Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis dodatku Service Pack 1 dla Asystenta drukowania kalendarza dla programu Microsoft Office Outlook 2007

Streszczenie
Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla Asystenta drukowania kalendarza dla programu Microsoft Office Outlook 2007. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu uzyskiwania tego dodatku Service Pack i sposobu uzyskiwania listy problemów rozwiązywanych dzięki temu dodatkowi. Ponadto w tym artykule zamieszczono informacje dotyczące problemów, które mogą występować podczas instalowania tego dodatku Service Pack. Ten artykuł zawiera również informacje pozwalające ustalić, czy ten dodatek Service Pack został zainstalowany.
WPROWADZENIE
Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla Asystenta drukowania kalendarza dla programu Microsoft Office Outlook 2007 zapewnia znaczącą poprawę zabezpieczeń, stabilności i wydajności. Niektóre poprawki uwzględnione w dodatku SP1 dla Asystenta drukowania kalendarza dla programu Outlook 2007 zostały wydane wcześniej w oddzielnych aktualizacjach. Dodatek SP1 dla Asystenta drukowania kalendarza dla programu Outlook 2007 scala uprzednio wydane poprawki w pojedynczej aktualizacji.
Więcej informacji

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack w pliku do pobrania

Dostępny jest skoroszyt programu Microsoft Office Excel zawierający listę problemów rozwiązywanych po zainstalowaniu dodatku SP1 dla Asystenta drukowania kalendarza dla programu Outlook 2007.

Uwaga: Ten skoroszyt jest dostępny w języku angielskim. Nie będzie on tłumaczony na żaden inny język.

Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

PobierzPobierz pakiet Office 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls.

Data wydania: 11 grudnia 2007

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Szczegóły dotyczące dodatku Service Pack

Problemy rozwiązywane przez ten dodatek Service Pack

Ten dodatek Service Pack rozwiązuje następujące problemy, które dotychczas nie zostały udokumentowane w żadnym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
Duplikat znaku chińskiego jest wyświetlany dla miesiąca w okienku wyboru daty.
Podczas dodawania widoku miesiąca przy użyciu chińskiej (Tajwan) wersji językowej Asystenta drukowania kalendarza dla programu Outlook 2007 duplikat chińskiego znaku jest wyświetlany dla miesiąca.
Asystent drukowania kalendarza dla programu Outlook 2007 nie ładuje poprawnie chińskich ciągów zasobów.
Podczas otwierania chińskiej (Hong Kong) wersji językowej Asystenta drukowania kalendarza dla programu Outlook 2007 Asystent drukowania kalendarza nie ładuje poprawnie chińskich (Hong Kong) ciągów zasobów. Ciągi są wyświetlane w języku angielskim.

Znane problemy

942101 Przy próbie zastosowania któregokolwiek z pakietów dodatku Service Pack 1 dla Office 2007 na komputerze, na którym działa system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, może pojawić się komunikat o błędzie.
942995 Po zainstalowaniu dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Microsoft Office 2007 nieoczekiwanie wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera

Biuletyny zabezpieczeń związane z tym dodatkiem Service Pack

Dodatek SP1 dla Asystenta drukowania kalendarza dla programu Outlook 2007 jest skojarzony z biuletynem zabezpieczeń opisanym w artykule 934062 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
934062 Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2007: 8 maja 2007

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować dodatek SP1 dla Asystenta drukowania kalendarza dla programu Outlook 2007

Instrukcje dotyczące instalacji i strategie wdrażania dodatku SP1 dla Asystenta drukowania kalendarza dla programu Outlook 2007 są dostępne w Centrum pobierania firmy Microsoft. Aby pobrać ten dodatek Service Pack, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tego dodatku Service Pack przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Aby usunąć dodatek SP1 dla Asystenta drukowania kalendarza dla programu Outlook 2007, należy usunąć Asystenta drukowania kalendarza dla programu Outlook 2007, a następnie ponownie zainstalować go z oryginalnego dysku CD-ROM z Asystentem drukowania kalendarza dla programu Outlook 2007.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
873125 Nie można usunąć dodatków Service Pack dla produktów pakietu Office 2003

Jak ustalić, czy ten dodatek Service Pack jest zainstalowany

Ten dodatek Service Pack zawiera pliki, których wersje podano w poniższej tabeli.
CPAOSP1-en-us.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Mso.dll12.0.6213.1000
Offinter.dll12.0.6211.1000
Offintxc.dll12.0.6211.1000
Xcalexe12.0.6212.1000
Xcalouta.dll12.0.6211.1000
Jeżeli na danym komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli, instalowanie tego dodatku Service Pack nie jest konieczne.

Aby ustalić, czy pliki wymienione w tabeli są już zainstalowane, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom Pomocnika wyszukiwania. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.

    Uwaga: Jeżeli zostanie uruchomione Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows, kliknij opcję Kliknij tutaj, aby skorzystać z Pomocnika wyszukiwania.
  2. W oknie Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Pliki i foldery w okienku Pomocnik wyszukiwania.
  3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
  4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy znaleziony plik, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  5. Na karcie Ogólne i na karcie Wersja sprawdź właściwości zainstalowanego pliku.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, która wersja pakietu Office 2007 jest zainstalowana na danym komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
928116 Jak ustalić, która wersja pakietu Office 2007 jest zainstalowana

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Administracyjny dodatek Service Pack składa się z pełnego pliku Instalatora systemu Microsoft Windows (msp). Ten plik jest spakowany w samowyodrębniającym się pliku wykonywalnym. W tym dodatku Service Pack rozpowszechniany jest plik msp wymieniony w poniższej tabeli:
Nazwa plikuOpis
CPAOSP1-en-us.mspAngielska wersja językowa dodatku Service Pack 1 dla Asystenta drukowania kalendarza dla programu Microsoft Office Outlook 2007

Informacje dla administratorów dotyczące ponownego instalowania określonych składników

W przypadku aktualizacji punktu instalacji administracyjnej, a następnie ponownego buforowania i instalowania dodatku SP1 dla Asystenta drukowania kalendarza dla programu Outlook 2007 na komputerach klienckich, można uruchomić wiersz polecenia, który zawiera właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Ta właściwość określa, czy mają zostać ponownie zainstalowane określone składniki dodatku SP1 dla Asystenta drukowania kalendarza dla programu Outlook 2007 z obrazu administracyjnego. W przypadku dodatku SP1 dla Asystenta drukowania kalendarza dla programu Outlook 2007 wartość [lista funkcji] jest następująca.
REINSTALL=ALL
Aby zapoznać się ze szczegółowymi procedurami rozpowszechniania aktualizacji produktów dla pakietu Microsoft Office 2007, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Usługa Office System TechCenter oferuje najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem dla wszystkich wersji pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Office System TechCenter, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 937157 — ostatni przegląd: 12/18/2007 17:04:54 — zmiana: 2.3

Calendar Printing Assistant for Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 1

  • kbgetsp kbupdate kbfix kbtshoot kbdownload atdownload KB937157
Opinia