Informacje o określonych formatach plików, które są blokowane po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2003

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Uwaga
Ważne: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Należy się upewnić, że znany jest sposób przywrócenia rejestru w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat określonych formatów plików, które są blokowane po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Microsoft Office 2003.
Wprowadzenie
Artykuł zawiera szczegółowe informacje o tym, które formaty plików są blokowane po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Microsoft Office 2003 oraz o sposobach odblokowywania ich.
Więcej informacji
Po zainstalowaniu dodatku SP3 dla pakietu Office 2003 blokowane są niektóre formaty plików programów Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Word 2003 i Corel Draw (cdr). Ponieważ te formaty plików są mniej bezpieczne, są one domyślnie blokowane. Mogą one narażać komputer użytkownika na niebezpieczeństwo.

Poniższa tabela zawiera nazwy DWORD oraz odpowiadające im formaty plików blokowane za pomocą podklucza
FileOpenBlock
.
Nazwa DWORDblokowane formaty plików
LotusandQuattroFiles.wk1, wk4, wj3, wk1 FMT, wks, wk3, wk3 FM3, wj2, wq1, fm3, wj1
DifandSylkFiles.dif, slk
FilesBeforePowerPoint97Ta zasada uniemożliwi zapisywanie plików wersji programów starszych niż PowerPoint 97 o formatach takich jak ppt, pot, pps oraz ppa.FilesBeforeVersionWszystkie pliki programu Word, których wartość nFib jest mniejsza niż minimalna wartość nFib określona przez administratora.
Poniższa tabela zawiera nazwy DWORD oraz odpowiadające im formaty plików blokowane za pomocą podklucza
FileSaveBlock
.
Nazwa DWORDblokowane formaty plików
ConvertersTa zasada uniemożliwia otwieranie prezentacji programu PowerPoint w formatach starszych niż formaty pliku programu Microsoft PowerPoint 97. Prezentacje te są zapisywane w takich plikach formatu jak ppt, pot, pps oraz ppa.
Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru za pomocą Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Użytkownik dokonuje modyfikacji rejestru na własną odpowiedzialność.
Ważne Ta procedura może zwiększyć ryzyko złamania zabezpieczeń. Te kroki mogą także spowodować, że komputer lub sieć będą w większym stopniu narażone na ataki złośliwych użytkowników lub szkodliwych programów, na przykład wirusów. Firma Microsoft zaleca zastosowanie procesu opisanego w tym artykule, aby umożliwić programom działanie zgodne z przeznaczeniem, lub by wdrożyć określone funkcje programów. Przed wprowadzeniem tych zmian zaleca się dokonanie oceny zagrożenia związanego z zastosowaniem tego procesu w danym środowisku. Jeżeli to rozwiązanie zostanie zastosowane, należy wykonać odpowiednie czynności dodatkowe celem zabezpieczenia systemu. Firma Microsoft zaleca stosowanie tego procesu tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

Uwaga: Należy tymczasowo odblokować formaty plików. Po otwarciu lub zapisaniu plików należy ponownie zablokować te formaty.

Program Excel

Aby umożliwić otwieranie w pakiecie Office 2003 plików zapisanych we wcześniejszych formatach programu Excel, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij jeden z następujących podkluczy rejestru:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock
 3. Kliknij dwukrotnie wpis rejestru LotusandQuattroFiles, wpisz 0 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK. Wykonaj te same kroki dla wpisu rejestru DifandSylkFiles.

Program PowerPoint

Aby umożliwić otwieranie w pakiecie Office 2003 plików zapisanych we wcześniejszych formatach programu PowerPoint, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij jeden z następujących podkluczy rejestru:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security\FileOpenBlock
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security\FileOpenBlock
 3. Kliknij dwukrotnie wpis rejestru FilesBeforePowerPoint97, wpisz 0 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.

Program PowerPoint

Aby umożliwić zapisywanie plików zapisanych we wcześniejszych formatach programu PowerPoint, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij jeden z następujących podkluczy rejestru:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security\FileSaveBlock
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security\FileSaveBlock
 3. Kliknij dwukrotnie wpis rejestru Converters, wpisz 0 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.

Program Word

Aby umożliwić otwieranie w pakiecie Office 2003 plików zapisanych we wcześniejszych formatach plików programu Word, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij jeden z następujących podkluczy rejestru:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Word\Security\FileOpenBlock
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Security\FileOpenBlock
 3. Kliknij dwukrotnie wpis rejestru FilesBeforeVersion, wpisz 0 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.

Program Corel Draw

Aby umożliwić otwieranie plików w formacie cdr, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z następujących podkluczy rejestru:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Shared Tools\Graphics Filters\Import\CDR
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Graphics Filters\Import\CDR
 3. Z menu Edycja wskaż polecenie Nowy i kliknij wartość DWORD.
 4. Wpisz Enabled jako nazwę nowego wpisu rejestru, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij dwukrotnie wpis rejestru Enabled, wpisz 1 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby uzyskać więcej informacji o blokowanych typach plików, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
922847 W programie PowerPoint 2007 lub PowerPoint 2003 podczas próby otwarcia lub zapisania pliku, który został zablokowany przez zasady rejestru, pojawia się komunikat o błędzie
922848 W programie Excel 2007 lub Excel 2003 podczas próby otwarcia lub zapisania pliku, który został zablokowany przez zasady rejestru, pojawia się komunikat o błędzie
922849 Podczas próby otwarcia lub zapisania pliku, który został zablokowany przez zasady rejestru w programie Word 2007 lub Word 2003, pojawia się komunikat o błędzie
922850 Podczas próby otwarcia lub zapisania pliku o typie, który został zablokowany przez administratora w programach Excel 2007, PowerPoint 2007 lub Word 2007, pojawia się komunikat o błędzie
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 938810 — ostatni przegląd: 09/25/2007 11:25:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Office 2003 Service Pack 3, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Word 2003

 • kberrmsg kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner KB938810
Opinia