Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci dla programu Outlook 2007: 18 lipca 2007

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Ta aktualizacja dodaje do filtru wiadomości-śmieci w programie Microsoft Office Outlook 2007 najnowsze definicje wiadomości e-mail, które należy uznać za wiadomości-śmieci. Ta aktualizacja została wydana we wrześniu 2007 roku.
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następującą uprzednio wydaną aktualizację:
936644 Opis aktualizacji filtru wiadomości-śmieci dla programu Outlook 2007: 14 sierpnia 2007

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Ta aktualizacja znajduje się w Centrum pobierania Microsoft. Aby pobrać tę aktualizację oraz uzyskać instrukcje dotyczące instalacji i strategie wdrażania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web.

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Ta aktualizacja zawiera plik, którego właściwości wymieniono w poniższej tabeli.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Outlfltr.dat12.0.5614.2043 614 05629-sie-200702:35
Instalowanie tej aktualizacji nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajduje się nowsza wersja pliku wymienionego w tabeli.

Aby sprawdzić, która wersja pliku jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące kroki zgodnie z używanym systemem operacyjnym.
Windows Vista
 1. Kliknij przycisk Start przycisk Start , a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. Kliknij przycisk Wyszukiwanie zaawansowane.
 3. W polu Lokalizacja kliknij pozycję Lokalne dyski twarde.
 4. W polu Nazwa wpisz Outlfltr.dat, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 5. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Outlfltr.dat, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 6. Na karcie Ogólne sprawdź właściwości pliku Outlfltr.dat zainstalowanego na komputerze.
Windows XP
 1. Uruchom Pomocnika wyszukiwania. W tym celu kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.

  Uwaga: Jeśli zostanie uruchomione Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows, kliknij opcję Kliknij tutaj, aby użyć Pomocnika wyszukiwania.
 2. W oknie Wyniki wyszukiwania kliknij opcję Pliki i foldery w okienku Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę Outlfltr.dat, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik Outlfltr.dat, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na kartach Ogólne i Wersja sprawdź właściwości pliku Outlfltr.dat zainstalowanego na komputerze.

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Ta aktualizacja składa się z pełnego pliku Instalatora Microsoft Windows (msp). Plik msp jest spakowany w samowyodrębniającym się pliku wykonywalnym. Następujący plik msp jest rozpowszechniany w tej aktualizacji:
Outlfltr.msp

Informacje dla administratorów dotyczące ponownego instalowania określonych składników

Jeżeli punkt instalacji administracyjnej zostanie zaktualizowany, a następnie program Outlook 2007 zostanie ponownie zbuforowany i zainstalowany na komputerach klienckich, można uruchomić wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=[lista funkcji] . Ta właściwość określa, czy mają zostać ponownie zainstalowane określone składniki programu Outlook 2007 z obrazu administracyjnego.

W przypadku tej aktualizacji wartość właściwości [lista funkcji] jest następująca:
OUTLOOKFiles
Można również użyć parametru REINSTALL=ALL, aby ponownie zainstalować wszystkie składniki pakietu Microsoft Office na komputerze klienckim.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi procedurami aktualizacji obrazu administracyjnego i komputerów klienckich, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Usługa Office System TechCenter oferuje najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem dla wszystkich wersji pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Office System TechCenter, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
outlook2007 outlook2k7 outlook12 ol2007 ol2k7 ol12 outlook junk email filter office security patch performance reliability update download 2007 fix
Właściwości

Identyfikator artykułu: 937833 — ostatni przegląd: 01/16/2015 09:38:39 — zmiana: 1.1

Microsoft Office Outlook 2007

 • kbnosurvey kbarchive kbemail kbmsccsearch kbpubtypekc kbexpertisebeginner atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe KB937833
Opinia