Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Ta wersja pliku jest przywracana do wersji zainstalowanej przez najnowszy dodatek Service Pack po usunięciu aktualizacji dla programów .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 lub Visual Studio .NET 2003

Symptomy
Rozważmy następujący scenariusz. Używany jest komputer, na którym jest uruchomiony system Microsoft .NET Framework 1.0 lub .NET Framework 1.1 albo program Microsoft Visual Studio .NET 2002 lub Visual Studio .NET 2003 .NET. Instalowanych jest kilka aktualizacji systemu .NET Framework lub programu Visual Studio .NET. Aktualizacja jest usuwana. W tym scenariuszu przywracana jest wersja pliku systemu .NET Framework lub programu Visual Studio .NET, zainstalowana przez ostatni dodatek Service Pack.
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ aktualizacje systemów .NET Framework 1.0 i .NET Framework 1.1 oraz programów Visual Studio .NET 2002 i Visual Studio .NET 2003 zostały początkowo zaprojektowane do pracy z Instalatorem Microsoft Windows 2.0. Te aktualizacje nie były przeznaczone do pracy z Instalatorem Windows 3.0. Instalator Windows 3.0 nie jest obsługiwany w starszych systemach operacyjnych, takich jak Microsoft Windows 95, Windows 98 i Windows Millennium Edition.

W Instalatorze Windows 2.0 obowiązuje ograniczenie. Nie zapewnia on funkcji usuwania aktualizacji. W celu obejścia tego ograniczenia aktualizacje systemów .NET Framework 1.0 i .NET Framework 1.1 oraz programów Visual Studio .NET 2002 i Visual Studio .NET 2003 zostały wyposażone w niestandardową funkcję usuwania.

Działa ona w następujący sposób. Aktualizacja zawiera „poprawkę przeciwstawną” oprócz podstawowego pliku msp. Po uruchomieniu w programie wykonywalnym otoki aktualizacji odpowiedniego wiersza polecenia odnoszącego się do funkcji usuwania otoka instaluje poprawkę przeciwstawną. Poprawka przeciwstawna jest w rzeczywistości drugą aktualizacją uwzględniającą ostatnią znaną dobrą wersję plików w podstawowym pliku msp. Ta wersja jest ostatnią wersją referencyjną, zazwyczaj z ostatniego dodatku Service Pack, jeżeli został zainstalowany. Usunięcie zatem aktualizacji systemu .NET Framework 1.0 lub .NET Framework 1.1 albo programu Visual Studio .NET 2002 lub Visual Studio .NET 2003 nie zawsze powoduje przywrócenie wcześniejszej wersji pliku. Może zostać przywrócona wersja pliku zainstalowana przez ostatni dodatek Service Pack.

Rozważmy następujący scenariusz. Zastosowano dwie aktualizacje systemu .NET Framework 1.0 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Pierwsza aktualizacja została opisana w artykule 886906 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Zawiera ona wersję pliku 1.0.3705.6021. Druga aktualizacja została opisana w artykule 928367 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Zawiera wersję pliku 1.0.3705.6060.

Opis tego scenariusza przedstawiono w następującej tabeli.
KrokWykonywana czynnośćWersja pliku przedWersja pliku po
1Instalowany jest dodatek SP3 dla systemu .NET Framework 1.0.Nie dotyczy1.0.3705.6018
2Instalowana jest pierwsza (starsza) aktualizacja wspomniana w artykule 886906.1.0.3705.60181.0.3705.6021
3Instalowana jest druga (nowsza) aktualizacja wspomniana w artykule 928367.1.0.3705.60211.0.3705.6060
4Aplet Dodaj lub usuń programy jest używany do usunięcia drugiej (nowszej) aktualizacji wspomnianej w artykule 928367.1.0.3705.60601.0.3705.6018
Ten scenariusz pokazuje, że po usunięciu drugiej aktualizacji plik systemu .NET Framework 1.0 nie jest przywracany zgodnie z oczekiwaniami do wersji z pierwszej aktualizacji. Zamiast tego przywracana jest wersja referencyjna systemu .NET Framework 1.0. Wersja referencyjna pliku jest uwzględniona w dodatku SP3 dla systemu .NET Framework 1.0.
Rozwiązanie
Firma Microsoft wydała Narzędzie do oczyszczania po odinstalowaniu, aby skorygować zachowanie związane z odinstalowywaniem tych aktualizacji. Jeżeli konieczne jest odinstalowanie aktualizacji systemu .NET Framework 1.0 lub .NET Framework 1.1 albo programu Visual Studio .NET 2002 lub Visual Studio .NET 2003, firma Microsoft zaleca użycie Narzędzia do oczyszczania po odinstalowaniu zamiast próby odinstalowania aktualizacji przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.Następujący plik jest dostępny do pobrania z Centrum pobierania Microsoft:


PobierzPobierz pakiet Narzędzia do oczyszczania po odinstalowaniu teraz.

Data wydania: 2 listopada 2007

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Aby skorzystać z tego narzędzia, wpisz w wierszu polecenia następujące polecenie, gdzie numer jest numerem artykułu KB dotyczącym aktualizacji.
UninstallFxVSUpdate.exe KBnumer
Narzędzie poprawnie odinstaluje aktualizację i przywróci oczekiwany stan komputera zamiast wersji związanej z poprzednim dodatkiem Service Pack. Firma Microsoft zaleca użycie tego narzędzia zamiast apletu Dodaj lub usuń programy do odinstalowania aktualizacji systemu .NET Framework 1.0 lub .NET Framework 1.1 albo programu Visual Studio .NET 2002 lub Visual Studio .NET 2003.

W następującej tabeli opisano scenariusz, w którym Narzędzie do oczyszczania po odinstalowaniu jest używane do usunięcia aktualizacji:
KrokWykonywana czynnośćWersja pliku przedWersja pliku po
1Instalowany jest dodatek SP3 dla systemu .NET Framework 1.0.Nie dotyczy1.0.3705.6018
2Instalowana jest pierwsza (starsza) aktualizacja wspomniana w artykule 886906.1.0.3705.60181.0.3705.6021
3Instalowana jest druga (nowsza) aktualizacja wspomniana w artykule 928367.1.0.3705.60211.0.3705.6060
4Narzędzie do oczyszczania po odinstalowaniu jest używane do usunięcia drugiej (nowszej) aktualizacji wspomnianej w artykule 928367.1.0.3705.60601.0.3705.6021
Ten scenariusz pokazuje, że po użyciu Narzędzia do oczyszczania po odinstalowaniu w celu usunięcia drugiej aktualizacji przywracana jest wersja pliku systemu .NET Framework 1.0 z pierwszej aktualizacji zgodnie z oczekiwaniami.

Narzędzia do oczyszczania po odinstalowaniu można również używać do oczyszczania systemu i przywracania ostatniego znanego dobrego stanu systemu, nawet jeżeli aplet Dodaj lub usuń programy został już użyty do odinstalowania aktualizacji. Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
UninstallFxVSUpdate.exe /cleanup
Aby wyświetlić dodatkowe opcje wiersza polecenia dla tego narzędzia, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
UninstallFxVSUpdate.exe /?

Zastrzeżenia

To narzędzie nie obsługuje wszystkich możliwych kombinacji, w których kilka aktualizacji może być instalowanych i odinstalowywanych. To narzędzie nie jest obsługiwane w następujących scenariuszach:
 • Instalowana jest dodatkowa aktualizacja oprócz odpowiedniej zlokalizowanej aktualizacji

  Użytkownik zainstalował aktualizację oznaczoną 6-cyfrowym numerem artykułu KB, takim jak KB123456. Następnie użytkownik instaluje również zlokalizowaną wersję tej samej aktualizacji. W tym scenariuszu nie można odinstalować pierwszej aktualizacji przy użyciu tego narzędzia.

  Uwaga: Zlokalizowana wersja jest identyfikowana przy użyciu 4-cyfrowego sufiksu do numeru artykułu KB. Na przykład: KB1234561033

  Na skutek ograniczeń tego narzędzia próba usunięcia pierwszej aktualizacji przy użyciu jej 6-cyfrowego numeru artykułu KB powoduje usunięcie przez narzędzie drugiej aktualizacji z 10-cyfrowym numerem artykułu KB.

  Uwaga: Korzystając z tego narzędzia, można jednak usunąć drugą aktualizację z 10-cyfrowym numerem artykułu KB.
 • Niescalona poprawka została zainstalowana, a następnie odinstalowana

  Przed zainstalowaniem zwykłej aktualizacji niescalona poprawka została ręcznie zainstalowana, a następnie odinstalowana. W tym scenariuszu próba odinstalowania najnowszej aktualizacji powoduje ponowne zainstalowanie niescalonej poprawki przez narzędzie do oczyszczania po odinstalowaniu. Wystąpienie tego problemu powoduje blokowanie instalacji innej aktualizacji do chwili, kiedy niescalona poprawka zostanie ręcznie usunięta przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy.

  Uwaga: Niescalona poprawka to poprawka lub aktualizacja, która nie zostanie uwzględniona w dodatku Service Pack lub w wydaniu produktu. Ten rodzaj poprawki ma na celu rozwiązanie występującego u użytkownika konkretnego problemu z produktem. Jednak ta poprawka nie jest odpowiednia do ogólnego użytku.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące niescalonych poprawek, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  942380 Podczas próby zastosowania poprawki lub aktualizacji wyświetlany jest komunikat o błędzie „Error 9002. Microsoft Visual Studio .NET 2003 Hotfix (KBxxxxxx) cannot be installed because you have one or more hotfixes installed. Remove them and try again” (Błąd 9002. Nie można zainstalować poprawki dla programu Microsoft Visual Studio .NET 2003 (KBxxxxxx), ponieważ jest już zainstalowana przynajmniej jedna poprawka. Usuń zainstalowane poprawki i spróbuj ponownie).
security update uninstall remove .NET Framework 1.0 1.1 rollback uninstall MSI Windows Installer 2.0 2.x limitation anti-patch file version Service Pack SP baseline
Właściwości

Identyfikator artykułu: 938244 — ostatni przegląd: 12/19/2007 01:15:29 — zmiana: 2.4

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET (2002), Enterprise Architect Edition SP1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1

 • atdownload kbupdateissue kbuninstall kbinstallation kbupdate kbhowto kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB938244
Opinia