Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Program Windows Internet Explorer 7 przestaje odpowiadać, jeżeli modalne okno dialogowe jest otwarte podczas próby odświeżenia okna programu Windows Internet Explorer 7

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Modalne okno dialogowe jest otwarte podczas próby odświeżenia okna programu Windows Internet Explorer 7 przy użyciu wywołania skryptu w oknie głównym. W tym wypadku program Windows Internet Explorer 7 przestaje odpowiadać (zawiesza się).
Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń

Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj najnowszą zbiorczą aktualizację zabezpieczeń programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej technicznych informacji dotyczących najnowszej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga: Ta poprawka została po raz pierwszy uwzględniona w aktualizacji zabezpieczeń 933566 (MS07-033). Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
933566 MS07-033: Cumulative Security Update for Internet Explorer

Informacje dotyczące poprawki

System Windows Vista

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Powinna być ona stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje. Poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca poczekanie na następny dodatek Service Pack zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu otrzymania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:
Wymagania wstępne
Nie określono wymagań wstępnych.
Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.
Informacje dotyczące zastępowania poprawek
Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.
Informacje dotyczące plików
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa elementu Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Mshtml.dll7.0.6000.205923 584 00005-maj-200702:51x86
Mshtml.tlb7.0.6000.205921 383 42405-maj-200700:26Nie dotyczy

System Microsoft Windows Server 2003

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Powinna być ona stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje. Poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003 zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu otrzymania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:
Wymagania wstępne
Nie określono wymagań wstępnych.
Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.
Informacje dotyczące zastępowania poprawek
Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.
Informacje dotyczące plików
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa elementu Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Mshtml.dll7.0.6000.205793 584 00019-kwi-200722:40x86

System Microsoft Windows XP

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Powinna być ona stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje. Poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, zaleca się poczekanie na następny dodatek Service Pack dla systemu Windows XP zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu otrzymania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:
Wymagania wstępne
Nie określono wymagań wstępnych.
Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.
Informacje dotyczące zastępowania poprawek
Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.
Informacje dotyczące plików
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa elementu Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Mshtml.dll7.0.6000.205793 584 00020-kwi-200705:41x86
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 935903 — ostatni przegląd: 01/16/2015 17:15:27 — zmiana: 1.1

Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP

  • kbnosurvey kbarchive kbvistasp1fix kbwinvistapostrtmfix kbwinserv2003postsp2fix kbwinxppresp3fix kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB935903
Opinia