Opis dodatku Service Pack 1 dla programu Visio Viewer 2007

Streszczenie
Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla pakietu Microsoft Office Visio Viewer 2007. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu uzyskiwania tego dodatku Service Pack oraz listy problemów rozwiązywanych przez ten dodatek. Artykuł zawiera informacje o błędach, jakie mogą wystąpić przy instalacji Service Pack oraz informacje, jak określić, czy Service Pack jest zainstalowany.
WPROWADZENIE
Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla programu Visio Viewer 2007 zapewnia znaczną poprawę skuteczności zabezpieczeń, stabilności i wydajności.
Więcej informacji

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack w pliku do pobrania

Dostępny jest skoroszyt programu Microsoft Excel zawierający listę problemów występujących w programie Office Visio Viewer 2007, które są rozwiązywane przez dodatek SP1 dla programu Visio Viewer 2007.

Uwaga: Ten skoroszyt jest dostępny w języku angielskim. Nie będzie on tłumaczony na żaden inny język.

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

PobierzPobierz pakiet Office Servers Service Pack 1 Changes_all.xls.

PobierzPobierz pakiet 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Aktualizacje zabezpieczeń związane z tym dodatkiem Service Pack

  • 936960 Opis aktualizacji zabezpieczeń systemu Microsoft Office 2007: 14 sierpnia 2007

Znane problemy

  • 942101 Przy próbie zastosowania któregokolwiek z pakietów dodatku Service Pack 1 dla Office 2007 na komputerze, na którym działa system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, może pojawić się komunikat o błędzie.
  • 942995 Po zainstalowaniu dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Microsoft Office 2007 nieoczekiwanie wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować dodatek SP1 dla programu Visio Viewer 2007

Dodatek SP1 dla programu Visio Viewer 2007 jest dostępny w Centrum pobierania firmy Microsoft wraz z instrukcjami dotyczącymi instalacji i strategiami wdrażania. Aby pobrać ten dodatek Service Pack z Centrum pobierania firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tego dodatku Service Pack przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Aby usunąć z komputera dodatek SP1 dla programu Visio Viewer 2007, należy usunąć program Visio Viewer 2007, a następnie zainstalować go ponownie z oryginalnego dysku CD-ROM z programem Visio Viewer 2007.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
873125 Nie można usunąć dodatków Service Pack dla produktów pakietu Microsoft Office

Jak ustalić, czy ten dodatek Service Pack jest zainstalowany

Ten dodatek Service Pack zawiera pliki, których wersje podano w poniższej tabeli.
Nazwa plikuWersja pliku
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcm80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcp80.dll8.0.50727.762
Nosxs_msvcr80.dll8.0.50727.762
Ogl.dll12.0.6211.1000
Ul_atl80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80chs.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80cht.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80deu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80enu.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80esp.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80fra.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80ita.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80kor.dll8.0.50727.762
Ul_mfc80u.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80.dll8.0.50727.762
Ul_mfcm80u.dll8.0.50727.762
Ul_msvcm80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcp80.dll8.0.50727.762
Ul_msvcr80.dll8.0.50727.762
Vviewdwg.dll12.0.6211.1000
Vviewer.dll12.0.6211.1000
Instalowanie tego dodatku Service Pack nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, która wersja produktu Office 2007 jest zainstalowana na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
928116 Jak ustalić, która wersja pakietu Office 2007 jest zainstalowana

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Administracyjny dodatek Service Pack składa się z pełnego pliku Instalatora systemu Microsoft Windows (pliku msp), który jest spakowany w formie samowyodrębniającego się pliku wykonywalnego. W tym dodatku Service Pack rozpowszechniany jest następujący plik msp.
Nazwa pliku mspOpis
VViewersp1-en-us.mspDotyczy programu Visio Viewer 2007
Właściwości

Identyfikator artykułu: 937160 — ostatni przegląd: 12/18/2007 17:05:00 — zmiana: 2.1

Microsoft Office Visio Viewer 2007 Service Pack 1

  • kbdownload kbtshoot kbfix kbqfe kbupdate atdownload kbgetsp KB937160
Opinia