Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Aplikacja lub formant nie działają przy próbie uruchomienia tagów HREF programu .NET Framework 1.0 w celu wskazania zarządzanej aplikacji wykonywalnej lub formantu

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikacji rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Rozważmy następujący scenariusz. Użytkownik usiłuje uruchomić tagi HREF systemu Microsoft .NET Framework 1.0 w celu wskazania zarządzanej aplikacji wykonywalnej (exe) lub formantu. Użytkownik próbuje uruchomić tagi HREF z Internetu lub stref intranetu. W tym scenariuszu aplikacja lub formant nie są uruchamiane.

Uwaga: Jeżeli na komputerze jest zainstalowana nowsza wersja systemu .NET Framework, zarządzana aplikacja wykonywalna lub formant mogą zostać uruchomione. Formanty są zawsze uruchamiane w najnowszej zgodnej wersji systemu .NET Framework zainstalowanej na danym komputerze. (Na przykład formaty utworzone przy użyciu systemu .NET Framework 1.0 są zawsze uruchamiane w systemach .NET Framework 1.1 i .NET Framework 2.0). Zarządzane aplikacje wykonywalne są uruchamiane w najnowszej zgodnej wersji systemu .NET Framework, jeżeli system .NET Framework użyty do utworzenia aplikacji jest niedostępny na danym komputerze. (Na przykład aplikacje utworzone przy użyciu systemu .NET Framework 1.0 są uruchamiane w systemach .NET Framework 1.1 i .NET Framework 2.0).

Uwaga: Zarządzane aplikacje wykonywalne są również zwane aplikacjami wdrażania bez ingerencji użytkownika lub bez wpływu na system.
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ zarządzane aplikacje wykonywalne lub formanty mogą zawierać niezaufany kod. Domyślnie system .NET Framework 1.0 nie zezwala na uruchamianie zarządzanych aplikacji wykonywalnych lub formantów.
Obejście problemu
Ostrzeżenie: Ta metoda obejścia problemu może spowodować wzrost zagrożenia komputera lub sieci atakami złośliwych użytkowników lub szkodliwych programów, takich jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tej metody obejścia problemu. Firma Microsoft podaje te informacje, aby umożliwić wdrożenie metody obejścia problemu według uznania użytkownika. Tę metodę obejścia problemu użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

W celu obejścia tego problemu należy skorzystać z jednej z następujących metod:

Metoda 1 Dodanie witryny sieci Web zawierającej zarządzaną aplikację wykonywalną lub formant do strefy „Zaufane witryny”.

Metoda 2 W przypadku zarządzanych aplikacji wykonywalnych uaktualnienie aplikacji w celu skorzystania z technologii wdrażania ClickOnce systemu .NET Framework 2.0, a następnie zainstalowanie systemu .NET Framework 2.0 lub jego nowszej wersji systemu na danym komputerze. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wdrażania ClickOnce, odwiedź następującą witrynę Microsoft Developer Network (MSDN) w sieci Web: Metoda 3 W przypadku formantów zainstalowanie systemu .NET Framework 2.0 lub jego nowszej wersji na danym komputerze. Formanty są uruchamiane w systemie .NET Framework 2.0 i nowszych wersjach systemu .NET Framework.

Metoda 4 Skonfigurowanie komputera do zezwalania na uruchamianie aplikacji internetowych w wersji 1.0 systemu .NET Framework. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework
  3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
  4. Wpisz EnableIEAssembliesV1.0, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  5. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
  6. Wpisz 1, a następnie kliknij przycisk OK.
  7. Zamknij Edytora rejestru.
Uwaga: Domyślnie strefa Internet jest już wyłączona w zasadach zabezpieczeń dostępu do kodu użytkownika (CAS, Code Access Security) dla systemu .NET Framework 1.0. Konieczne może więc być włączenie strefy Internet w zasadach CAS. Ponadto konieczne może być skorzystanie z jednej z wspomnianych w tej sekcji metod obejścia problemu, przeznaczonych dla aplikacji lub formantów, w celu pomyślnego uruchamiania ze strefy Internet na komputerze.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 936597 — ostatni przegląd: 12/03/2007 18:58:00 — zmiana: 1.3

Microsoft .NET Framework 2.0, Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.0

  • kbtshoot kbbug kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB936597
Opinia