Informacje dotyczące dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Ten artykuł zawiera informacje dotyczące dodatku Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows XP.
Więcej informacji
Aby uzyskać ogólne informacje o dodatku SP3 dla systemu Windows XP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać dodatek SP3 dla systemu Windows XP

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Kroki, które należy wykonać przed zainstalowaniem dodatku SP3 dla systemu Windows XP

Aby zapoznać się z opisem czynności, które należy wykonać przed zainstalowaniem dodatku SP3 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
950717 Kroki, które należy wykonać przed zainstalowaniem dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP

Jak rozwiązać problemy w przypadku niepowodzenia instalacji dodatku SP3 dla systemu Windows XP

Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązywaniu problemów występujących podczas instalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
949377 Przy próbie zainstalowania dodatku Service Pack dla systemu Windows XP pojawia się komunikat o błędzie „Odmowa dostępu” lub „Instalacja dodatku Service Pack nie została ukończona”

Więcej informacji dla użytkowników zaawansowanych

Aby przeczytać informacje o wersji dotyczące dodatku SP3 dla systemu Windows XP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Informacje te dotyczą następujących zagadnień:
  • Co użytkownik powinien wiedzieć przed pobieraniem
  • Omówienie dodatku SP3 dla systemu Windows XP
  • Istotne zmiany w dodatku SP3 dla systemu Windows XP

Jak uzyskać oficjalny dokument dotyczący dodatku SP3 dla systemu Windows XP

Aby uzyskać oficjalny dokument, w którym opisano nowe funkcje dodatku SP3 dla systemu Windows XP i przedstawiono sposób jego wdrażania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Problemy rozwiązane w dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP

Aby wyświetlić listę problemów rozwiązanych w dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
946480 Lista poprawek wchodzących w skład dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP (strona może być w języku angielskim)

Wymagania dodatku SP3 dla systemu Windows XP dotyczące miejsca na dysku twardym

Aby uzyskać informacje dotyczące miejsca na dysku twardym wymaganego do zainstalowania dodatku SP3 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
947311 Wymagania dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP dotyczące miejsca na dysku

Zgodność aplikacji w dodatku SP3 dla systemu Windows XP

Aby uzyskać informacje dotyczące zgodności aplikacji w dodatku SP3 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
947309 Funkcjonalność niektórych programów innych firm może się zmienić po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 936929 — ostatni przegląd: 06/10/2013 02:46:00 — zmiana: 1.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

  • kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbinfo kbcip KB936929
Opinia