Instalacja programu System Center Essentials 2007 zatrzymuje się w części Raportowanie Instalatora i są rejestrowane następujące informacje: Określona domena nie istnieje lub nie można się z nią skontaktować

Symptomy
Proces instalowania programu Microsoft System Center Essentials 2007 (Essentials 2007) zatrzymuje się w części Raportowanie Instalatora.

Jeśli ten problem wystąpi, w pliku %TEMP%\SCEReportingn.log rejestrowane są następujące informacje.

Uwaga W tej nazwie pliku n oznacza numer.
PROPERTY CHANGE: Adding UnableToGetUserNameFromManagementServerActionAccount property. Its value is 'SetPropertiesToManagementServerActionAndSDKAccountCA error: Microsoft.EnterpriseManagement.Common.UnauthorizedAccessMonitoringException : The specified domain does not exist or cannot be contacted.'.PROPERTY CHANGE: Adding UnableToGetUserNameFromManagementServerSDKAccount property. Its value is 'SetPropertiesToManagementServerActionAndSDKAccountCA error: Microsoft.EnterpriseManagement.Common.UnauthorizedAccessMonitoringException : The specified domain does not exist or cannot be contacted.'.SetPropertiesToManagementServerActionAndSDKAccountCA error: Microsoft.EnterpriseManagement.Common.UnauthorizedAccessMonitoringException : The specified domain does not exist or cannot be contacted.'.
Przyczyna
Ten problem występuje wtedy, gdy jest spełniony przynajmniej jeden z następujących warunków:
 • Sufiks domeny komputera, na którym jest instalowany program Essentials 2007, nie pasuje do w pełni kwalifikowanej nazwy domeny tej domeny. Sufiks domeny komputera to na przykład dzial.contoso.com. Natomiast domena nazywa się contoso.com.
 • Nazwa domeny NetBIOS komputera, na którym jest instalowany program Essentials 2007, nie pasuje do pierwszej części w pełni kwalifikowanej nazwy domeny tej domeny. Nazwa domeny NetBIOS to na przykład CONTOSO-XYZ. Natomiast domena nazywa się contoso.com, a nie contoso-xyz.com.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę należy instalować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych związanych z instalowaniem tej poprawki.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Program Essentials 2007 w wersji dla komputerów z procesorami x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dll6.0.5000.22,166,78421-May-200720:26Not applicable
microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.sdkbin.dll6.0.5000.22,166,78421-May-200720:27Not applicable
Program Essentials 2007 w wersji dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.dll6.0.5000.22,166,78421-May-200720:19Not applicable
microsoft.enterprisemanagement.operationsmanager.sdkbin.dll6.0.5000.22,166,78421-May-200720:19Not applicable

Informacje o instalacji poprawki

Aby zastosować tę poprawkę i wykonać instalację interaktywną programu Essentials 2007, wykonaj następujące kroki:
 1. Skopiuj pakiet poprawki do dowolnego folderu na komputerze lokalnym lub do dowolnej lokalizacji udostępnionej w sieci.
 2. Na komputerze, na którym chcesz zainstalować program Essentials 2007, uruchom program SCE07-RTM-KB937831-X86-AMD64-ENU.msi. Program ten można uruchomić z poziomu wiersza polecenia lub klikając dwukrotnie plik SCE07-RTM-KB937831-X86-AMD64-ENU.msi.

  Instalator Windows skopiuje plik Setup.exe.config do folderu %TEMP%. Następnie program instalacyjny skopiuje następujące pliki do folderu %TEMP%\TempQFE:
  • SystemCenterOpsMgr07-RTM-KB936481-X86-AMD64-ENU.MSI
  • Qfelist.xml
  • SCE 2007 hotfix supplemental notice.rtf
  • QFEHandler.dll
 3. Uruchom program Essentials 2007 SetupSCE.exe, aby zainstalować program Essentials 2007 na tym komputerze.
Aby zastosować tę poprawkę i wykonać instalację dyskretną programu Essentials 2007, wykonaj następujące kroki:
 1. Skopiuj pliki z nośnika instalacyjnego programu Essentials 2007 do lokalizacji zapisywalnej. Na przykład skopiuj pliki do dowolnego folderu na komputerze lokalnym.
 2. Skopiuj pakiet poprawki do dowolnego folderu na komputerze lokalnym lub do dowolnej lokalizacji udostępnionej w sieci.
 3. Na komputerze, na którym chcesz zainstalować program Essentials 2007, uruchom program SCE07-RTM-KB937831-X86-AMD64-ENU.msi. Program ten można uruchomić z poziomu wiersza polecenia lub klikając dwukrotnie plik SCE07-RTM-KB937831-X86-AMD64-ENU.msi.

  Instalator Windows skopiuje plik Setup.exe.config do folderu %TEMP%. Następnie program instalacyjny skopiuje następujące pliki do folderu %TEMP%\TempQFE:
  • SystemCenterOpsMgr07-RTM-KB936481-X86-AMD64-ENU.MSI
  • Qfelist.xml
  • SCE 2007 hotfix supplemental notice.rtf
  • QFEHandler.dll
 4. W folderze %TEMP%\TempQFE skopiuj plik QFEHandler.dll. Następnie wklej plik w jednym z następujących folderów w lokalizacji, do której w kroku 1 zostały skopiowane pliki z nośnika programu Essentials 2007:
  • Setup\i386
  • Setup\AMD64
  Uwaga: Plik QFEHandler.dll należy wkleić w folderze odpowiednim dla wersji programu Essentials 2007, która ma zostać zainstalowana.
 5. Uruchom instalację dyskretną programu Essentials 2007, używając programu instalacyjnego wraz z odpowiednimi opcjami wiersza polecenia.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” .
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 937831 — ostatni przegląd: 12/31/2008 18:31:02 — zmiana: 1.3

Microsoft System Center Essentials 2007

 • kbautohotfix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc kbtshoot kbprb KB937831
Opinia