Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 3 dla programu Exchange 2007

Streszczenie
Firma Microsoft wydała pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Exchange Server 2007. Ten artykuł zawiera następujące informacje na temat pakietu zbiorczego aktualizacji:
 • Problemy rozwiązywane przez ten pakiet zbiorczy aktualizacji
 • Sposób uzyskania pakietu zbiorczego aktualizacji
 • Wymagania wstępne dotyczące instalacji pakietu zbiorczego aktualizacji
 • Znane problemy
WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet zbiorczy aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Exchange 2007 rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • 931328 Na końcu atrybutu legacyExchangeDN nowo utworzonej skrzynki pocztowej w programie Exchange 2007 jest dodawana liczba całkowita
 • 930468 W programie Outlook 2003 nie jest wyświetlany załącznik, mimo że otwierana wiadomość e-mail go zawiera
 • 931842 Jeśli nazwa wyświetlana nadawcy lub adresata wezwania na spotkanie zawiera znaki dwubajtowe (DBCS), w programie Exchange Server 2007 jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie: „The requested property was not found” (Nie można odnaleźć żądanej właściwości)
 • 932207 Podczas otwierania przesłanej dalej wiadomości w celu akceptacji lub odmowy żądania zasobu w programie Exchange Server 2007 jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie: „Cannot open the free/busy information” (Nie można otworzyć informacji wolny/zajęty)
 • 932515 Po wysłaniu wiadomości e-mail do serwera Exchange 2007, na którym jest uruchomione narzędzie Isinteg.exe w zdeinstalowanym magazynie skrzynki pocztowej, jest wyświetlany komunikat raportu o niedostarczeniu (NDR) 5.2.0
 • 934887 W programie Exchange 2007 znaki dwubajtowe w przesłanej dalej wiadomości są konwertowane na dwa znaki zapytania
 • 936337 Podczas wykonywania apletu polecenia Test-ExchangeSearch między domenami w środowisku programu Exchange 2007 jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie: „The operation could not be performed because of a service” (Operacja nie może być wykonana z powodu usługi)
 • 932905 W kliencie poczty POP3 może zostać wyświetlony kod błędu, a na serwerze poczty Exchange 2007 jest rejestrowany identyfikator zdarzenia 1009
 • 934402 Sesja synchronizacji urządzenia przenośnego za pomocą programu Exchange ActiveSync w programie Exchange Server 2007 kończy się niepowodzeniem i jest wyświetlany kod błędu „0X85010015”
 • 935412 W wiadomości wychodzącej jest zawsze wyświetlana nazwa nadawcy, mimo że wiadomość została tak skonfigurowana w programie Exchange Server 2007, aby nazwa była ukryta
 • 934259 W niektórych klientach IMAP nie można otworzyć treści wiadomości e-mail, jeśli użytkownicy uzyskują dostęp do swoich skrzynek pocztowych na serwerze Exchange Server 2007
 • 932605 Użytkownik nie może się zalogować, jeśli uzyskuje dostęp do serwera typu back-end Exchange 2003 IMAP4 za pośrednictwem serwera Exchange 2007, który działa jako serwer dostępu klienta
 • 933261 W przypadku korzystania z oryginalnie wydanej wersji programu Exchange 2007 przydomek użytkownika poczty musi być unikatowy na poziomie lasu
Więcej informacji

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Exchange 2007 został zastąpiony nowszym pakietem zbiorczym. Należy pobrać i zainstalować najnowszy pakiet zbiorczy aktualizacji.

Uwaga: Usługa Microsoft Update nie wykrywa pakietów zbiorczych aktualizacji dla programu Exchange 2007 w systemach klastrowanych programu Exchange 2007.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania najnowszego pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Exchange 2007, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
937052 Jak uzyskać najnowszy pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Exchange Server 2007
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat modelu obsługi programu Exchange 2007, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
937194 Strategia obsługi produktu Exchange Server 2007 2

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji dla programu Exchange 2007 są następujące:
 • Program Exchange 2007 musi zostać zainstalowany na komputerze przed zastosowaniem tego pakietu zbiorczego aktualizacji.
 • Przed zainstalowaniem tego pakietu zbiorczego aktualizacji należy koniecznie usunąć wszystkie tymczasowe aktualizacje dla programu Exchange 2007.
 • Przed zastosowaniem tego pakietu zbiorczego aktualizacji należy zapoznać się z informacjami o problemach w sekcji „Znane problemy” .

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

W trakcie stosowania tego pakietu zbiorczego aktualizacji wymagane usługi są automatycznie zatrzymywane, a następnie uruchamiane ponownie.

Znane problemy

Pewne usługi w programie Exchange Server są wyłączane, jeśli pakiet zbiorczy aktualizacji został zastosowany za pomocą usługi Microsoft Update lub w trybie dyskretnym. Ten znany problem występuje tylko wtedy, gdy jest używany plik aktualizowany przez pakiet zbiorczy aktualizacji. Ta sekcja zawiera więcej informacji o tym problemie.
Symptomy
Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Exchange 2007 został zastosowany za pomocą usługi Microsoft Update lub w trybie dyskretnym. W tym przypadku pewne usługi programu Exchange 2007 zostają zatrzymane i wyłączone. W dzienniku aplikacji rejestrowane są zdarzenia podobne do następujących:
Typ: Błąd
Źródło: MsiInstaller
Kategoria: Brak
Identyfikator zdarzenia: 11306
Opis:
Produkt: Microsoft Exchange Server – Błąd 1306. Inna aplikacja ma wyłączny dostęp do pliku 'ŚcieżkaDoPliku'. Zamknij wszystkie inne aplikacje, a następnie kliknij przycisk Ponów próbę.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Centrum pomocy i obsługi technicznej pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

Dane: 0000: 7b 32 34 42 32 43 31 36 {24B2C16 0008: 34 2d 44 45 36 36 2d 34 4-DE66-4 0010: 34 46 45 2d 42 34 36 38 4FE-B468 0018: 2d 41 34 36 44 39 44 35 -A46D9D5 0020: 45 36 42 33 31 7d E6B31}
Typ: Błąd
Źródło: MsiInstaller
Kategoria: Brak
Identyfikator zdarzenia: 1023
Opis:
Produkt: Microsoft Exchange Server – nie można zainstalować aktualizacji „Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Exchange Server 2007 (KB935999)” . Kod błędu 1603. Dodatkowe informacje są dostępne w pliku dziennika Dysk:\ NazwaPliku.log.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Centrum pomocy i obsługi technicznej pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

Dane: 0000: 7b 32 34 42 32 43 31 36 {24B2C16 0008: 34 2d 44 45 36 36 2d 34 4-DE66-4 0010: 34 46 45 2d 42 34 36 38 4FE-B468 0018: 2d 41 34 36 44 39 44 35 -A46D9D5 0020: 45 36 42 33 31 7d 20 7b E6B31} { 0028: 44 43 46 35 41 46 45 32 DCF5AFE2 0030: 2d 45 38 30 41 2d 34 32 -E80A-42 0038: 46 42 2d 41 36 30 44 2d FB-A60D- 0040: 41 33 42 37 35 45 38 45 A3B75E8E 0048: 43 33 39 34 7d 20 31 36 C394} 16 0050: 30 33 03
Typ: Informacje
Źródło: MsiInstaller
Kategoria: Brak
Identyfikator zdarzenia: 11729
Opis:
Produkt: Microsoft Exchange Server – Konfiguracja nie powiodła się.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Centrum pomocy i obsługi technicznej pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

Dane: 0000: 7b 32 34 42 32 43 31 36 {24B2C16 0008: 34 2d 44 45 36 36 2d 34 4-DE66-4 0010: 34 46 45 2d 42 34 36 38 4FE-B468 0018: 2d 41 34 36 44 39 44 35 -A46D9D5 0020: 45 36 42 33 31 7d E6B31}
Ponadto, jeśli pakiet zbiorczy aktualizacji został zastosowany za pomocą usługi Microsoft Update, wyświetlany jest następujący lub podobny komunikat o błędzie:
Error Code: 0x80070643 (Kod błędu: 0x80070643).
Przyczyna
Ten problem występuje, jeśli podczas instalacji dyskretnej pakietu zbiorczego aktualizacji wystąpi scenariusz „Plik w użyciu” . W tym scenariuszu używany jest plik aktualizowany za pomocą pakietu zbiorczego aktualizacji.
Obejście
W celu obejścia tego problemu należy wyświetlić zdarzenia z dziennika aplikacji wymienione w sekcji „Symptomy” , aby określić plik, który jest w użyciu. Następnie należy upewnić się, że plik ten nie będzie używany podczas instalowania pakietu zbiorczego aktualizacji.

Ponadto należy odzyskać stan oryginalny usług programu Exchange Server. W tym celu użyj jednej z następujących metod:
 • Jeżeli ten problem występuje po raz pierwszy, uruchom polecenie ServiceControl.ps1 AfterPatch z programu Exchange Management Shell.
 • Jeśli ten problem występuje kolejny raz, skonfiguruj ręcznie ustawienia usług Typ uruchomienia za pomocą narzędzia Usługi. Tę procedurę należy wykonać przed próbą zainstalowania pakietu zbiorczego aktualizacji.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
ru3 rollup update exchange
Właściwości

Identyfikator artykułu: 935999 — ostatni przegląd: 01/03/2008 20:12:00 — zmiana: 6.1

Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition

 • kbtshoot kbbug kbfix kbexpertiseinter KB935999
Opinia