Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Autonomiczne pakiety dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Vista nie zawierają zaktualizowanych plików Pomocy systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1

WPROWADZENIE
W tym artykule opisano różne scenariusze, w których konieczne jest ręczne zainstalowanie pakietu zaktualizowanych plików Pomocy systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Należy ręcznie zainstalować pliki Pomocy, ponieważ autonomiczne pakiety dodatku SP1 dla systemu Windows Vista nie zawierają zaktualizowanych plików Pomocy systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1.
Więcej informacji
Autonomiczne pakiety dodatku SP1 dla systemu Windows Vista nie zawierają zaktualizowanych plików Pomocy systemu Windows Vista z dodatkiem SP1.

Pakiety zaktualizowanych plików Pomocy systemu Windows Vista są publikowane z nazwą „Update for Help Files” . Te pliki są umieszczane w odrębnych pakietach dla poszczególnych języków.

Zaktualizowane pliki Pomocy zostały wykluczone z autonomicznych pakietów dodatku SP1 w celu zmniejszenia rozmiaru pakietów. Zaktualizowane pliki Pomocy systemu Windows Vista zostały jednak uwzględnione w wersjach detalicznych i OEM systemu Windows Vista zawierających dodatek SP1. Jeżeli wykonywana jest czysta instalacja wersji systemu Windows Vista zawierającej dodatek SP1, dodawanie zaktualizowanego pliku Pomocy nie jest więc konieczne.

Na następującej liście uwzględniono różne scenariusze, w których konieczne jest ręczne zainstalowanie pakietu aktualizacji dla plików Pomocy w celu uzyskania zaktualizowanych plików Pomocy systemu Windows Vista:
  • Zainstaluj dodatek SP1 dla systemu Windows Vista na komputerze, na którym jest uruchomiona oryginalna wersja systemu Windows Vista, przy użyciu witryny Windows Update lub autonomicznego pakietu Microsoft Update (MSU) dla systemu Windows Vista.
  • Zainstalowana jest jednostka SKU systemu Windows Vista Enterprise lub jednostka SKU systemu Windows Vista Ultimate, a następnie użytkownik instaluje nowy język przy użyciu pakietów językowych.

    W tym scenariuszu konieczne jest ręczne zainstalowanie zaktualizowanego pliku Pomocy, ponieważ pakiet aktualizacji plików Pomocy korzysta z języka zgodnego z językiem zawartości. Pakiety aktualizacji plików Pomocy są specyficzne dla języka. Na przykład niemiecką wersję pakietu aktualizacji plików Pomocy można zainstalować tylko na komputerze z systemem Windows Vista, na którym już zainstalowano język niemiecki.
  • Użytkownik usuwa pakiet językowy z komputera, na którym jest uruchomiony system Windows Vista, po zainstalowaniu pakietu aktualizacji plików Pomocy dla języka, który usunął.

    W tym scenariuszu pakiety aktualizacji plików Pomocy są usuwane automatycznie.
Pakiet MSU dla pakietu aktualizacji plików Pomocy można zainstalować za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Ponadto te same aktualizacje będą wydawane dla wszystkich języków za pośrednictwem witryny Windows Update. Pakiety aktualizacji plików Pomocy są jednak tworzone w ramach tego samego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base – KB 937286. Jeżeli w danym systemie zainstalowanych jest kilka języków, a ponadto odpowiednie pakiety aktualizacji plików Pomocy, Eksplorator oprogramowania systemu Windows Vista wyświetla kilka wpisów KB 937286. Ponadto w tytule pakietu nie będzie wyświetlany język danego pakietu.

Informacje dotyczące sposobu weryfikowania instalacji pakietu aktualizacji plików Pomocy przeznaczone dla administratorów i partnerów OEM

Można ustalić, czy dla określonej wersji językowej został zainstalowany na danym komputerze pakiet aktualizacji plików Pomocy. Aby to zrobić, zbadaj następujący katalog:
%SYSTEMROOT%\Help\Windows\[kod regionu]
W przypadku pakietów aktualizacji plików Pomocy dla określonych języków kod języka lub regionu jest uwzględniany w nazwie pliku. Na przykład nazwa pliku pakietu aktualizacji dla 32-bitowej wersji systemu Windows Vista, przeznaczonej dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone), to windows6.0-kb937286-x86-en-us.msu. W tej nazwie pliku „en-us” jest kodem języka lub regionu. Typowa ścieżka katalogu plików Pomocy jest następująca:
C:\Windows\Help\Windows\EN-US
Uwaga: W tym przykładzie wykorzystano region języka angielskiego (Stany Zjednoczone).

Jeżeli wszystkie pliki w tym katalogu mają datę modyfikacji 2 listopada 2006 roku, oznacza to, że pakiet aktualizacji plików Pomocy nie został zainstalowany dla danego języka lub regionu. Jeżeli 90% plików w tym katalogu ma datę modyfikacji 18 stycznia 2008 roku, oznacza to, że pakiet aktualizacji plików Pomocy został zainstalowany dla danego języka lub regionu.
UA
Właściwości

Identyfikator artykułu: 937286 — ostatni przegląd: 04/21/2008 16:08:58 — zmiana: 3.0

Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter

  • kbexpertiseinter kbinfo kbhowto KB937286
Opinia
amp;t=">