Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 8 maja 2007

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Niniejsze wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń z danego cyklu wydawniczego centrum MSRC (Microsoft Security Response Center) są udostępniane jako część nieustającego programu firmy Microsoft, w ramach którego dostarczane są narzędzia do wykrywania i wdrażania zaleceń dotyczących aktualizacji zabezpieczeń. Wśród tych wskazówek znajdują się zalecenia określające sposób postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w różnych środowiskach systemów operacyjnych firmy Microsoft. Dotyczą one między innymi sposobu używania takich narzędzi, jak Windows Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Office Detection Tool, Microsoft Systems Management Server (SMS), Extended Security Update Inventory Tool (ESUIT) i Enterprise Scan Tool (EST).
WPROWADZENIE
Ten artykuł zawiera opis wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 8 maja 2007 r.
Więcej informacji

Wykrywanie i wdrażanie

Środowiska, które wykrywają i wdrażają aktualizacje zabezpieczeń przy użyciu witryn Windows Update, Microsoft Update i Office Update

Aktualizacje zabezpieczeń wydane 8 maja 2007 roku są dostępne w następujących witrynach sieci Web. Wyjątki uwzględniono na następującej liście. Dostępne są również listy produktów obsługiwanych przez poszczególne witryny sieci Web.
 • Witryna Microsoft Windows Update
  • Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
 • Microsoft Update
  • Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003
  • Microsoft Office XP i Office 2003
  • Microsoft Exchange 2000 i Exchange 2003
  • Internet Security and Acceleration Server 2004
  • Microsoft SQL Server 2005
   • Aktualizacja zabezpieczeń 934233 (biuletyn zabezpieczeń MS07-023)
    Usługa Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Excel 2000.
   • Aktualizacja zabezpieczeń 934232 (biuletyn zabezpieczeń MS07-024)
    Usługa Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Word 2000.
   • Aktualizacja zabezpieczeń 934873 (biuletyn zabezpieczeń MS07-025)
    Usługa Microsoft Update nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
 • Witryna Office Update
  • Office 2000, Office XP i Office 2003
 • Witryna Mactopia
  • Office 2001 w wersji dla komputerów Macintosh
  • Office X w wersji dla komputerów Macintosh
  • Office 2004 w wersji dla komputerów Macintosh
Uwaga: Nie wszystkie aktualizacje są dostępne we wszystkich wymienionych witrynach sieci Web.

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane przy użyciu narzędzia MBSA w wersji 1.2.1 lub MBSA w wersji 2.0.1

Narzędzie MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) w wersji 1.2.1 zawiera zintegrowaną wersję narzędzia Office Detection Tool (ODT). Użytkownicy wykrywający aktualizacje zabezpieczeń za pomocą narzędzia MBSA w wersji 1.2.1 lub 2.0.1 mogą wykryć wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane 8 maja 2007 roku. Wszystkie wyjątki zostały uwzględnione na poniższej liście.

Uwaga: W programie MBSA 1.2.1 narzędzie ODT jest używane tylko do lokalnego skanowania.

Uwaga: Narzędzie MBSA 1.2.1 nie obsługuje systemu Windows Vista ani żadnej wersji systemu Windows dla procesorów x64 lub Itanium.

Uwaga: Narzędzie MBSA 2.0.1 nie jest obsługiwane w systemie Windows Vista. Narzędzie MBSA 2.0.1 obsługuje jednak zdalne skanowanie komputerów z systemem Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
931943 Obsługa narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) w systemie Windows Vista
 • Aktualizacja zabezpieczeń 934233 (biuletyn zabezpieczeń MS07-023)
  Narzędzie MBSA 2.0.1 nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Excel 2000.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 934232 (biuletyn zabezpieczeń MS07-024)
  Narzędzie MBSA 2.0.1 nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Word 2000.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 934873 (biuletyn zabezpieczeń MS07-025)
  Narzędzie MBSA 2.0.1 nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 931832 (biuletyn zabezpieczeń MS07-026)
  Narzędzie MBSA 1.2.1 nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Exchange 2007.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 931906 (biuletyn zabezpieczeń MS07-028)
  Narzędzie MBSA 1.2.1 nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń. Narzędzie Enterprise Scan Tool z 8 maja 2007 roku może ustalić, czy ta aktualizacja jest konieczna.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
894193 Jak uzyskać narzędzie Enterprise Scan Tool i jak z niego korzystać

Środowiska, które wykrywają i wdrażają aktualizacje zabezpieczeń za pomocą programu Software Update Services (SUS) lub Windows Server Update Services (WSUS)

Użytkownicy wykrywający i wdrażający aktualizacje zabezpieczeń za pomocą narzędzi SUS, WSUS 2.0 lub WSUS 3.0 mogą wykryć większość aktualizacji zabezpieczeń wydanych 8 maja 2007 roku. Wszystkie wyjątki zostały uwzględnione na poniższej liście.
Uwaga: Narzędzie SUS 1.0 z dodatkiem SP1 nie obsługuje systemu Windows Vista ani żadnej wersji systemu Windows dla komputerów z procesorem x64 lub Itanium.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 934233 (biuletyn zabezpieczeń MS07-023)
  Program SUS nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń. Narzędzie WSUS nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Excel 2000.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 934232 (biuletyn zabezpieczeń MS07-024)
  Program SUS nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń. Narzędzie WSUS nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Word 2000.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 934873 (biuletyn zabezpieczeń MS07-025)
  Program SUS nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń. Narzędzie WSUS nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Office 2000.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 931906 (biuletyn zabezpieczeń MS07-028)
  Program SUS nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń.

Środowiska, które wykrywają i wdrażają aktualizacje zabezpieczeń przy użyciu programu SMS 2.0 z narzędziem SUIT (Security Update Inventory Tool) lub programu SMS 2003 z narzędziem ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates)

Użytkownicy wykrywający i wdrażający aktualizacje zabezpieczeń za pomocą programu Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 z narzędziem SUIT, programu SMS 2003 z narzędziem SUIT lub programu SMS 2003 z narzędziem ITMU mogą wykryć i wdrożyć większość aktualizacji zabezpieczeń wydanych 8 maja 2007 r. Wszystkie wyjątki zostały uwzględnione na poniższej liście.
Uwaga: Program SMS z narzędziem SUIT nie obsługuje systemu Windows Vista, żadnej wersji x64 systemu Windows ani systemów Windows przeznaczonych dla komputerów z procesorami Itanium.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 934233 (biuletyn zabezpieczeń MS07-023)
  Program SMS ITMU nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Excel 2000.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 934232 (biuletyn zabezpieczeń MS07-024)
  Program SMS ITMU nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Word 2000.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 934873 (biuletyn zabezpieczeń MS07-025)
  Program SMS ITMU nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla pakietu Office 2000.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 931832 (biuletyn zabezpieczeń MS07-026)
  Program SMS SUIT nie obsługuje części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczonej dla programu Exchange 2007.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 931906 (biuletyn zabezpieczeń MS07-028)
  Narzędzie SUIT programu SMS obsługuje tę aktualizację, gdy jest używane narzędzie ESUIT (Extended Security Update Inventory Tool).

Aby uzyskać narzędzie ESUIT, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania


Następująca tabela zawiera podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania każdej nowej aktualizacji zabezpieczeń.
Aktualizacja zabezpieczeń Biuletyn Składnik Office Update Windows Update Microsoft Update Narzędzia MBSA 1.2 i Office Detection Tool Narzędzie MBSA 2.0.1 Usługi SUS Program WSUS 2.0 i 3.0 Narzędzie Enterprise Scan Tool SMS Security Update Inventory Tool Program SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Wykrywanie i wdrażanie Wykrywanie i wdrażanie Wykrywanie i wdrażanie Tylko wykrywanie Tylko wykrywanie Wykrywanie i wdrażanie Wykrywanie i wdrażanie Tylko wykrywanie Wykrywanie i wdrażanie Wykrywanie i wdrażanie
934233 MS07-023 Excel Tak Nie dotyczy Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu MU Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu MBSA Nie dotyczy Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą usług WSUS Nie dotyczy Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu SMS
934232 MS07-024 Word Tak Nie dotyczy Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu MU Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu MBSA Nie dotyczy Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą usług WSUS Nie dotyczy Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu SMS
934873 MS07-025 Office Tak Nie dotyczy Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu MU Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu MBSA Nie dotyczy Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą usług WSUS Nie dotyczy Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu SMS
931832 MS07-026 Exchange Nie dotyczy Nie dotyczy Tak Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu MBSA Tak Nie dotyczy Tak Nie dotyczy Częściowo; zobacz sekcję dotyczącą programu SMS Tak
931768 MS07-027 Program Internet Explorer Nie dotyczy Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak Tak
931906 MS07-028 CAPICOM Nie dotyczy Nie dotyczy Tak Nie Tak Nie dotyczy Tak Tak Tak, z narzędziem ESUIT Tak
935966 MS07-029 System DNS Nie dotyczy Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak Tak

Ponownie wydane aktualizacje zabezpieczeń

Nie ma ponownych wydań w tym miesiącu.

Często zadawane pytania

P1: Jakie działania podejmuje firma Microsoft, aby zapewnić dostępność wskazówek dotyczących wdrażania tych aktualizacji?

O1: Firma Microsoft zachęca administratorów systemów do udziału w comiesięcznej technicznej emisji internetowej, z której można dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji zabezpieczeń. Emisja internetowa dotycząca tych aktualizacji zabezpieczeń odbędzie się 9 maja 2007 roku o godzinie 11:00 czasu pacyficznego. Aby się zarejestrować, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: P2: Czy narzędzie Enterprise Scan Tool (EST) jest zbiorcze dla programu SMS, tak jak narzędzie ESUIT dla programu SMS?

O2: Nie, narzędzie EST nie występuje w wersji zbiorczej. Nie planuje się uczynienia narzędzia EST narzędziem zbiorczym.

P3: Czy można za pomocą narzędzia MBSA stwierdzić, czy te aktualizacje są wymagane?

O3: Tak, używając narzędzia MBSA 1.2.1 lub MBSA 2.0.1, można w pełnym zakresie wykrywać następujące aktualizacje zabezpieczeń wydane 8 maja 2007 roku z wyjątkiem wskazanych sytuacji.
Numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base Identyfikator biuletynu Składnik Uwaga dotycząca wykrywania
934233 MS07-023 Excel Zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA
934232 MS07-024 Word Zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA
934873 MS07-025 Office Zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA
931832 MS07-026 Exchange Zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA
931906 MS07-028 CAPICOM Zobacz sekcję dotyczącą narzędzia MBSA
Aby uzyskać więcej informacji o programach, których narzędzie MBSA obecnie nie wykrywa, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) returns note messages for some updates
895660 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 jest dostępne
Na komputerze może być zainstalowany program wymieniony w części „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” biuletynu zabezpieczeń, który wspomniano w artykule pokrewnym. W takim przypadku może okazać się konieczne ręczne sprawdzenie, czy trzeba zainstalować wymaganą aktualizację zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu MBSA, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: P4: Które aktualizacje zabezpieczeń wymagają użycia narzędzia EST w połączeniu z programem MBSA 1.2.1 w celu zidentyfikowania zagrożonych systemów w sieci?

O4: Następująca aktualizacja zabezpieczeń wymaga użycia narzędzia EST razem z narzędziem MBSA w celu zidentyfikowania zagrożonych systemów w sieci.
Numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge BaseIdentyfikator biuletynuSkładnik
931906MS07-028CAPICOM

P5: Czy można użyć programu SMS w celu ustalenia, czy aktualizacje są wymagane?

O5: Tak, program SMS pomaga wykryć i wdrożyć te aktualizacje zabezpieczeń. Programy SMS 2.0 i SMS 2003 z narzędziem SUIT wykrywają aktualizacje za pomocą technologii MBSA 1.2.1. W przypadku programów SMS 2.0 i SMS 2003 w połączeniu z narzędziem SUIT obowiązują zatem ograniczenia określone dla narzędzia MBSA 1.2.1. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu SMS, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Narzędzia SUIT wraz z narzędziem ESUIT są wymagane do wykrywania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń w witrynie Microsoft Windows oraz innych produktach firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach narzędzia SUIT, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji
Narzędzie SMS 2.0 oraz SMS 2003 z narzędziem SUIT może również wykryć aktualizacje zabezpieczeń wymagane dla programów pakietu Microsoft Office (np. programu Microsoft Word) przy użyciu narzędzia Microsoft Office Inventory Tool.

Użytkownicy programu SMS 2003 mogą także używać narzędzia ITMU do wykrywania i wdrażania aktualizacji. Narzędzie ITMU korzysta z technologii stosowanej w aktualizacjach firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia ITMU, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 936981 — ostatni przegląd: 01/16/2015 09:51:55 — zmiana: 4.5

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, , Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Office X for Mac Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsecurity kbsecbulletin KB936981
Opinia