Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2003 w programie Word 2003 nie działa funkcja Szybki zapis

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Zainstalowano dodatek Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Microsoft Office 2003. Podczas pracy z dokumentem w programie Microsoft Office Word 2003 okazuje się, że funkcja Szybkie zapisywanie przestała działać.
Przyczyna
To zachowanie występuje, ponieważ zainstalowanie dodatku SP3 dla pakietu Office 2003 powoduje wyłączenie funkcji Szybkie zapisywanie.

Pole wyboru Zezwalaj na szybkie zapisywanie nadal jest wyświetlane w obszarze Opcje zapisywania w programie Word 2003. Jednak funkcja tej opcji jest wyłączona.

Aby wyświetlić obszar Opcje zapisywania, kliknij polecenie Opcje w menu Narzędzia, a następnie kliknij kartę Zapisywanie.
Więcej informacji
Funkcja Szybkie zapisywanie przyspiesza zapisywanie dokumentu, zapisując same zmiany dokonane w dokumencie. Ponadto dokumenty zapisane przy włączonej funkcji Szybkie zapisywanie mogą zawierać informacje, których użytkownik może nie chcieć udostępniać innym osobom podczas elektronicznej dystrybucji dokumentu. Informacje te są nazywane metadanymi. Metadane służą do rozmaitych celów, w tym do usprawnienia edycji, wyświetlania, katalogowania i pobierania plików pakietu Office.

Funkcja Szybkie zapisywanie jest tak zaprojektowana, że tekst lub komentarze, które użytkownik usuwa z dokumentu, mogą w nim pozostawać nawet po jego zapisaniu. Dlatego firma Microsoft wyłączyła funkcję Szybkie zapisywanie w pakiecie Office 2003 z dodatkiem SP3, aby zwiększyć bezpieczeństwo dokumentów programu Word 2003.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących metadanych i sposobu zminimalizowania ilości metadanych w dokumentach programu Word, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
825576 Jak zminimalizować ilość metadanych w programie Word 2003
Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskania najnowszego dodatku Service Pack dla pakietu Office 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
870924 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2003
word2003 word2k3 word11 wd2003 wd2k3 wd11
Właściwości

Identyfikator artykułu: 938808 — ostatni przegląd: 11/22/2007 21:43:00 — zmiana: 1.2

Microsoft Office 2003 Service Pack 3, Microsoft Office Word 2003

  • kbtshoot kbprb kbpubtypekc kbsavefile kbupdateissue kbexpertisebeginner KB938808
Opinia