Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 12 czerwca 2007 roku

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Niniejsze wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń z danego cyklu wydawniczego centrum MSRC (Microsoft Security Response Center) są udostępniane jako część nieustającego programu firmy Microsoft, w ramach którego dostarczane są narzędzia do wykrywania i zalecenia dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Wśród tych wskazówek znajdują się zalecenia określające sposób postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w różnych środowiskach systemów operacyjnych firmy Microsoft. Dotyczą one między innymi sposobu używania takich narzędzi, jak Windows Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Office Detection Tool, Microsoft Systems Management Server (SMS), Extended Security Update Inventory Tool (ESUIT) i Enterprise Scan Tool (EST).
WPROWADZENIE
W tym artykule zamieszczono wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 12 czerwca 2007 roku.
Więcej informacji

Wykrywanie i wdrażanie

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu witryn Windows Update, Microsoft Update i Office Update

Wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane 12 czerwca 2007 roku są dostępne w następujących witrynach sieci Web. Wyjątki uwzględniono na poniższej liście. Dostępne są również listy produktów obsługiwanych przez poszczególne witryny sieci Web. Uwaga: Nie wszystkie aktualizacje są dostępne we wszystkich wymienionych witrynach sieci Web.

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane za pomocą narzędzia MBSA w wersji 1.2.1 lub 2.0.1

Narzędzie MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) 1.2.1 zawiera zintegrowaną wersję narzędzia ODT (Office Detection Tool). Użytkownicy wykrywający aktualizacje zabezpieczeń za pomocą narzędzia MBSA w wersji 1.2.1 lub 2.0.1 mogą wykryć wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane 12 czerwca 2007 roku. Wszystkie wyjątki zostały uwzględnione na poniższej liście.

Uwaga: W programie MBSA 1.2.1 narzędzie ODT jest używane tylko do lokalnego skanowania.

Uwaga: Narzędzie MBSA 1.2.1 nie obsługuje systemu Windows Vista ani żadnej wersji systemu Windows dla procesorów x64 lub Itanium.

Uwaga: Narzędzie MBSA 2.0.1 nie jest obsługiwane w systemie Windows Vista. Narzędzie MBSA 2.0.1 obsługuje jednak zdalne skanowanie komputerów z systemem Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
931943 Obsługa narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) w systemie Windows Vista
 • Aktualizacja zabezpieczeń 931213 (biuletyn zabezpieczeń MS07-032)
  Narzędzie MBSA 1.2.1 nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 929123 (biuletyn zabezpieczeń MS07-034)
  Narzędzie MBSA 1.2.1 nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń. Narzędzie Enterprise Scan Tool z 12 czerwca 2007 roku może ustalić, czy ta aktualizacja jest konieczna.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
894193 Jak uzyskać narzędzie Enterprise Scan Tool i jak z niego korzystać

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu programu Software Update Services (SUS) lub usług Windows Server Update Services (WSUS)

Użytkownicy, którzy wykrywają i wdrażają aktualizacje zabezpieczeń za pomocą programów SUS, WSUS 2.0 lub WSUS 3.0, mogą wykryć większość aktualizacji zabezpieczeń wydanych 12 czerwca 2007 roku. Wszystkie wyjątki zostały uwzględnione na poniższej liście.

Uwaga: Program SUS 1.0 z dodatkiem SP1 nie obsługuje systemu Windows Vista ani żadnej wersji systemu Windows dla komputerów z procesorami x64 lub Itanium.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 927051 (biuletyn zabezpieczeń MS07-030)
  Program SUS nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 931213 (biuletyn zabezpieczeń MS07-032)
  Program SUS nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń.

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu programu SMS 2.0 z narzędziem SUIT (Security Update Inventory Tool) lub programu SMS 2003 z narzędziem ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates)

Użytkownicy wykrywający i wdrażający aktualizacje zabezpieczeń za pomocą programu Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 z narzędziem SUIT, programu SMS 2003 z narzędziem SUIT lub programu SMS 2003 z narzędziem ITMU mogą wykryć i wdrożyć wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wydane 12 czerwca 2007 roku. Wszystkie wyjątki zostały uwzględnione na poniższej liście.

Uwaga: Program SMS z narzędziem SUIT nie obsługuje systemu Windows Vista ani żadnej wersji systemu Windows dla komputerów z procesorami x64 lub Itanium.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 931213 (biuletyn zabezpieczeń MS07-032)
  Narzędzie SUIT programu SMS nie obsługuje żadnej części tej aktualizacji zabezpieczeń.
 • Aktualizacja zabezpieczeń 929123 (biuletyn zabezpieczeń MS07-034)
  Narzędzie SUIT programu SMS obsługuje tę aktualizację, gdy jest używane narzędzie ESUIT (Extended Security Update Inventory Tool).
Aby uzyskać narzędzie ESUIT, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania

Poniższa tabela zawiera podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania każdej nowej aktualizacji zabezpieczeń.
Aktualizacja zabezpieczeń Biuletyn Składnik Office Update Windows Update Microsoft Update Narzędzia MBSA 1.2 i Office Detection Tool Narzędzie MBSA 2.0.1 Program SUS Program WSUS 2.0 i 3.0 Narzędzie Enterprise Scan Tool Narzędzie SMS Security Update Inventory Tool Program SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Wykrywanie i wdrażanie Wykrywanie i wdrażanie Wykrywanie i wdrażanie Tylko wykrywanie Tylko wykrywanie Wykrywanie i wdrażanie Wykrywanie i wdrażanie Tylko wykrywanie Wykrywanie i wdrażanie Wykrywanie i wdrażanie
927051 MS07-030 Microsoft Visio Tak Nie dotyczy Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak Nie dotyczy Tak Tak
935840 MS07-031 Schannel Nie dotyczy Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak Tak
931213 MS07-032 Windows Vista Nie dotyczy Tak Tak Nie dotyczy Tak Nie dotyczy Tak Nie dotyczy Nie dotyczy Tak
933566 MS07-033 Windows Internet Explorer Nie dotyczy Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak Tak
929123 MS07-034 Microsoft Outlook Express Nie dotyczy Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak, z narzędziem ESUIT Tak
935839 MS07-035 Win32 API Nie dotyczy Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie dotyczy Tak Tak

Ponownie wydane aktualizacje zabezpieczeń

 • Aktualizacja zabezpieczeń 924667 (biuletyn zabezpieczeń MS07-012) została ponownie wydana 12 czerwca 2007 roku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zaktualizowany biuletyn zabezpieczeń. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Ponowne wydanie tej aktualizacji zabezpieczeń nie spowodowało zmian wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania, które zostały opublikowane w lutym 2007 roku.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  932703 Wskazówki dotyczące wykrywania i rozmieszczania aktualizacji zabezpieczeń wydanych w dniu 13 lutego 2007
 • Aktualizacja zabezpieczeń 925939 (biuletyn zabezpieczeń MS07-018) została ponownie wydana 12 czerwca 2007 roku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zaktualizowany biuletyn zabezpieczeń. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Ponowne wydanie tej aktualizacji zabezpieczeń nie spowodowało zmian wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania, które zostały opublikowane w kwietniu 2007 roku.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  935824 Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanej 10 kwietnia 2007

Często zadawane pytania

P1: Jakie działania podejmuje firma Microsoft, aby zapewnić dostępność wskazówek dotyczących wdrażania tych aktualizacji?

O1: Firma Microsoft zachęca administratorów systemów do udziału w comiesięcznej technicznej emisji internetowej, z której można dowiedzieć się więcej na temat aktualizacji zabezpieczeń. Emisja internetowa dotycząca tej aktualizacji zabezpieczeń odbędzie się 13 czerwca 2007 roku o godzinie 11:00 czasu pacyficznego. Aby się zarejestrować, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: P2: Czy narzędzie EST (Enterprise Scan Tool) jest zbiorcze dla programu SMS, tak jak narzędzie ESUIT dla programu SMS?

O2: Nie, narzędzie EST nie jest narzędziem zbiorczym. Nie planuje się uczynienia narzędzia EST narzędziem zbiorczym.

P3: Czy można użyć narzędzia MBSA, aby stwierdzić, czy te aktualizacje są wymagane?

O3: Tak, używając narzędzia MBSA 1.2.1 lub MBSA 2.0.1, można w pełnym zakresie wykrywać następujące aktualizacje zabezpieczeń wydane 12 czerwca 2007 roku.
Numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base Identyfikator biuletynuSkładnikUwaga dotycząca wykrywania
931213MS07-032Windows VistaZobacz sekcję MBSA
929123MS07-034Outlook ExpressZobacz sekcję MBSA
Aby uzyskać więcej informacji o programach, których obecnie nie wykrywa narzędzie MBSA, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji
895660 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 jest dostępne
Na komputerze może być zainstalowany program wymieniony w części „Oprogramowanie objęte tym problemem” biuletynu zabezpieczeń, który wspomniano w artykule pokrewnym. W takim przypadku może być konieczne ręczne sprawdzenie, czy trzeba zainstalować wymaganą aktualizację zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu MBSA, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

P4: Które aktualizacje zabezpieczeń wymagają użycia narzędzia EST w połączeniu z narzędziem MBSA 1.2.1 w celu zidentyfikowania zagrożonych systemów w sieci?

O4: Następujące aktualizacje zabezpieczeń wymagają użycia narzędzia EST razem z narzędziem MBSA w celu zidentyfikowania zagrożonych systemów w sieci.
Numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge BaseIdentyfikator biuletynuSkładnik
929123MS07-034Outlook Express

P5: Czy można użyć programu SMS w celu ustalenia, czy aktualizacje są wymagane?

O5: Tak, program SMS pomaga wykryć i wdrożyć te aktualizacje zabezpieczeń. Programy SMS 2.0 i SMS 2003 z narzędziem SUIT wykrywają aktualizacje za pomocą technologii MBSA 1.2.1. Dlatego programy SMS 2.0 i SMS 2003 z narzędziem SUIT mają podobne ograniczenia jak narzędzie MBSA 1.2.1. Aby uzyskać więcej informacji o programie SMS, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Narzędzia SUIT wraz z narzędziem ESUIT są wymagane do wykrywania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń w systemie Microsoft Windows oraz innych produktach firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306460 Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) zwraca komunikaty typu note w przypadku niektórych aktualizacji
Program SMS 2.0 oraz SMS 2003 z narzędziem SUIT może również wykrywać aktualizacje zabezpieczeń wymagane dla programów pakietu Microsoft Office (np. programu Microsoft Word), używając narzędzia Microsoft Office Inventory Tool. Użytkownicy programu SMS 2003 do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń mogą także używać narzędzia ITMU. Narzędzie ITMU korzysta z technologii stosowanej w aktualizacjach firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia ITMU, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:
Materiały referencyjne
Właściwości

Identyfikator artykułu: 938640 — ostatni przegląd: 01/16/2015 09:41:27 — zmiana: 3.2

 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsecurity KB938640
Opinia