Jak rozwiązać problemy dotyczące kodów błędów aktywacji zbiorczej w systemach Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Vista

WPROWADZENIE
Próba wykonania aktywacji zbiorczej na jednym lub większej liczbie komputerów z systemem Windows 7, Windows Server 2008 lub Windows Vista przy użyciu klucza aktywacji wielokrotnej (MAK, Multiple Activation Key) lub usługi zarządzania kluczami (KMS, Key Management Service) może skutkować zwróceniem komunikatów o błędach z określonymi kodami błędów. W tym artykule omówiono usuwanie tych błędów.
Więcej informacji
Kod błęduKomunikat o błędzieTyp aktywacjiMożliwa przyczynaCzynności wykonane w ramach rozwiązywania problemu
0xC004C001
Serwer aktywacji ustalił, że określony klucz produktu jest nieprawidłowy. Klucz aktywacji wielokrotnej Wprowadzono nieprawidłowy klucz aktywacji wielokrotnej. Upewnij się, że jest używany klucz aktywacji wielokrotnej udostępniony przez firmę Microsoft. Aby sprawdzić, czy klucz aktywacji wielokrotnej jest prawidłowy, skontaktuj się z biurem obsługi firmy Microsoft ds. aktywacji.
0xC004C003
Serwer aktywacji ustalił, że podany klucz produktu jest zablokowanyKlucz aktywacji wielokrotnejKlucz aktywacji wielokrotnej jest zablokowany na serwerze.Aby uzyskać nowy klucz aktywacji wielokrotnej i zainstalować/aktywować system, skontaktuj się z biurem obsługi firmy Microsoft ds. aktywacji.
0xC004C008
Serwer aktywacji ustalił, że nie można użyć określonego klucza produktu.Usługa zarządzania kluczamiWyczerpano limit aktywacji klucza usługi zarządzania kluczami.Za pomocą klucza hosta usługi zarządzania kluczami można wykonać aktywację maksymalnie 10 razy, na sześciu różnych komputerach. Jeśli trzeba wykonać więcej aktywacji, skontaktuj się z biurem obsługi firmy Microsoft ds. aktywacji.
0xC004B100
Serwer aktywacji ustalił, że nie można aktywować komputera.Klucz aktywacji wielokrotnejTen problem może występować, jeśli klucz aktywacji wielokrotnej nie jest obsługiwany. W celu rozwiązania tego problemu należy sprawdzić, czy używany klucz aktywacji wielokrotnej został dostarczony przez firmę Microsoft. Aby sprawdzić, czy klucz aktywacji wielokrotnej jest prawidłowy, skontaktuj się z biurem obsługi ds. aktywacji produktów.
0xC004C020
Serwer aktywacji zgłosił, że klucz aktywacji wielokrotnej przekroczył limit.Klucz aktywacji wielokrotnejWyczerpano limit aktywacji używanego klucza aktywacji wielokrotnej.Liczba aktywacji, jakie można wykonać za pomocą klucza aktywacji wielokrotnej, jest celowo ograniczona. Skontaktuj się z biurem obsługi firmy Microsoft ds. aktywacji.
0xC004C021
Serwer aktywacji zgłosił, że przekroczono limit rozszerzeń klucza aktywacji wielokrotnej.Klucz aktywacji wielokrotnejWyczerpano limit aktywacji używanego klucza aktywacji wielokrotnej.Liczba aktywacji, jakie można wykonać za pomocą klucza aktywacji wielokrotnej, jest celowo ograniczona. Skontaktuj się z biurem obsługi firmy Microsoft ds. aktywacji.
0xC004F009
Usługa ochrony oprogramowania zgłosiła, że upłynął okres prolongaty.Klucz aktywacji wielokrotnejOkres prolongaty upłynął przed aktywowaniem systemu. Teraz system jest w stanie z powiadomieniami.Zobacz sekcję „Środowisko użytkownika”.
0xC004F00F
Usługa licencjonowania oprogramowania zgłosiła, że powiązanie identyfikatora sprzętu przekracza poziom tolerancji. Klucz aktywacji wielokrotnej/klient lub host usługi zarządzania kluczamiZmieniono sprzęt lub zaktualizowano sterowniki w systemie.Klucz aktywacji wielokrotnej: Ponownie aktywuj system w trakcie okresu prolongaty OOT w trybie online lub przez telefon.Usługa zarządzania kluczami: ponownie uruchom system lub uruchom polecenie slmgr.vbs /ato.
0xC004F014
Usługa ochrony oprogramowania zgłosiła niedostępność klucza produktuKlucz aktywacji wielokrotnej/klient usługi zarządzania kluczamiW systemie nie zainstalowano żadnych kluczy produktów.Zainstaluj klucz produktu za pomocą klucza aktywacji wielokrotnej lub zainstaluj klucz instalacji usługi zarządzania kluczami z pliku \sources\pid.txt na nośniku instalacyjnym.
0xC004F02C
Usługa ochrony oprogramowania zgłosiła, że format danych służących do aktywacji w trybie offline jest niepoprawny.Klucz aktywacji wielokrotnej/klient usługi zarządzania kluczamiSystem wykrył, że dane wprowadzone w trakcie aktywacji telefonicznej są nieprawidłowe.Upewnij się, że poprawnie wprowadzono identyfikator CID.
0xC004F035
Ten kod błędu jest powiązany z komunikatem „Usługa ochrony oprogramowania zgłosiła, że nie można aktywować komputera przy użyciu klucza produktu licencji zbiorczej”. Tekst komunikatu o błędzie jest poprawny, ale może być niejasny. Ten błąd wskazuje na to, że w systemie BIOS komputera brakuje oznaczenia systemu Windows dodawanego w systemach producentów OEM w celu wskazania, że komputer dostarczono z odpowiednią wersją systemu Windows — jest to wymagane przy aktywacji klienta usługi zarządzania kluczami. Błąd: Nieprawidłowy klucz licencji zbiorczej Aby wykonać aktywację, musisz zmienić klucz produktu na prawidłowy klucz aktywacji wielokrotnej lub klucz detaliczny. Musisz mieć kwalifikowaną licencję systemu operacyjnego ORAZ licencję zbiorczą na uaktualnienie produktu Windows 7 lub pełną licencję produktu Windows 7 z punktu sprzedaży detalicznej. KAŻDA INNA INSTALACJA TEGO OPROGRAMOWANIA STANOWI NARUSZENIE UMOWY I ODPOWIEDNIEGO PRAWA AUTORSKIEGO.Klient lub host usługi zarządzania kluczamiWersje systemu Windows 7 w licencjach zbiorczych są licencjonowane tylko jako uaktualnienia. Instalacja systemu operacyjnego z licencją zbiorczą na komputerze bez zainstalowanego uprawniającego systemu operacyjnego nie jest obsługiwana.Zainstaluj odpowiednią wersję systemu operacyjnego firmy Microsoft, a następnie aktywuj system za pomocą klucza aktywacji wielokrotnej.
0xC004F038
Usługa ochrony oprogramowania zgłosiła, że nie można aktywować komputera. Liczba zgłoszona przez usługę zarządzania kluczami jest niewystarczająca. Skontaktuj się z administratorem systemu.Klient usługi zarządzania kluczamiZbyt mała liczba klientów na hoście usługi zarządzania kluczami. Liczba klientów usługi zarządzania kluczami musi być nie mniejsza niż 5 (w przypadku systemów Windows Server) lub 25 (w przypadku klienckich systemów Windows).Do aktywowania klientów usługi zarządzania kluczami jest wymagana większa liczba komputerów w puli tej usługi. Aby poznać bieżącą liczbę klientów hosta usługi zarządzania kluczami, uruchom polecenie Slmgr.vbs /dli.
0xC004F039
Usługa ochrony oprogramowania zgłosiła, że nie można aktywować komputera. Usługa zarządzania kluczami nie jest włączona.Klient usługi zarządzania kluczamiTen błąd występuje, gdy nie odpowiedziano na żądanie usługi zarządzania kluczami.Rozwiąż problemy z połączeniem sieciowym między hostem a klientem usługi zarządzania kluczami. Upewnij się, że port 1688 protokołu TCP (domyślny) nie jest blokowany przez zaporę ani filtrowany w inny sposób.
0xC004F041
Usługa ochrony oprogramowania ustaliła, że usługa zarządzania kluczami nie jest aktywowana. Należy aktywować usługę.Klient usługi zarządzania kluczamiNie aktywowano hosta usługi zarządzania kluczami.Aktywuj hosta usługi zarządzania kluczami w trybie online lub przez telefon.
0xC004F042
Usługa ochrony oprogramowania stwierdziła, że nie można użyć określonej usługi zarządzania kluczami. Klient usługi zarządzania kluczamiNiezgodność między klientem i hostem usługi zarządzania kluczami.Ten błąd występuje, gdy klient usługi zarządzania kluczami kontaktuje się z hostem usługi zarządzania kluczami, który nie może aktywować oprogramowania klienta. Zwykle ma to miejsce w środowiskach mieszanych, na przykład zawierających hosty usługi zarządzania kluczami dla konkretnych aplikacji lub systemów operacyjnych.
0xC004F050
Usługa ochrony oprogramowania zgłosiła, że klucz produktu jest nieprawidłowy.Usługa zarządzania kluczami, klient usługi zarządzania kluczami, klucz aktywacji wielokrotnejPrzyczyną problemu może być błędnie wpisany klucz usługi zarządzania kluczami lub wpisanie klucza wersji beta w wydanej, gotowej wersji systemu operacyjnego.Zainstaluj odpowiedni klucz usługi zarządzania kluczami w odpowiedniej wersji systemu Windows. Sprawdź, czy klucz jest wpisany poprawnie. W przypadku kopiowania i wklejania klucza upewnij się, że nie zamieniono w kluczu łączników na pauzy.
0xC004F051
Usługa ochrony oprogramowania zgłosiła, że klucz produktu jest zablokowany.Klucz aktywacji wielokrotnej/usługa zarządzania kluczamiKlucz produktu na serwerze aktywacji zablokowała firma Microsoft.Uzyskaj nowy klucz aktywacji wielokrotnej/usługi zarządzania kluczami, zainstaluj system i aktywuj go.
0xC004F064
Usługa ochrony oprogramowania zgłosiła, że upłynął okres prolongaty dla nieoryginalnego produktu.Klucz aktywacji wielokrotnejZestaw narzędzi aktywacji systemu Windows ustalił, że system nie jest oryginalny. Zobacz przewodnik operacyjny dotyczący aktywacji zbiorczej.
0xC004F065
Usługa ochrony oprogramowania zgłosiła, że aplikacja jest uruchomiona w ramach ważnego okresu dla nieoryginalnego produktu.Klucz aktywacji wielokrotnej/klient usługi zarządzania kluczamiZestaw narzędzi aktywacji systemu Windows ustalił, że system nie jest oryginalny. System nadal będzie działać w trakcie okresu prolongaty dla nieoryginalnego produktu.Uzyskaj i zainstaluj oryginalny klucz produktu, a następnie aktywuj system w okresie prolongaty. W przeciwnym razie na końcu okresu prolongaty system zostanie przełączony do stanu z powiadomieniami.
0xC004F06C
Usługa ochrony oprogramowania zgłosiła, że nie można aktywować komputera. Usługa zarządzania kluczami (KMS) wykryła, że sygnatura czasowa żądania jest nieprawidłowa.Klient usługi zarządzania kluczamiCzas systemowy komputera klienckiego za bardzo różni się od czasu hosta usługi zarządzania kluczami.Synchronizacja czasu jest ważna dla bezpieczeństwa systemów i sieci z wielu powodów. Rozwiąż ten problem, tak zmieniając czas systemowy na kliencie, aby był zsynchronizowany z usługą zarządzania kluczami. Zaleca się synchronizowanie czasu za pomocą źródła czasu NTP (Network Time Protocol) lub usług domenowych Active Directory. Do obsługi tego problemu jest używany czas UTP; wybór strefy czasowej nie wpływa na ten problem.
0x80070005
Odmowa dostępu. Żądana akcja wymaga podniesionych uprawnień.Klucz aktywacji wielokrotnej/klient lub host usługi zarządzania kluczamiKontrola konta użytkownika uniemożliwia uruchomienie procesów aktywacji w wierszu polecenia bez podwyższonego poziomu uprawnień.Uruchom polecenie slmgr.vbs w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję cmd.exe, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
0x8007232A
Błąd serwera DNS.Host usługi zarządzania kluczamiW systemie występują problemy z siecią lub usługą DNS.Rozwiąż problemy z siecią i usługą DNS.
0x8007232B
Nazwa DNS nie istnieje.Klient usługi zarządzania kluczamiKlient usługi zarządzania kluczami nie może odnaleźć w usłudze DNS rekordów KMS SRV RR. Jeśli w sieci nie ma hosta usługi zarządzania kluczami, należy zainstalować klucz aktywacji wielokrotnej.Upewnij się, że zainstalowano hosta usługi zarządzania kluczami i włączono publikowanie DNS (ustawienia domyślne). Jeśli usługa DNS jest niedostępna, wskaż klientowi usługi zarządzania kluczami hosta usługi zarządzania kluczami za pomocą polecenia slmgr.vbs /skms <nazwa_hosta_usługi_zarządzania_kluczami>.Opcjonalnie: uzyskaj i zainstaluj klucz aktywacji wielokrotnej, a następnie aktywuj system. Na koniec: rozwiąż problemy z usługą DNS.
0x800706BA
Serwer RPC jest niedostępny.Klient usługi zarządzania kluczamiNa hoście usługi zarządzania kluczami nie skonfigurowano ustawień zapory lub rekordy SRV usługi DNS są przestarzałe.Upewnij się, że na komputerze-hoście usługi zarządzania kluczami włączono wyjątek zapory dla usługi zarządzania kluczami. Upewnij się, że rekordy SRV wskazują odpowiedniego hosta usługi zarządzania kluczami. Rozwiąż problemy z połączeniami sieciowymi.
0x8007251D
Nie znaleziono rekordu zapytania DNS.Klient usługi zarządzania kluczamiKlient usługi zarządzania kluczami nie może odnaleźć w usłudze DNS rekordów KMS SRV RR.Rozwiąż problemy z połączeniami sieciowymi i usługą DNS.
0xC004F074
Usługa ochrony oprogramowania zgłosiła, że nie można aktywować komputera. Nie można nawiązać połączenia z usługą zarządzania kluczami. Dodatkowe informacje można znaleźć w dzienniku zdarzeń aplikacji.Klient usługi zarządzania kluczamiWszystkie systemy hostów usługi zarządzania kluczami zwróciły błędy.Rozwiąż problemy z błędami z każdego ze zdarzeń o identyfikatorze 12288 skojarzonych z próbą aktywacji.
0x8004FE21
Na tym komputerze nie jest uruchomiony oryginalny system Windows.Klucz aktywacji wielokrotnej/klient usługi zarządzania kluczamiPrzyczyn tego problemu może być kilka. Najprawdopodobniej zainstalowano pakiety językowe MUI na komputerach z wersjami systemu Windows, dla których nie licencjonowano dodatkowych pakietów językowych. (Uwaga: nie zawsze jest to wynikiem nieuprawnionego naruszenia; niektóre aplikacje mogą instalować obsługę wielu języków, nawet jeśli w danej wersji systemu Windows nie licencjonowano danych pakietów językowych). Ten problem może też wystąpić, gdy złośliwe oprogramowanie zmodyfikowało system Windows, aby umożliwić zainstalowanie dodatkowych funkcji. Inną możliwą przyczyną tego problemu jest uszkodzenie określonych plików systemowych.Aby rozwiązać ten problem, należy ponownie zainstalować system operacyjny.
0x80092328
0x80092328 Nazwa DNS nie istnieje.Klient usługi zarządzania kluczamiTen problem może występować, jeśli klient usługi zarządzania kluczami nie może odnaleźć rekordów zasobów SRV tej usługi w usłudze DNS.Aby obejść ten problem, wykonaj czynności opisane w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 929826 Komunikat o błędzie podczas próby aktywowania systemu Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 lub Windows Server 2008: „Kod 0x8007232b”
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji na temat aktywacji zbiorczej, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:
winvista PA Call Center Centre volume activation error codes windows 7 win7 vista
Właściwości

Identyfikator artykułu: 938450 — ostatni przegląd: 03/06/2013 14:22:00 — zmiana: 7.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise

  • kbvolumelicensing kbtshoot kbhowto kbcip KB938450
Opinia