Opis dodatku Service Pack 1 dla programu SharePoint Designer 2007

Streszczenie
Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla programu Microsoft Office SharePoint Designer 2007. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu uzyskiwania tego dodatku Service Pack oraz listy problemów rozwiązywanych przez ten dodatek. Artykuł zawiera informacje o błędach, jakie mogą wystąpić przy instalacji Service Pack oraz informacje, jak określić, czy Service Pack jest zainstalowany.
WPROWADZENIE
Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft Office SharePoint Designer 2007 zapewnia znaczącą poprawę zabezpieczeń, stabilności i wydajności. Niektóre poprawki zawarte w dodatku SP1 dla programu SharePoint Designer 2007 były wydane wcześniej jako osobne aktualizacje. Dodatek SP1 dla programu SharePoint Designer 2007 scala uprzednio wydane poprawki w pojedynczej aktualizacji.
Więcej informacji

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack w pliku do pobrania

Dostępny jest skoroszyt programu Microsoft Office Excel zawierający listę problemów występujących w programie SharePoint Designer 2007, które są rozwiązywane przez dodatek SP1 dla programu SharePoint Designer 2007.

Uwaga: Ten skoroszyt jest dostępny w języku angielskim. Nie będzie on tłumaczony na żaden inny język.

Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

PobierzPobierz pakiet 2007 Office Servers Service Pack 1 Changes_all.xls.

PobierzPobierz pakiet Office 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls.

Data wydania: 11 grudnia 2007

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Problemy rozwiązywane przez ten dodatek Service Pack

Dodatek SP1 dla programu SharePoint Designer 2007 rozwiązuje następujący problem, który nie został dotychczas udokumentowany w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Nie można zaktualizować pola w programie SharePoint Designer 2007, gdy skonfigurowano format daty DD/MM/RR dla witryny sieci Web

Należy rozważyć następujący scenariusz. Skonfigurowano format daty DD/MM/RR dla witryny sieci Web w programie SharePoint Designer 2007. Ponadto pole danych występuje w wierszu DataFormWebPart. W tym scenariuszu nie można zaktualizować innych pól w wierszu DataFormWebPart. Jeżeli dzień miesiąca to dzień dwunasty lub wcześniejszy, niepoprawna data jest zapisywana w bazie danych. Jeżeli dzień miesiąca jest późniejszy niż dwunasty, wyświetlany jest komunikat o błędzie.

Biuletyny zabezpieczeń związane z tym dodatkiem Service Pack

Dodatek SP1 dla programu SharePoint Designer 2007 rozwiązuje problemy opisane w następujących biuletynach zabezpieczeń firmy Microsoft:
936960 Opis aktualizacji zabezpieczeń systemu Microsoft Office 2007: 14 sierpnia 2007
936514 Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2007 i pakietu zgodności dla systemu Office 2007: 10 lipca 2007
934062 Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2007: 8 maja 2007

Wcześniej wydane aktualizacje uwzględnione w tym dodatku Service Pack

Dodatek SP1 dla programu SharePoint Designer 2007 zawiera następujące uprzednio wydane aktualizacje:
934391 Opis aktualizacji przeznaczonej dla programów pakietu Office 2007: 18 maja 2007
934393 Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2007: 8 maja 2007
932080 Opis aktualizacji przeznaczonej dla programów pakietu Office 2007: 9 kwietnia 2007

Znane problemy

Znane problemy występujące podczas instalacji tego dodatku Service Pack

942101 Przy próbie zastosowania któregokolwiek z pakietów dodatku Service Pack 1 dla Office 2007 na komputerze, na którym działa system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, może pojawić się komunikat o błędzie.

Znane problemy, które mogą występować po zainstalowaniu tego dodatku Service Pack

942995 Po zainstalowaniu dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Microsoft Office 2007 nieoczekiwanie wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować dodatek SP1 dla programu SharePoint Designer 2007

Dodatek SP1 dla programu SharePoint Designer 2007 jest dostępny w Centrum pobierania firmy Microsoft. Aby pobrać ten dodatek Service Pack i uzyskać instrukcje dotyczące instalacji oraz strategie wdrażania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać i zainstalować dodatek SP1 dla programu SharePoint Designer 2007

Aby korzystać ze wszystkich funkcji programu SharePoint Designer 2007, należy zainstalować dodatek Service Pack 1 (SP1) dla pakietu językowego programu Microsoft Office SharePoint Designer 2007, jeżeli ten pakiet językowy jest używany. Aby pobrać dodatek SP1 dla pakietu językowego programu SharePoint Designer 2007, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje dotyczące usuwania

Tego dodatku Service Pack nie można usunąć za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Aby usunąć dodatek SP1 dla programu SharePoint Designer 2007 z komputera, należy najpierw usunąć program SharePoint Designer 2007, a następnie zainstalować go ponownie z oryginalnego dysku CD z programem SharePoint Designer 2007. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
873125 Nie można usunąć dodatków Service Pack dla produktów pakietu Office 2003 lub pakietu Office 2007

Jak ustalić, czy ten dodatek Service Pack jest zainstalowany dla programu SharePoint Designer 2007

Ten dodatek Service Pack zawiera pliki o następujących właściwościach.
ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Office64WWsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Proofsp1-en-us.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
SharePointDesignerMUIsp1-en-us.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Atl80.dll8.0.50727.762
Esetup.dll12.0.6212.1000
Html32.cnv2006.1200.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nosxs_atl80.dll8.0.50727.762
Nosxs_mfc80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
SharePointDesignerWWsp1.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Acecore.dll12.0.6211.1000
Acedao.dll12.0.6211.1000
Aceerr.dll12.0.6211.1000
Acees.dll12.0.6211.1000
Aceexch.dll12.0.6211.1000
Aceexcl.dll12.0.6211.1000
Acelts.dll12.0.6211.1000
Aceodbc.dll12.0.6211.1000
Aceoddbs.dll12.0.6211.1000
Aceodexl.dll12.0.6211.1000
Aceodpdx.dll12.0.6211.1000
Aceodtxt.dll12.0.6211.1000
Aceoledb.dll12.0.6211.1000
Acepde.dll12.0.6211.1000
Acer2x.dll12.0.6211.1000
Acer3x.dll12.0.6211.1000
Acerclr.dll12.0.6211.1000
Acerep.dll12.0.6211.1000
Acetxt.dll12.0.6211.1000
Acexbe.dll12.0.6211.1000
Apex.eftxNie dotyczy
Apex.thmxNie dotyczy
Atl80.dll8.0.50727.762
Binder.dll12.0.6211.1000
Cdlmso.dll12.0.6211.1000
Clview.exe12.0.6211.1000
Colorscheme_apex.xmlNie dotyczy
Colorscheme_concourse.xmlNie dotyczy
Concourse.eftxNie dotyczy
Concourse.thmxNie dotyczy
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Fm20.dll12.0.6211.1000
Fontscheme_apex.xmlNie dotyczy
Fontscheme_concourse.xmlNie dotyczy
Form.dll12.0.6211.1000
Fpcutl.dll12.0.6211.1000
Fpeditax.dll12.0.6211.1000
Fpnse.dll12.0.6211.1000
Fpsrvutl.dll12.0.6211.1000
Fpwec.dll12.0.6211.1000
Fpwel.dll12.0.6211.1000
Htmlchkr.dll12.0.6211.1000
Leawsdc.dll12.0.6028.0
Lfcmp13u.dll13.0.0.87
Mdigraph.dll0.3.6211.1000
Mdiink.dll12.0.6211.1000
Medcat.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msconv97.dll2006.1200.6211.1000
Mso.dll12.0.6213.1000
Msocf.dll12.0.6211.1000
Msocfu.dll12.0.6211.1000
Msodcw.dll12.0.6212.1000
Msoeuro.dll12.0.6211.1000
Msores.dll12.0.6211.1000
Msorun.dll12.0.6211.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Mspcore.dll12.0.6211.1000
Mspfilt.dll12.0.6211.1000
Msptls.dll12.0.6211.1000
Mssoap30.dll12.0.6211.1000
Mstordb.exe12.0.6211.1000
Mstores.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Name.dll12.0.6211.1000
Oart.dll12.0.6214.1000
Oartconv.dll12.0.6214.1000
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Odserv.exe12.0.6211.1000
Offdiag.exe12.0.6211.1000
Office.odf12.0.6211.1000
Offlb.exe12.0.6212.1000
Offowc.dll12.0.6211.1000
Ogl.dll12.0.6211.1000
Ois.exe12.0.6211.1000
Oisapp.dll12.0.6211.1000
Oisgraph.dll12.0.6211.1000
Osetup.dll12.0.6212.1000
Outlfltr.dll12.0.5324.0
Owsclt.dll12.0.6211.1000
Owssupp.dll12.0.6211.1000
Portconn.dll12.0.6212.1000
Psom.dll12.0.6211.1000
Refedit.dll12.0.6211.1000
Reverse.dll12.0.6211.1000
Riched20.dll12.0.6211.1000
Selfcert.exe12.0.6212.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Spdesign.exe12.0.6211.1000
Stslist.dll12.0.6211.1000
Thocr.psp12.0.6211.1000
Thocrapi.dll12.0.6211.1000
Twcutchr.dll12.0.6211.1000
Twcutlin.dll12.0.6211.1000
Twlay32.dll12.0.6211.1000
Tworient.dll12.0.6211.1000
Twrecc.dll12.0.6211.1000
Twrece.dll12.0.6211.1000
Twrecs.dll12.0.6211.1000
Twstruct.dll12.0.6211.1000
Vbe6.dll6.5.10.24
Vbe6ext.olb6.5.10.24
Wrd12cnv.dll12.0.6212.1000
Wrd12exe.exe12.0.6211.1000
Xfile.psp12.0.6211.1000
Ximage3b.dll12.0.6211.1000
Xocr3.psp12.0.6211.1000
Xpage3c.dll12.0.6211.1000
Xscan32.psp12.0.6211.1000

Jak ustalić, czy ten dodatek Service Pack jest zainstalowany dla pakietu językowego programu SharePoint Designer 2007

Ten dodatek Service Pack zawiera pliki o następujących właściwościach.
ClientSharedMUIsp1-en-us.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Aceintl.dll12.0.6211.1000
Acewstr.dll12.0.6211.1000
Cgmimp32.flt2006.1200.6211.1000
Epsimp32.flt2006.1200.6211.1000
Msdaipp.dll12.0.6211.1000
Msointl.dll12.0.6211.1000
Msonsext.dll12.0.6211.1000
Pictim32.flt2006.1200.6211.1000
Portcnrc.dll12.0.6211.1000
Recovr32.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft532.cnv2006.1200.6211.1000
Wpft632.cnv2006.1200.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Proofsp1-en-us.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Nlslex.dll6.0.6211.1000
Nlsmodel.dll6.0.6211.1000
SharePointDesignerMUIsp1-en-us.msp
Nazwa plikuWersja pliku
Atl80.dll8.0.50727.762
Esetup.dll12.0.6212.1000
Html32.cnv2006.1200.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Odeploy.exe12.0.6212.1000
Setup.exe12.0.6212.1000
Uwaga: Instalowanie tego dodatku Service Pack nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje tych plików.

Aby ustalić, czy te pliki są zainstalowane, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom Pomocnika wyszukiwania. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.

    Uwaga: Jeżeli zostanie uruchomione Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows, kliknij opcję Kliknij tutaj, aby skorzystać z Pomocnika wyszukiwania.
  2. W oknie Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Pliki i foldery w okienku Pomocnik wyszukiwania.
  3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
  4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy znaleziony plik, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  5. Na kartach Ogólne i Wersja sprawdź właściwości pliku zainstalowanego na komputerze.

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Dodatek SP1 dla programu SharePoint Designer 2007

Administracyjny dodatek Service Pack składa się z pełnego pliku Instalatora systemu Microsoft Windows (msp). Plik msp jest spakowany w samowyodrębniającym się pliku wykonywalnym.

W dodatku SP1 dla programu SharePoint Designer 2007 rozpowszechniane są następujące pliki msp.
Nazwa plikuOpis
Clientsharedmuisp1-en-us.mspDotyczy pakietu językowego programu SharePoint Designer 2007
Office64wwsp1.mspDotyczy programu SharePoint Designer 2007
Proofsp1-en-us.mspDotyczy programu SharePoint Designer 2007
Sharepointdesignermuisp1-en-us.mspDotyczy dodatku Service Pack 1 dla pakietu językowego programu SharePoint Designer 2007
Sharepointdesignerwwsp1.mspDotyczy dodatku Service Pack 1 dla programu SharePoint Designer 2007

Dodatek SP1 dla pakietu językowego programu SharePoint Designer 2007

Administracyjny dodatek Service Pack składa się z pełnego pliku Instalatora systemu Microsoft Windows (msp). Plik msp jest spakowany w samowyodrębniającym się pliku wykonywalnym.

W dodatku SP1 dla pakietu językowego programu SharePoint Designer 2007 rozpowszechniane są następujące pliki msp.
Nazwa plikuOpis
Clientsharedmuisp1-en-us.mspDotyczy pakietu językowego programu SharePoint Designer 2007
Proofsp1-en-us.mspDotyczy pakietu językowego programu SharePoint Designer 2007
Sharepointdesignermuisp1-en-us.mspDotyczy dodatku Service Pack 1 dla pakietu językowego programu SharePoint Designer 2007

Funkcje dla administratorów do ponownego instalowania określonych składników

Jeżeli punkt instalacji administracyjnej zostanie zaktualizowany, a następnie program SharePoint Designer 2007 zostanie ponownie zbuforowany i zainstalowany na komputerach klienckich, można uruchomić wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Właściwość ta określa, czy mają zostać ponownie zainstalowane określone składniki programu SharePoint Designer 2007 z obrazu administracyjnego. W przypadku dodatku SP1 dla programu SharePoint Designer 2007 wartość [lista funkcji] jest następująca:
REINSTALL=ALL
Aby zapoznać się ze szczegółowymi procedurami rozpowszechniania aktualizacji produktów dla pakietu Microsoft Office 2007, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Usługa Office System TechCenter oferuje najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem dla wszystkich wersji pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Office System TechCenter, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 937162 — ostatni przegląd: 12/18/2007 17:04:54 — zmiana: 2.3

Microsoft Office SharePoint Designer 2007

  • kbgetsp atdownload kbexpertisebeginner kbtshoot kbdownload kbupdate kbfix KB937162
Opinia