Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci dla programu Outlook 2003: 14 sierpnia 2007

Support for Office 2003 has ended

Microsoft ended support for Office 2003 on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Ta aktualizacja dodaje do filtru wiadomości-śmieci w programie Microsoft Office Outlook 2003 najnowsze definicje wiadomości e-mail, które należy uznać za wiadomości-śmieci. Ta aktualizacja została wydana w sierpniu 2007 roku.
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następującą uprzednio wydaną aktualizację:
936557 Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci dla programu Outlook 2003: 10 lipca 2007

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Microsoft – Centrum pobierania. Aby pobrać tę aktualizację oraz uzyskać instrukcje dotyczące instalacji i strategie wdrażania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Ta aktualizacja zawiera pliki, których właściwości wymieniono w poniższej tabeli.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Outlfltr.dat1.4.5510.10953 345 28018-lip-200720:34
Outlfltr.dll1.4.3504.0307 44004-lis-200518:36
Instalowanie tej aktualizacji nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli.

Aby sprawdzić, które wersje plików są zainstalowane na komputerze, wykonaj następujące kroki zgodnie z używanym systemem operacyjnym.
Windows Vista
 1. Kliknij przycisk Start przycisk Start , a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. Kliknij przycisk Wyszukiwanie zaawansowane.
 3. W polu Lokalizacja kliknij pozycję Lokalne dyski twarde.
 4. W polu Nazwa wpisz Outlfltr.dat, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 5. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Outlfltr.dat, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 6. Na karcie Ogólne sprawdź właściwości pliku Outlfltr.dat zainstalowanego na komputerze.
Windows XP
 1. Uruchom Pomocnika wyszukiwania. W tym celu kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.

  Uwaga: Jeśli zostanie uruchomione Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows, kliknij opcję Kliknij tutaj, aby użyć Pomocnika wyszukiwania.
 2. W oknie Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Pliki i foldery w okienku Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Outlfltr.dat, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Outlfltr.dat, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na kartach Ogólne i Wersja sprawdź właściwości pliku Outlfltr.dat zainstalowanego na komputerze.

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Ta aktualizacja składa się z pełnego pliku Instalatora Microsoft Windows (msp). Plik msp jest spakowany w samowyodrębniającym się pliku wykonywalnym. W tej aktualizacji rozpowszechniany jest następujący plik msp:
Outlfltr.msp

Informacje dla administratorów dotyczące ponownego instalowania określonych składników

Jeżeli punkt instalacji administracyjnej zostanie zaktualizowany, a następnie program Outlook 2003 zostanie ponownie zbuforowany i zainstalowany na komputerach klienckich, można wykonać wiersz polecenia zawierający następującą właściwość:
REINSTALL=[ lista funkcji ]
Ta właściwość określa, czy mają zostać ponownie zainstalowane określone składniki programu Outlook 2003 z obrazu administracyjnego.

W przypadku tej aktualizacji wartość właściwości [ lista funkcji ] jest następująca:
OUTLOOKFiles
Można również użyć parametru REINSTALL=ALL, aby ponownie zainstalować wszystkie składniki pakietu Microsoft Office na komputerze klienckim.

Szczegółowe procedury aktualizacji obrazu administracyjnego i aktualizacji komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” (Aktualizowanie klientów z poprawionego obrazu administracyjnego) w temacie „Distributing Office 2003 Product Updates” (Rozpowszechnianie aktualizacji pakietu Office 2003). Aby wyświetlić ten temat, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Usługa Microsoft Office Desktop Applications TechCenter oferuje najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem dla wszystkich wersji pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usługi Microsoft Office Desktop Applications TechCenter, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
outlook2003 outlook2k3 outlook11 ol2003 ol2k3 ol11 outlook junk email filter office security patch performance reliability update download 2003 fix
Właściwości

Identyfikator artykułu: 936643 — ostatni przegląd: 01/16/2015 17:16:09 — zmiana: 1.2

 • Microsoft Office Outlook 2003
 • kbnosurvey kbarchive kbemail kbpubtypekc kbexpertisebeginner atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe KB936643
Opinia