Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Media Center dla systemu Windows Vista, czerwiec 2007

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała w czerwcu 2007 roku zbiorczą aktualizację programu Media Center dla systemu Windows Vista. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji jest przeznaczony dla komputerów, na których jest uruchomiony system Windows Vista Home Premium lub Windows Vista Ultimate.
Więcej informacji

Problemy rozwiązane przy użyciu tej aktualizacji

Oprócz poprawek uwzględnionych w aktualizacjach wymienionych w sekcji „Informacje dotyczące zastępowania poprawek” , aktualizacja zbiorcza programu Media Center z czerwca 2007 dla systemu Windows Vista zawiera następujące aktualizacje:
  • Kilka poprawek dla platformy rozszerzeń programu Media Center
  • Aktualizacja składnika Digital Cable Card zapewniająca lepszą obsługę dla interakcji między cyfrowym tunerem kablowym, modułem CableCARD i programem Media Center

Informacje dla rozszerzeń programu Windows Media Center

Rozszerzenia programu Windows Media Center, takie jak Microsoft Xbox 360, używają portów sieciowych do komunikowania się za pośrednictwem sieci z komputerami, na których są uruchomione systemy Windows Vista Home Premium lub Windows Vista Ultimate. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji zawiera aktualizacje programów Windows Media Center, które mogły zostać skonfigurowane jako „zatwierdzone” lub „dozwolone” przez zaporę innej firmy. Jeżeli używana jest zapora innej firmy, konieczna może być ręczna aktualizacja zapory, umożliwiająca dostęp nowych wersji tych programów do portów. Jeżeli te aktualizacje zapory nie zostaną wykonane, wszelkie próby połączenia rozszerzenia programu Windows Media Center z komputerem z programem Media Center mogą zakończyć się niepowodzeniem.

Informacje dotyczące pobierania

Aby uzyskać zbiorczą aktualizację programu Media Center z czerwca 2007 roku dla systemu Windows Vista, można pobrać ją z witryny Windows Update lub Centrum pobierania firmy Microsoft w sieci Web.

Witryna Windows Update w sieci Web

Witryna Microsoft — Centrum pobierania

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
Zbiorcza aktualizacja programu Media Center dla systemu Windows Vista
PobierzPobierz pakiet KB935652 teraz.
Zbiorcza aktualizacja programu Media Center dla systemu Windows Vista przeznaczonego dla komputerów z procesorami x64
PobierzPobierz pakiet KB935652 teraz.Data wydania: 26 czerwca 2007

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 935652 — ostatni przegląd: 01/16/2015 09:46:38 — zmiana: 1.6

Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

  • kbnosurvey kbarchive kbvistasp1fix kbfix kbexpertisebeginner kbwinvistapostrtmfix kbqfe atdownload KB935652
Opinia