ponownie uruchomić program, którego nie można uruchomić. Jeśli uda się uruchomić program i nie pojawi się komunikat o błędzie wymieniony w sekcji „Symptomy tego problemu”, problem został rozwiązany. Jeśli błąd nadal występuje, wykonaj kroki od 3 do 5.
 3. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 4. Kliknij przycisk Download, a następnie kliknij przycisk Uruchom. Jeśli przycisk Download jest niedostępny, kliknij przycisk Validate, aby zweryfikować używaną kopię systemu Windows.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aktualizację 935448.
Podobne problemy i rozwiązania
Podobny komunikat o błędzie dotyczący pliku Shell32.dll może zostać wyświetlony podczas korzystania z programu AVG Anti-Virus Control Center firmy Grisoft Inc. Ten problem występuje, jeżeli używany jest również program BricoPack Vista Inspirat firmy CrystalXP. Aby rozwiązać ten problem, należy odinstalować program BricoPack Vista Inspirat.

Uwaga: Ten problem nie jest związany z programem AVG Anti-Virus Control Center lub systemem Windows. Ten problem nie zostanie rozwiązany po zainstalowaniu aktualizacji 935448.
Dodatkowe informacje dla zaawansowanych użytkowników

Przyczyny tego problemu

Plik Hhctrl.ocx uwzględniony w aktualizacji zabezpieczeń 928843 i plik User32.dll uwzględniony w aktualizacji zabezpieczeń 925902 mają sprzeczne adresy podstawowe. Problem występuje, jeśli program ładuje plik Hhctrl.ocx przed plikiem User32.dll. Firma Microsoft potwierdziła, że ten problem dotyczy następujących aplikacji innych producentów.
ProgramWersjaProducent
Realtek HD Audio Control Panel 1.41, 1.45, 1.49, 1.57Realtek Semiconductor Corporation
ElsterFormular2006, 2007Elster
TUGZip3.4Christian Kindahl
CD-Tag2.27Claremont Software
Suunto Ski Manager 1.0.2, 1.1, 1.2Suunto
BMC PATROL7.1BMC Software, Inc.
Uwagi
 • W przypadku otrzymania podobnego komunikatu podczas korzystania z innego programu należy zainstalować aktualizację wspomnianą w tym artykule. W razie potwierdzenia, że problem dotyczy także innych programów, ten artykuł zostanie zaktualizowany dodatkowymi informacjami.
 • Ten problem nie występuje w wersji 1.64 programu Realtek HD Audio Control Panel.

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących metod, odpowiednio do sytuacji.

Ważne: Witryny Windows Update i Microsoft Update wykrywają tylko zagrożone wersje programów Realtek HD Audio Control Panel, ElsterFormular, TUGZip i CD-Tag. Jednak ten problem dotyczy także innych programów. Dlatego, jeśli aktualizacja 935448 nie została zainstalowana na komputerze przy użyciu metody 1 lub za pomocą programu WSUS (Windows Server Update Services) w metodzie 2, należy zastosować metodę 3.

Metoda 1: Zainstalowanie aktualizacji 935448 przy użyciu funkcji Automatic Updates lub witryny Microsoft Update

Aby skorzystać z usługi Microsoft Update, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Metoda 2: Wdrożenie aktualizacji 935448 w zrzeszeniu przy użyciu programu WSUS (Windows Server Update Services) lub SMS (Microsoft Systems Management Server)

Specjaliści IT mogą zainstalować tę aktualizację w firmie za pomocą usług WSUS lub SMS. Aby uzyskać więcej informacji o programie MSUS lub SMS, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Metoda 3: Zainstalowanie aktualizacji 935448 z witryny Microsoft — Centrum pobierania

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

PobierzPobierz pakiet 935448.

Data wydania: 3 kwietnia 2007 r.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Znane problemy

Aktualizacje zabezpieczeń 928843 (MS07-008) oraz 935448 zawierają pliki Hhctrl.ocx o tym samym numerze wersji. Jeżeli aktualizacja zabezpieczeń 928843 (MS07-008) jest instalowana po zainstalowaniu aktualizacji 935448, należy ponownie zainstalować aktualizację 935448.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2).

Informacje o instalacji

Administratorzy mogą zainstalować tę aktualizację bez udziału użytkownika oraz ponownego uruchamiania komputera za pomocą następującego polecenia:
WindowsXP-KB935448-x86-ENU /quiet /norestart
Uwaga: Należy ponownie uruchomić komputer, a następnie sprawdzić, czy instalacja zakończyła się powodzeniem, jeżeli używane są przełączniki /quiet lub /restart. Informacje o błędach występujących po użyciu przełącznika /quiet można znaleźć w pliku KB935448.log.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przełączników instalacji obsługiwanych przez tę aktualizację, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows
Informacje o ponownym uruchamianiu Po zastosowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Dla oddziału usług SP2GDR
Nazwa plikuHhctrl.ocx
Wersja pliku5.2.3790.2847
Rozmiar pliku546,304
Data (UTC)02-kwi-2007
Godzina (UTC)05:58
Składnik usługiSP2GDR
Dla oddziału usług SP2QFE

Nazwa plikuHhctrl.ocx
Wersja pliku5.2.3790.2847
Rozmiar pliku546,304
Data (UTC)02-kwi-2007
Godzina (UTC)05:53
Składnik usługiSP2QFE
Uwaga: Podczas instalowania aktualizacji zabezpieczeń program instalacyjny sprawdza, czy pliki aktualizowane w systemie nie zostały wcześniej zaktualizowane za pomocą poprawki opracowanej przez firmę Microsoft.Jeżeli uprzednio zainstalowano poprawkę w celu aktualizacji jednego z tych plików, program instalacyjny skopiuje pliki SP2QFE na komputer. W przeciwnym wypadku Instalator skopiuje na komputer plik SP2GDR. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824994 Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003


Sprawdź, czy aktualizacja jest zainstalowana

Za pomocą jednej z następujących metod sprawdź, czy aktualizacja została zainstalowana:
 • Metoda 1: Porównanie wersji pliku zainstalowanego na komputerze z wersją opisaną w sekcji „Informacje o plikach”.
 • Metoda 2: Zweryfikowanie plików zainstalowanych przez aktualizację, przez sprawdzenie następującego podkluczu rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP3\KB935448\Filelist
  Uwaga: Ten podklucz rejestru może nie zawierać pełnej listy zainstalowanych plików. Ten podklucz rejestru może również nie zostać utworzony poprawnie, jeśli aktualizacja została zintegrowana z plikami źródłowymi instalacji systemu Windows przez administratora lub firmę OEM.


Informacje o usuwaniu

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Administratorzy mogą również użyć narzędzia Spuninst.exe do usunięcia tej aktualizacji zabezpieczeń. Znajduje się ono w folderze
%windir%\$NTUninstallKB935448$\Spuninst
Administratorzy mogą usunąć tę aktualizację bez udziału użytkownika oraz ponownego uruchamiania komputera za pomocą następującego polecenia:
%windir%\$NTUninstallKB935448$\Spuninst\Spuninst.exe /quiet /norestart
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przełączników obsługiwanych przez narzędzia Spuninst.exe, zobacz sekcję „Command-line Options for Removing Software Updates” (Opcje wiersza polecenia związane z usuwaniem aktualizacji oprogramowania) na następującej stronie bazy informacji technicznych Technet firmy Microsoft w sieci Web:

Stan tego problemu

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń 925902 (MS07-017) i 928843 (MS07-008), kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
928843 MS07-008: Luka w formancie ActiveX Pomocy HTML umożliwia zdalne wykonywanie kodu
925902 MS07-017: Luka w zabezpieczeniach GDI umożliwia zdalne wykonanie kodu
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przełączników wiersza polecenia dla pakietów aktualizacji oprogramowania Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Poprawki techniczne
W następującej tabeli podano listę istotnych technicznych zmian tego artykułu. Numer wersji oraz data ostatniej modyfikacji w tym artykule mogą oznaczać drobne zmiany redakcyjne lub modyfikacje struktury tego artykułu nieuwzględnione w tabeli.
DataWersje
20 kwietnia 2007W artykule wprowadzono następujące zmiany:
 • Aktualizacja sekcji „Przyczyna” w celu usunięcia programów AVG Anti-Virus Control Center (produkt firmy Grisoft Inc.) i BricoPack Vista Inspirat (produkt firmy CrystalXP) z listy zagrożonych programów. Firma Microsoft potwierdziła, że ten problem nie dotyczy tych programów.
 • Dodanie sekcji „Podobne problemy i rozwiązania” w celu udokumentowania podobnego problemu związanego z programami AVG Anti-Virus Control Center (produkt firmy Grisoft Inc.) i BricoPack Vista Inspirat (produkt firmy CrystalXP).
18 kwietnia 2007W artykule wprowadzono następujące zmiany:
 • Dodano sekcję „Symptomy problemu” oraz sekcję „Kroki prowadzące do rozwiązania problemu” dla klientów.
 • Przeniesiono listę programów, których dotyczy problem, do tabeli w sekcji „Przyczyna”. Zaktualizowano tabelę, dodając informacje o wersjach programów CD-Tag oraz TUGZip, których dotyczy ten problem.
 • Utworzono sekcję „Dodatkowe informacje dla zaawansowanych użytkowników” do sekcji „Przyczyna” i do istniejących sekcji „Rozwiązanie”, „Stan” oraz „Materiały referencyjne”.
 • Utworzono sekcję „Znane problemy” w celu udokumentowania znanych problemów występujących w tej aktualizacji. Jeżeli aktualizacja zabezpieczeń 928843 (MS07-008) jest instalowana po zainstalowaniu aktualizacji 935448, należy ponownie zainstalować aktualizację 935448.
 • Zaktualizowano sekcję „Przyczyna”, dołączając informacje o dodatkowych programach, których dotyczy problem. Firma Microsoft potwierdziła, że ten problem dotyczy programów: AVG Anti-Virus Control Center (firmy Grisoft, Inc) w wersji 7.5; BMC PATROL (firmy BMC Software, Inc) w wersji 7.1 oraz BricoPack Vista Inspirat (firmy CrystalXP) w wersji 1.1.
12 kwietnia 2007 r.W artykule wprowadzono następujące zmiany:
 • Aktualizacja sekcji „Symptomy” celem zawarcia informacji o wersjach rozwiązania Realtek HD Audio Control Panel, których dotyczy błąd, oraz udokumentowania, że firma Realtek udostępniła wersję 1.64 celem rozwiązania tego problemu.
 • Aktualizacja sekcji „Symptomy” celem zawarcia informacji o dodatkowym programie, którego dotyczy problem. Firma Microsoft potwierdziła, że problem dotyczy rozwiązania Suunto Ski Manager (firmy Suunto) — wersji 1.0.2 , 1.1 i 1.2. .
 • Aktualizacja sekcji „Rozwiązanie” tego artykułu celem podania informacji o wymaganiach wstępnych, informacji o ponownym uruchamianiu oraz informacje o pliku tej aktualizacji. Te informacje zostały niezamierzenie usunięte 10 kwietnia 2007 roku.
 • Aktualizacja sekcji „Rozwiązanie” celem dodania informacji o wdrażaniu, usuwaniu oraz sprawdzaniu, czy zainstalowano aktualizację.
 • Dodano tabelę z informacjami o najważniejszych zmianach technicznych treści.
10 kwietnia 2007 r.
 • Aktualizacja sekcji „Rozwiązanie” celem dodania informacji o dostępności tej aktualizacji w usłudze Windows Update i Microsoft Update.
 • Aktualizacja sekcji „Rozwiązanie” celem dodania informacji o sposobie wdrażania aktualizacji w przedsiębiorstwie za pomocą usług WSUS i SMS.
6 kwietnia 2007 r.Aktualizacja sekcji „Symptomy” celem zawarcia informacji o dodatkowych programach, których dotyczy problem. Firma Microsoft potwierdziła, że problem dotyczy rozwiązania ElsterFormular (firmy Elster), wersji 2006 i 2007, TUGZip (opracowanego przez Christiana Kindahla) oraz CD-Tag (firmy Claremont Software).
3 kwietnia 2007 r.Aktualizacja sekcji „Rozwiązanie” celem dodania informacji o dostępności tej aktualizacji w witrynie Microsoft – Centrum pobierania.
3 kwietnia 2007 r.Oryginalnie artykuł został opublikowany celem udokumentowania problemu dotyczącego rozwiązania Realtek HD Audio Control Panel oraz dostępności poprawki.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 935448 — ostatni przegląd: 04/30/2007 17:49:00 — zmiana: 7.1

Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc atdownload kbwinxpsp3fix KB935448
Opinia