Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń 929123 może zostać wyświetlone okno dialogowe monitujące o wprowadzenie dodatkowych informacji dotyczących sposobu kontynuowania podczas przeglądania witryny sieci Web

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń 929123 może zostać wyświetlone okno dialogowe monitujące o wprowadzenie dodatkowych informacji dotyczących sposobu kontynuowania podczas przeglądania witryny sieci Web
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ użytkownik nie ma odpowiednich informacji nagłówka, związanych z typem zawartości, dla pliku archiwum sieci Web (.mht) w witrynie sieci Web.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy ustawić mapowanie na serwerze sieci Web z rozszerzenia nazwy pliku .mht na typ zawartości „message/rfc822”. Aby to zrobić, należy dodać następujące informacje związane z mapowaniem:
content-type="message/rfc822"
Na przykład jeżeli konieczne jest ustawienie typu MHT MIME dla serwera Apache, wykonaj następujące kroki:
  1. Upewnij się, że masz poświadczenia administracyjne dla danego serwera. Jeżeli nie masz poświadczeń administracyjnych i nie możesz uzyskać tych poświadczeń, zwróć się do administratora serwera z prośbą o zaktualizowanie tego rozszerzenia typu MIME.
  2. Przejdź do folderu apache_root/httpd/conf, a następnie otwórz plik Srm.conf przy użyciu edytora tekstów.
  3. Dodaj następujący wiersz kodu na końcu pliku.
    AddType message/rfc822 mht
    Upewnij się, że na końcu pliku znajduje się pusty wiersz.
  4. Zapisz wprowadzone zmiany, a następnie zamknij plik.
  5. Ponownie uruchom serwer sieci Web.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
929123 MS07-034: Cumulative security update for Outlook Express and for Windows Mail
Właściwości

Identyfikator artykułu: 937912 — ostatni przegląd: 12/03/2007 07:49:00 — zmiana: 1.3

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition

  • kbtshoot kbbug kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB937912
Opinia