W wypadku próby zainstalowania dostępnego dla wszystkich użytkowników dodatku programu Access 2003 za pomocą Menedżera dodatków w systemie Windows Vista wyświetlany jest komunikat o błędzie: „There was an error adding to the registry”

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Podczas próby zainstalowania dostępnego dla wszystkich użytkowników dodatku programu Microsoft Office Access 2003 przy użyciu Menedżera dodatków na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows Vista, zgłaszany jest następujący błąd:
Wystąpił błąd podczas dodawania do rejestru.
Przyczyna
W systemach operacyjnych Windows starszych niż Windows Vista administratorzy mogą instalować dostępne dla wszystkich użytkowników dodatki programu Access 2003 przy użyciu Menedżera dodatków w celu utworzenia klucza w rejestrze systemu Windows. Ten klucz rejestru znajduje się w ścieżce rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE. Ta ścieżka rejestru nie jest jednak dostępna dla użytkowników w systemie Windows Vista. Nie można więc instalować dodatków programu Access 2003.
Obejście problemu

Instalacja dodatku SP3 dla pakietu Office 2003

W celu obejścia tego problemu należy zainstalować dodatek Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Microsoft Office 2003. W dodatku SP3 dla pakietu Office 2003 klucz rejestru jest dodawany do ścieżki rejestru HKEY_CURRENT_USER wówczas, gdy Menedżer dodatków jest używany do instalowania dodatków. Ta ścieżka jest dostępna tylko dla indywidualnych użytkowników, dlatego nie można instalować dostępnych dla wszystkich użytkowników dodatków programu Access 2003 po zainstalowaniu dodatku SP3 dla pakietu Office 2003. Każdy użytkownik musi zainstalować dodatek indywidualnie. Ten nowy klucz rejestru będzie znajdować się w następującej ścieżce:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\VirtualStore\MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\11.0\Access\Menu Add-Ins\

Uruchomienie programu Access 2003 z podwyższonym poziomem uprawnień

W celu obejścia tego problemu należy uruchomić program Access 2003 z dodatkiem SP2 z podwyższonym poziomem uprawnień w systemie Windows Vista, a następnie zainstalować dodatek. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start przycisk Start , kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Microsoft Office, a następnie kliknij prawym przyciskiem pozycję Microsoft Office Access 2003.
  2. Kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
    Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeżeli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
  3. Użyj Menedżera dodatków do zainstalowania dodatku dostępnego dla wszystkich użytkowników.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack dla pakietu Office 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
870924 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2003
acc2003 acc11 addin
Właściwości

Identyfikator artykułu: 938809 — ostatni przegląd: 01/03/2008 19:59:00 — zmiana: 1.1

Microsoft Office 2003 Service Pack 3, Microsoft Office Access 2007

  • kbtshoot kbaddin kbprb kbexpertiseinter KB938809
Opinia