Opis dodatku Service Pack 1 dla Windows SharePoint Services 3.0 oraz dodatku Service Pack 1 dla pakietu językowego programu Windows SharePoint Services 3.0

Streszczenie
Firma Microsoft wydała dodatki Service Pack dla programu Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 i pakietów językowych programu Windows SharePoint Services 3.0. W artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu uzyskiwania tych dodatków Service Pack i listy problemów rozwiązywanych przez te dodatki. Ponadto artykuł zawiera informacje o błędach, które mogą wystąpić podczas instalacji dodatków Service Pack, oraz informacje umożliwiające sprawdzenie, czy dodatki Service Pack zostały już zainstalowane.
WPROWADZENIE
Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 i dodatek Service Pack 1 (SP1) dla pakietu językowego programu Windows SharePoint Services 3.0 zapewniają znaczącą poprawę zabezpieczeń, stabilności i wydajności. Niektóre poprawki uwzględnione w dodatku SP1 dla programu Windows SharePoint Services 3.0 i dodatku SP1 dla pakietu językowego programu Windows SharePoint Services 3.0 były poprzednio wydane w osobnych aktualizacjach.
Więcej informacji

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack w pliku do pobrania

Dostępny jest skoroszyt programu Microsoft Office Excel zawierający listę problemów występujących w programie Windows SharePoint Services 3.0 i pakiecie językowym programu Windows SharePoint Services 3.0, które są naprawiane po zainstalowaniu dodatków SP1 dla programu Windows SharePoint Services 3.0 i dla pakietu językowego programu Windows SharePoint Services 3.0.

Uwaga: Ten skoroszyt jest dostępny w języku angielskim. Nie będzie on tłumaczony na żaden inny język.

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

PobierzPobierz teraz pakiet WindowsSharePointService30_Changes_all.xls.

Data wydania: 11 grudnia 2007 r.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Problemy rozwiązywane przez ten dodatek Service Pack

Dodatki SP1 dla programu Windows SharePoint Services 3.0 i pakietu językowego programu Windows SharePoint Services 3.0 rozwiązują problemy opisane w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
942388 Błędy naprawiane w programie Windows SharePoint Services 3.0 po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla tego programu

Znane problemy

Znane problemy występujące podczas instalacji tego dodatku Service Pack

942101 Przy próbie zastosowania któregokolwiek z pakietów dodatku Service Pack 1 dla Office 2007 na komputerze, na którym działa system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, może pojawić się komunikat o błędzie.
942618 Przełączniki wiersza polecenia /log oraz /passive nie działają zgodnie z oczekiwaniami podczas uruchamiania pakietu instalacyjnego, który zawiera Windows SharePoint Services 3.0 oraz dodatek Service Pack 1 dla programu Windows SharePoint Services 3.0
942621 Kreator konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint nieoczekiwanie uruchamia się podczas trybu cichego instalacji produktów serwerowych pakietu System Microsoft Office 2007 lub Windows SharePoint Services 3.0 oraz użytkownik stosuje pakiety zbiorcze aktualizacji, aktualizacje lub poprawki aktualizujące
Po zainstalowaniu dodatku SP1 dla programu Windows SharePoint Services 3.0 zostaną usunięte następujące poprawki, które zostały uwzględnione w aktualizacji zabezpieczeń z października 2007 roku:
 • Użytkownik zmienia nazwę zbioru witryn programu Windows SharePoint Services 3.0. Jeżeli nowy użytkownik zostanie dodany do zbioru witryn, powitalna wiadomość e-mail odebrana przez nowego użytkownika zawiera starą nazwę witryny.
 • Narzędzie Application Definition Designer jest używane do importowania modelu bazy danych uwzględnionego w narzędziu Business Data Catalog Definition Editor (BDC) w zestawie dla deweloperów oprogramowania (SDK) dla programu Microsoft Office SharePoint Server 2007. Po importowaniu modelu bazy danych ciąg połączenia bazy danych jest pusty.
 • Po uruchomieniu programu SPWriter.exe jest on nieoczekiwanie zamykany i wyświetlany jest komunikat o błędzie w module Oleaut32.dll. Ten problem został rozwiązany przy użyciu poprawki, która przeniosła funkcję GetTimeZoneMoveParameters() na koniec modułu Owssvr.dll.
 • Użytkownik migruje konta użytkowników do nowego zbioru witryn przy użyciu narzędzia wiersza polecenia Stsadmin.exe. Podczas przeszukiwania nowego zbioru witryn w dzienniku aplikacji są rejestrowane zdarzenia związane z błędami 6482 i 6875. Ten problem może występować wówczas, gdy identyfikator SID użytkownika w programie Windows SharePoint Services 3.0 jest nieprawidłowy.
 • Użytkownik korzysta z niestandardowego szablonu w zbiorze witryn programu Windows SharePoint Services 3.0. Jeżeli zostanie utworzona nowa strona sieci Web, wszystkie standardowe składniki Web part mogą być niedostępne po kliknięciu pozycji Dodaj składnik Web Part.
 • Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń niektóre usługi innych firm mogą być niepoprawnie zatrzymywane. Jeżeli problem ten występuje po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń, należy ponownie uruchomić komputer.
 • Użytkownik nawiązuje połączenie ze zbiorem witryn programu Microsoft SharePoint Services 3.0. Jeżeli ta strona zawiera składnik Web Part ustawiony na widok Kalendarz, strona może nie załadować się całkowicie. Ten problem może wystąpić wówczas, gdy użytkownik nie ma uprawnień do odczytu listy Kalendarz.

Znane problemy, które mogą występować po zainstalowaniu tego dodatku Service Pack

942619 Po zastosowaniu dodatku SP1 dla Windows SharePoint Services 3.0 , następujące zdarzenie jest rejestrowane w dzienniku aplikacji na serwerze: "User, group, or role 'WSS_Content_Application_Pools' already exists in the current database" ("Użytkownik, grupa lub rola 'WSS_Content_Application_Pools' już istnieje w bieżącej bazie")
942995 Po zainstalowaniu dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Microsoft Office 2007 nieoczekiwanie wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera
944447 W przypadku zainstalowania dodatku Service Pack 1 dla serwerów pakietu Microsoft Office 2007 lub dodatku Service Pack 1 dla Windows SharePoint Services 3.0, na serwerze z zainstalowanym Foxit PDF Ifilter, dokumenty typu pdf nie są indeksowane

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować te dodatki Service Pack

Dodatki SP1 dla programu Windows SharePoint Services 3.0 i pakietu językowego programu Windows SharePoint Services 3.0 znajdują się w Centrum pobierania Microsoft. Aby pobrać te dodatki Service Pack i uzyskać instrukcje dotyczące instalacji oraz strategie wdrażania, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Dodatek SP1 dla programu Windows SharePoint Services 3.0, wersja 32-bitowa i 64-bitowa
Dodatek SP1 dla pakietu językowego programu Windows SharePoint Services 3.0, wersja 32-bitowa
Dodatek SP1 dla pakietu językowego programu Windows SharePoint Services 3.0, wersja 64-bitowa
W wypadku instalowania po raz pierwszy programu Windows SharePoint Services 3.0 zamiast uaktualnienia zainstalowanej wersji o dodatek SP1 użytkownik może pobrać następujące pliki. Te pliki zawierają oryginalne pliki programu Windows SharePoint Services 3.0 oraz pliki dodatku SP1 dla programu Windows SharePoint Services 3.0.
Program Windows SharePoint Services 3.0 z dodatkiem SP1 dla programu Windows SharePoint Services 3.0
Program Windows SharePoint Services 3.0 z dodatkiem SP1 dla programu Windows SharePoint Services 3.0, wersja 64-bitowa

Jak ustalić, czy ten dodatek Service Pack jest zainstalowany

Te dodatki Service Pack zawierają pliki, których wersje podano w poniższych tabelach.

Uwaga: Instalowanie tego dodatku Service Pack nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabelach.

Aby ustalić, czy pliki wymienione w tabelach są już zainstalowane, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Pomocnika wyszukiwania. W tym celu kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.

  Uwaga: Jeśli zostanie uruchomione Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows, kliknij opcję Kliknij tutaj, aby skorzystać z Pomocnika wyszukiwania.
 2. W oknie Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Pliki i foldery w okienku Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy znaleziony plik, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na kartach Ogólne i Wersja sprawdź właściwości pliku zainstalowanego na komputerze.
Dodatek SP1 dla programu Windows SharePoint Services 3.0, wersja 32-bitowa i 64-bitowa
Stswwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Atl80.dll8.0.50727.762
Dbghelp.dll6.6.7.5
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msscntrs.dll12.0.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Mssrch.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nlhtml.dll2006.822.6211.1000
Offfilt.dll2006.911.6213.1000
Offprsx.dll12.0.6212.1000
Oisimg.dll12.0.6211.1000
Onetnative.dll12.0.6211.1000
Onetutil.dll12.0.6219.1000
Owssvr.dll12.0.6219.1000
Owstimer.exe12.0.6211.1000
Prescan.exe12.0.6211.1000
Pscintl.dll12.0.6211.1000
Psconfig.exe12.0.6217.1000
Psconfigui.exe12.0.6217.1000
Query.dll12.0.6211.1000
Searchom.dll12.0.6211.1000
Spwriter.exe12.0.6211.1000
Stsadm.exe12.0.6217.1000
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.Administration.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6211.1000
Stsmmc.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6219.1000
Microsoft.SharePoint.intl.dll12.0.6211.1000
Stssoap.dll12.0.6211.1000
Stswel.dll12.0.6219.1000
Stswfacb.dll12.0.6211.1000
Stswfact.dll12.0.6211.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Tquery.dll12.0.6217.1000
Traceman.exe12.0.6211.1000
Wrapinst.exe12.0.6217.1000
Microsoft.SharePoint.Search.Intl.dll12.0.6211.1000
Wssadmop.dll12.0.6211.1000
Wsssetup.dll12.0.6219.1000
Xmlfiltr.dll2006.822.6211.1000
Podczas instalowania pliku Stswwsp1.msp są ponadto instalowane następujące pliki:
Cfgupddl.sqlConfigdb.sqlConfigup.sqlDmslstschema_xml
Docexflt.xmlFldswss.xmlImnidle.pngImnidlebusy.png
Imnidlebusyoof.pngImnidleoof.pngImnon.pngImnonoof.png
Schema.xml_discussSchema.xml_doclibSchema.xml_webtempSchema.xml_wplib
Sigcfg.cerSigcfg.dllSigcfg.sqlSigsdb.cer
Sigsdb.dllSigsdb.sqlSigstore.cerSigstore.dll
Sigstore.sqlStore.sqlStoreup.sqlStoupddl.sql
Timezone.xmlWss.search.sqlWss.search.up.sqlWss.spsearch.asmx
Wss.xsd
Wsswwsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Wsssetup.dll12.0.6219.1000
Uwaga: Wersje 32- i 64-bitowa dodatku SP1 dla programu Windows SharePoint Services 3.0 zawierają następujący plik msp, który został też uwzględniony w pakietach 32- i 64-bitowych wersji dodatku SP1 dla pakietu językowego programu Windows SharePoint Services 3.0:
 • Wssmuisp1-en-us.msp
Dodatek SP1 dla pakietu językowego programu Windows SharePoint Services 3.0, wersja 32-bitowa i 64-bitowa
Wsslpksp1-en-us.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Wsssetup.dll12.0.6219.1000
Wssmuisp1-en-us.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Bform.jsNie dotyczy
Core.jsNie dotyczy
Form.jsNie dotyczy
Init.jsNie dotyczy
Mssmsg.dll12.0.6211.1000
Ows.jsNie dotyczy
Wss.intl.res.dll12.0.6211.1000
Wss.search.oob.sqlNie dotyczy

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Dodatki SP1 dla programu Windows SharePoint Services 3.0 i pakietu językowego programu Windows SharePoint Services 3.0 składają się z pełnych plików Instalatora systemu Microsoft Windows (msp). Pliki msp są spakowane w samowyodrębniających się plikach wykonywalnych. W tych dodatkach Service Pack rozpowszechniane są następujące pliki msp:
Nazwa plikuOpis
Stswwsp1.mspDotyczy programu Windows SharePoint Services 3.0
Wsswwsp1.mspDotyczy programu Windows SharePoint Services 3.0
Wsslpksp1-en-us.mspDotyczy pakietu językowego programu Windows SharePoint Services 3.0
Wssmuisp1-en-us.mspDotyczy pakietu językowego programu Windows SharePoint Services 3.0
wss3 wss30 wss3.0 windows sharepoint services 3.0 office security patch performance reliability update download 2007 fix
Właściwości

Identyfikator artykułu: 936988 — ostatni przegląd: 12/18/2007 17:04:54 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1, Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

 • kbtshoot kbexpertiseinter atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe KB936988
Opinia