Opis dodatku Service Pack 1 dla Office 2003 Web Components dla pakietu Office 2007

Streszczenie
Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla składników sieci Web pakietu Microsoft Office 2003 dla pakietu systemu Microsoft Office 2007. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu uzyskiwania tego dodatku Service Pack i ustalania, czy jest on zainstalowany.
WPROWADZENIE
Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla składników sieci Web pakietu Office 2003 dla pakietu systemu Microsoft Office 2007 zapewnia znaczącą poprawę zabezpieczeń, stabilności i wydajności.
Więcej informacji

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack w pliku do pobrania

Dostępny jest skoroszyt programu Microsoft Excel zawierający listę problemów, które są rozwiązywane przez dodatek SP1 dla składników sieci Web pakietu Office 2003 dla pakietu systemu Office 2007.

Uwaga: Ten skoroszyt jest dostępny w języku angielskim. Nie będzie on tłumaczony na żaden inny język.

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

PobierzPobierz pakiet Office Servers Service Pack 1 Changes_all.xls.

PobierzPobierz pakiet 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować ten dodatek Service Pack

Dodatek SP1 dla składników sieci Web pakietu Office 2003 dla pakietu system Office 2007 jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft wraz z instrukcjami dotyczącymi instalacji i strategiami wdrażania. Aby pobrać ten dodatek Service Pack z Centrum pobierania Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak ustalić, czy ten dodatek Service Pack jest zainstalowany

Ten dodatek Service Pack zawiera pliki, których wersje podano w poniższej tabeli.
Nazwa plikuWersja pliku
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Ogl.dll12.0.6211.1000
Owc11.dll12.0.6211.1000
Riched20.dll12.0.6211.1000
Instalowanie tego dodatku Service Pack nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, która wersja programu pakietu Office 2007 jest zainstalowana na danym komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
928116 Jak ustalić, która wersja pakietu Office 2007 jest zainstalowana

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Administracyjny dodatek SP1 dla składników sieci Web pakietu Office 2003 dla pakietu systemu Microsoft Office 2007 składa się z pełnego pliku Instalatora systemu Microsoft Windows (pliku msp), który jest spakowany w formie samowyodrębniającego się pliku wykonywalnego. W tym dodatku Service Pack rozpowszechniany jest następujący plik msp:
Owc11sp1-en-us.msp

Funkcje dla administratorów do ponownego instalowania określonych składników

Jeżeli punkt instalacji administracyjnej zostanie zaktualizowany, a następnie składniki sieci Web pakietu Office 2003 dla pakietu Office 2007 zostaną ponownie zbuforowane i zainstalowane na komputerach klienckich, można uruchomić polecenie określające, które składniki powinny zostać ponownie zainstalowane z obrazu administracyjnego. Aby to zrobić, należy uruchomić polecenie zawierające właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Ta właściwość określa, czy mają zostać ponownie zainstalowane określone składniki sieci Web pakietu Office 2003 dla pakietu systemu Microsoft Office 2007 z obrazu administracyjnego. W przypadku składników sieci Web pakietu Office 2003 dla pakietu systemu Microsoft Office 2007 wartość [lista funkcji] jest następująca:
REINSTALL=ALL
Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu rozpowszechniania aktualizacji produktów dla pakietu systemu Microsoft Office 2007, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać informacje dotyczące najnowszych aktualizacji administracyjnych i strategicznych zasobów związanych z wdrażaniem dla wszystkich wersji produktów Microsoft Office, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
owc2003 owc2k3 owc11 office2007 office2k7 office12 off2007 off2k7 off12 access2007 access2k7 access12 acc2007 acc2k7 acc12 excel2007 excel2k7 excel12 xl2007 xl2k7 xl12 project2007 project2k7 project12 prj2007 prj2k7 prj12 spd2007 spd2k7 spd12 office 2003 web components office security patch performance reliability update download 2007 fix
Właściwości

Identyfikator artykułu: 937961 — ostatni przegląd: 12/18/2007 17:04:54 — zmiana: 2.4

Office 2003 Web Components Service Pack 1 for the 2007 Microsoft Office System, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Office 2007 dla Uzytkownikow Domowych, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007

  • kbgetsp kbtshoot kbexpertisebeginner atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe KB937961
Opinia