Dostępna jest aktualizacja oprogramowania dla składników instalacyjnych systemu Windows Vista

Aktualizacja techniczna, 8 kwietnia 2008
To jest ponowne wydanie tej aktualizacji. Ponownie wydana wersja zawiera dodatkowe ulepszenia wydajności i niezawodności dla komputerów z systemem Windows Vista oraz Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1. Oryginalna aktualizacja była przeznaczona tylko dla komputerów z systemem Windows Vista. Użytkownicy, którzy zainstalowali już dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows Vista, powinni zainstalować tylko nowe składniki tej ponownie wydanej aktualizacji.

Ponowne wydanie tej aktualizacji zawiera poprawki dotyczące dwóch problemów:
 • Rozwiązanie problemów z obsługą, które mogą występować w przypadku przywracania systemu do wersji RTM bezpośrednio po zaktualizowaniu za pomocą dodatku Service Pack 1.
 • Zmiana sposobu sprawdzania poprawności sterowników rozruchu pozwalająca na wydajniejsze przeprowadzanie rozruchu.
WPROWADZENIE
W tym artykule opisano wstępnie wymagane aktualizacje oprogramowania przeznaczone dla wszystkich wersji systemu Windows Vista, które wymieniono w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Te aktualizacje zostały uwzględnione w wymaganiach wstępnych związanych z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Vista. Ponadto te aktualizacje umożliwiają zwiększenie niezawodności podczas instalowania lub usuwania dodatku SP1 dla systemu Windows Vista.
Więcej informacji
Dwie lub trzy dodatkowe aktualizacje oprogramowania są wymagane przed instalacją dodatku SP1 dla systemu Windows Vista. Wymagane aktualizacje są zależne od uaktualnianej wersji systemu Windows Vista. Aktualizacja 935509, którą wymieniono w tym artykule, jest przeznaczona wyłącznie dla systemów Windows Vista Enterprise i Windows Vista Ultimate. Pozostałe aktualizacje uwzględnione w wymaganiach wstępnych, które wymieniono w tym artykule, są przeznaczone dla wszystkich wersji systemu Windows Vista.

Przed wydaniem dodatku SP1 dla systemu Windows Vista te aktualizacje, uwzględnione w wymaganiach wstępnych, będą dostarczane do większości użytkowników za pośrednictwem witryny Windows Update jako element zaplanowanych, regularnych, comiesięcznych aktualizacji. Te aktualizacje będą instalowane razem z innymi aktualizacjami, które będą wymagać ponownego uruchomienia komputera. Dlatego nie będzie wymagane dodatkowe ponowne uruchomienie. Ta metoda dostarczania uprości instalację wymaganych aktualizacji.

Osoby, które zdecydują się na instalację dodatku SP1 dla systemu Windows Vista przy użyciu instalatora autonomicznego, a nie witryny Windows Update, nie będą musiały oddzielnie instalować aktualizacji uwzględnionych w wymaganiach wstępnych. Aktualizacje uwzględnione w wymaganiach wstępnych będą instalowane przez instalatora autonomicznego, jeżeli będą wymagane. Następujące trzy aktualizacje są wymagane przed instalacją dodatku SP1 dla systemu Windows Vista. Te aktualizacje są jednak również zalecane, jeżeli nie jest planowana instalacja dodatku SP1 dla systemu Windows Vista. Te aktualizacje umożliwiają zwiększenie niezawodności i wydajności podczas instalowania przyszłych indywidualnych aktualizacji firmy Microsoft:
 • 935509 Dostępna jest aktualizacja oprogramowania dla wersji systemu Windows Vista, w których uwzględniono szyfrowanie dysków funkcją BitLocker systemu Windows
  Aktualizacja 935509 umożliwia poprawną obsługę komputerów, na których można korzystać z szyfrowania dysków funkcją BitLocker systemu Windows. Ta aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla następujących wersji systemu Windows Vista, które umożliwiają szyfrowanie dysków funkcją BitLocker systemu Windows:
  • System Windows Vista Enterprise
  • System Windows Vista Ultimate
 • Aktualizacja 938371 aktualizuje system Windows Vista w celu bardziej niezawodnego instalowania lub usuwania dodatku Service Pack 1. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Informacje dotyczące aktualizacji.
 • 937287 Dostępna jest aktualizacja oprogramowania dla funkcji oprogramowania instalacyjnego systemu Windows Vista
  Aktualizacja 937287 jest uwzględnionym w wymaganiach wstępnych pakietem zawierającym aktualizacje oprogramowania instalacyjnego systemu Windows Vista. Oprogramowanie instalacyjne jest składnikiem obsługującym instalowanie i usuwanie aktualizacji oprogramowania, pakietów językowych, opcjonalnych funkcji systemu Windows i dodatków Service Pack. Ta aktualizacja jest niezbędna do pomyślnego instalowania i usuwania dodatku SP1 dla systemu Windows Vista ze wszystkich wersji systemu Windows Vista. Ta aktualizacja będzie dostępna w witrynie Windows Update w sieci Web niezwłocznie po wydaniu aktualizacji 935509 i przed wydaniem dodatku SP1 dla systemu Windows Vista.

Informacje dotyczące aktualizacji

Oryginalne wydanie aktualizacji 938371 aktualizuje kilka wewnętrznych składników wymaganych przez system Windows Vista do bardziej niezawodnego instalowania lub usuwania dodatku Service Pack 1. Tę aktualizację należy zastosować oddzielnie przed instalacją dodatku SP1 dla systemu Windows Vista, aby uzyskać pewność, że będzie można zainstalować lub usunąć dodatek SP1 dla systemu Windows Vista w przypadku danego komputera. Aktualizacja 938371 jest niezbędna do instalowania i usuwania dodatku SP1 dla systemu Windows Vista ze wszystkich wersji systemu Windows Vista.

Aktualizacja 938371 jest dostępna w witrynie Windows Update w sieci Web. Aby uzyskać tę aktualizację, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start Przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij polecenie Zabezpieczenia.
 2. W obszarze Windows Update kliknij przycisk Sprawdź, czy są aktualizacje.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Nie można usunąć tej aktualizacji.

Informacje dotyczące systemu Windows XP

Ta aktualizacja oprogramowania nie dotyczy środowiska preinstalacji systemu Windows (Windows PE) dla oryginalnej wersji systemu Windows Vista. Nie można więc zainstalować dodatku SP1 dla systemu Windows Vista w środowisku Windows PE dla oryginalnej wersji systemu Windows Vista. Jeżeli konieczne jest uruchomienie środowiska Windows PE dla dodatku SP1 dla systemu Windows Vista, należy wykonać czystą instalację środowiska Windows PE dla systemu Windows Vista z dodatkiem SP1.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 938371 — ostatni przegląd: 08/12/2008 12:24:42 — zmiana: 3.1

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter

 • kbexpertisebeginner kbinfo KB938371
Opinia