Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis aktualizacji zabezpieczeń programu SharePoint Server 2007: 9 października 2007

Ważne: W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Należy się upewnić, że znany jest sposób przywrócenia rejestru w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS07-059. Zawiera on wszystkie istotne informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Microsoft Office SharePoint Server 2007, łącznie z manifestem pliku i opcjami wdrażania.

Aby wyświetlić pełny biuletyn, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga: Użytkownicy stosujący tę aktualizację zabezpieczeń powinni również zastosować aktualizację zabezpieczeń programu Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 z dnia 9 października 2007 roku.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń programu Windows SharePoint Services 3.0, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
934525 Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Windows SharePoint Services 3.0: 9 października 2007

Jak instalować aktualizacje programu SharePoint Server 2007

Dla większości scenariuszy instalowania zalecamy postępowanie według procedur opisanych w temacie Instalowanie aktualizacji programu Office SharePoint Server 2007. Obejmuje to całą gamę przypadków, od instalacji na pojedynczych serwerach po ogromne farmy serwerów.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Pakiety do pobrania

Znane problemy

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Użytkownik dokonuje modyfikacji rejestru na własną odpowiedzialność.
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń do apletu „Dodaj lub usuń programy” w Panelu sterowania są dodawane trzy pozycje.
 • Witryna programu Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 jest uaktualniana do witryny programu SharePoint Server 2007. Jeśli ta aktualizacja zabezpieczeń zostanie zastosowana podczas procesu uaktualnienia, ten proces nie zostanie pomyślnie zakończony.

  W celu obejścia tego problemu należy zainstalować program SharePoint Server 2007, wprowadzić odpowiednią zmianę w rejestrze, a następnie uruchomić Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Zainstaluj program SharePoint Server 2007.
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\Web Server Extensions\12.0\WSS
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję SetupType Run psconfig to run upgrade, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  5. W polu Dane wartości usuń wartość B2B_UPGRADE, wpisz SKU2SKU_UPGRADE, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć Edytor rejestru.
  7. Uruchom Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint.
 • Program SharePoint Server 2007 można zainstalować w trybie cichym. Jeśli ta aktualizacja zabezpieczeń zostanie zastosowana podczas instalacji, po zakończeniu działania przez program instalacyjny nieoczekiwanie uruchomi się Kreator konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint.

  Aby rozwiązać ten problem, należy wyodrębnić tę aktualizację zabezpieczeń do folderu na komputerze. Następnie należy skopiować pliki do folderu Updates odpowiedniej wersji programu. Po skopiowaniu wyodrębnionych plików do tej lokalizacji folder będzie gotowy do używania przy instalowaniu wersji programu aktualizowanej do tego poziomu aktualizacji zabezpieczeń.
 • Ta aktualizacja zabezpieczeń zakończy się niepowodzeniem narzędzia PSConfig, jeśli baza danych programu SharePoint zostanie odłączona od serwera przed zastosowaniem aktualizacji zabezpieczeń.
 • Uruchomienie programu skanującego komputer w poszukiwaniu wirusów w trakcie instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń może prowadzić do sporadycznych problemów podczas instalacji. Aby rozwiązać te problemy, należy przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń wyłączyć program do wykrywania wirusów.
 • W tej aktualizacji zabezpieczeń uwzględniono poprawki umożliwiające rozwiązanie następujących problemów. Jednak zainstalowanie dodatku Service Pack do programu SharePoint Server 2007 po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń spowoduje utratę następujących poprawek:
  • Użytkownik korzysta z niestandardowego szablonu w zbiorze witryn programu Windows SharePoint Services 3.0. Jeśli użytkownik utworzy nową stronę sieci Web, wszystkie standardowe składniki Web Part mogą być niedostępne po kliknięciu pozycji Dodaj składnik Web Part.
  • Niektóre usługi innych firm mogą być niepoprawnie zatrzymywane po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń. Jeśli wystąpi ten problem, należy po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń ponownie uruchomić komputer.
  • Użytkownik łączy się ze zbiorem witryn programu Windows SharePoint Services 3.0 lub programu SharePoint Server 2007. Jeśli ta strona zawiera składnik Web Part Kalendarz ustawiony na widok Kalendarz, strona może nie załadować się całkowicie. Ten problem może wystąpić wówczas, gdy użytkownik nie ma uprawnień do odczytu listy Kalendarz.
  • W przypadku przeszukiwania zbioru witryn programu SharePoint Server 2007 za pomocą uwierzytelniania opartego na formularzach (Forms Based Authentication, FBA) nie są zwracane wyniki wyszukiwania. Jeśli jednak do przeszukiwania zbioru witryn programu SharePoint Server 2007 jest używany protokół NTLM, wyniki wyszukiwania są zwracane.
  • Stopniowe uaktualnienie zbioru witryn programu Microsoft SharePoint Portal Server 2003 do wersji SharePoint Server 2007 może zakończyć się niepowodzeniem. Ponadto jest wyświetlany komunikat o błędzie „Nieznany błąd”.
  • Pewien zbiór witryn został uaktualniony do wersji SharePoint Server 2007. Jeśli adres URL witryny zawiera kropkę, podczas pełnego przeszukiwania ten zbiór witryn może nie zostać zaindeksowany. Natomiast przeszukiwanie przyrostowe umożliwia zaindeksowanie zbioru witryn zgodnie z oczekiwaniami.
  • Użytkownik korzysta z opcji Uwzględnij wartości ze wszystkich zamapowanych przeszukanych właściwości. Następnie należy ponownie zamapować właściwość Autor do innych przeszukanych właściwości. Spowoduje to zmianę właściwości Typ na obiekt właściwości wielowartościowej. Jeśli użytkownik postanowi później użyć opcji Uwzględnij wartości ze wszystkich zamapowanych przeszukanych właściwości, właściwość Typ nie zmieni się z powrotem na domyślną właściwość tekstową.
  • Zbiór witryn programu Windows SharePoint Services 3.0 może po uaktualnieniu do wersji SharePoint Server 2007 nie wyglądać na uaktualniony. Zbiór witryn nadal funkcjonuje jak zbiór witryn programu Windows SharePoint Services 3.0.
  • Po kliknięciu strony Profil dla kluczowego wskaźnika wydajności (KPI) w zbiorze witryn programu SharePoint Server 2007 pojawia się następujący komunikat o błędzie:
   Niepoprawna funkcja (Wyjątek, HRESULT:0x80070001).
  • Jeśli pełnym przeszukiwaniem są objęte pliki pdf w zbiorze witryn programu SharePoint Server 2007, przeszukiwanie może się nie zakończyć. Ponadto wykorzystanie procesora może wzrosnąć do wartości 100 procent. Ten problem może wystąpić wówczas, gdy w pliku pdf zostanie osadzony plik ocn.

Wymagania wstępne

Dla tej aktualizacji zabezpieczeń nie ma wymagań wstępnych.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

W pewnych okolicznościach może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Jeśli trzeba ponownie uruchomić komputer, wykonaj następujące kroki:
 1. Ponownie uruchom komputer.
 2. Uruchom Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint.
 3. Zweryfikuj, czy w konsoli usług są uruchomione wszystkie usługi programu SharePoint.
 4. Zweryfikuj, czy w Menedżerze internetowych usług informacyjnych (IIS) są uruchomione wszystkie witryny sieci Web.

Informacje dotyczące usuwania

Tej aktualizacji zabezpieczeń po zainstalowaniu nie można usunąć.
moss2007 moss2k7 moss12 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos microsoft office sharepoint server office security patch performance reliability update download 2007 fix
Właściwości

Identyfikator artykułu: 937832 — ostatni przegląd: 10/29/2007 17:16:00 — zmiana: 3.1

Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseinter kbmoss2007postrtmfix KB937832
Opinia