Dostępna jest aktualizacja zwiększająca wydajność i wiarygodność systemu Windows Vista

WPROWADZENIE
Niniejsza aktualizacja rozwiązuje problemy, które mogą dotyczyć niektórych komputerów z systemem Windows Vista. Problemy te były zgłaszane przez klientów, którzy korzystają z Usługi raportowania błędów lub Pomocy technicznej firmy Microsoft.

Dzięki zastosowaniu tej aktualizacji można osiągnąć większą wydajność i elastyczność w przypadku różnych scenariuszy. Poprawia ona również niezawodność systemu Windows Vista.

Ta aktualizacja rozwiązuje następujące problemy na komputerach z systemem Windows Vista:
 • Podczas próby zamknięcia fotograficznego wygaszacza ekranu pojawia się duże opóźnienie.
 • Podczas korzystania z wygaszacza ekranu Windows – energia występuje przeciek pamięci.
 • Jeżeli kontrola konta użytkownika jest wyłączona, nie można pomyślnie zainstalować drukarki sieciowej. Ten problem występuje w sytuacji, gdy drukarka sieciowa jest obsługiwana przez komputer z systemem Windows XP lub Windows Server 2003.
 • Podczas zapisywania danych w pliku AVI przy użyciu funkcji AVIStreamWrite nagłówek pliku AVI jest uszkodzony.
 • Podczas kopiowania lub przenoszenia dużego pliku wyświetlenie komunikatu „szacowany pozostały czas” i obliczenie czasu trwają długo.
 • Po wznowieniu pracy komputera ze stanu hibernacji mija dużo czasu, zanim zostanie wyświetlony ekran logowania.
 • Podczas synchronizowania pliku offline na serwerze plik zostaje uszkodzony.
 • Podczas edytowania pliku obrazu, który używa formatu RAW, dane z pliku zostają utracone. Ten problem występuje w sytuacji, jeżeli obraz RAW pochodzi z jednego z następujących modeli aparatów cyfrowych SLR:
  • Canon EOS 1D
  • Canon EOS 1DS
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  932988 Pliki z aparatu Canon EOD 1D lub 1DS mogą zostać uszkodzone podczas edycji metadanych pliku przy użyciu Galerii fotografii Windows, Galerii fotografii na żywo Windows lub Eksploratora Windows w systemach Windows Vista lub Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 • Po wznowieniu pracy komputera ze stanu hibernacji komputer traci adres bramy domyślnej.
 • Pojawia się mała wydajność zarządzania pamięcią.

Znane problemy

Niektórzy klienci mogli ręcznie zmienić określone ustawienia domyślne lub usunąć domyślne foldery i łącza. Podczas instalowania zaktualizowanego składnika powłoki tej aktualizacji domyślne ustawienia, foldery i skróty są przywracane. Te elementy nie będą resetowane podczas kolejnych aktualizacji składnika powłoki.

Ustawienia domyślne

Dwa następujące ustawienia konfiguracji użytkownika są resetowane do wartości domyślnych:
 • Komputery typu Tablet, których domyślna orientacja została zmieniona na Dla leworęcznych są resetowane do ustawienia Dla praworęcznych. (Dla użytkowników języków arabskiego i hebrajskiego domyślna orientacja ekranu jest resetowana do ustawienia Dla leworęcznych.) Aby przywrócić te ustawienia, użyj elementu Ustawienia komputera typu Tablet w Panelu sterowania.
 • Gdy w Eksploratorze Windows zostaną włączone ustawienia Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane) na karcie Widok okna dialogowego Opcje folderów, te ustawienia zostają wyłączone.

Foldery domyślne

Jeżeli klient ręcznie usunie utworzone przez system foldery domyślne z ich lokalnego folderu profilu użytkownika, są one ponownie tworzone. Dotyczy to następujących folderów.

Uwaga: Zazwyczaj ścieżka lokalnego folderu profilu użytkownika to C:\Użytkownicy\NazwaUżytkownika\Documents.
 • Kontakty
 • Pulpit
 • Dokumenty
 • Pakiety do pobrania
 • Ulubione
 • Łącza
 • Muzyka
 • Obrazy
 • Zapisane gry
 • Wyszukiwania
 • Pliki wideo

Łącza domyślne

Jeżeli klient ręcznie usunął domyślne skróty utworzone przez system, są one ponownie tworzone. Istnieją trzy określone grupy:
 • Skróty do przykładowych folderów zawartości: Przykładowe obrazy, Przykładowa muzyka i Przykładowe wideo
 • Skrót Dokumenty w menu skrótów Wyślij do
 • Skróty w sekcji Ulubione łącza Eksploratora Windows. Są to następujące skróty:
  • Dokumenty
  • Obrazy
  • Muzyka
  • Ostatnio zmienione
  • Wyszukiwania
  • Publiczne
Więcej informacji

Informacje dotyczące aktualizacji

Następujące pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

Aktualizacja dla systemu Windows Vista, wersje 32-bitowe
PobierzPobierz pakiet 938979.

Aktualizacja dla systemu Windows Vista, wersje 64-bitowe
PobierzPobierz pakiet 938979.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymagania dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnej uprzednio wydanej aktualizacji.

Informacje o pliku

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Aktualizacja systemu Windows Vista, wersje 32-bitowe
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Package_1_for_kb938979_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNie dotyczy1 72924-lip-200706:34Nie dotyczy
Package_1_for_kb938979~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNie dotyczy2 43624-lip-200706:34Nie dotyczy
Package_2_for_kb938979_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNie dotyczy3 03224-lip-200706:34Nie dotyczy
Package_2_for_kb938979~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNie dotyczy5 14924-lip-200706:34Nie dotyczy
Package_3_for_kb938979_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNie dotyczy5 20424-lip-200706:34Nie dotyczy
Package_3_for_kb938979~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNie dotyczy9 48124-lip-200706:34Nie dotyczy
Package_4_for_kb938979_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNie dotyczy1 73524-lip-200706:34Nie dotyczy
Package_4_for_kb938979~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNie dotyczy2 45124-lip-200706:34Nie dotyczy
Package_5_for_kb938979_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNie dotyczy1 92624-lip-200706:34Nie dotyczy
Package_5_for_kb938979~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mumNie dotyczy2 64524-lip-200706:34Nie dotyczy
Update-bf.mumNie dotyczy3 46424-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_03ca4fc26167f851f362da8d8af32905_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16513_none_3c4f4416ee0419e9.manifestNie dotyczy69524-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_3e44ced2b8b794cdd890ae1bd6023691_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20627_none_23c41f5f9e39bbe8.manifestNie dotyczy70324-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_51194ac22e8a7ba9a98d4151bc3b4d31_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20628_none_21245feec39b3861.manifestNie dotyczy70524-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_572362da02f4b65426c56a1b02b71a43_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20627_none_a29e517331066cef.manifestNie dotyczy72924-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_583a2de6bdcdfe4430234d9d981101a5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20622_none_880ac512b36a7016.manifestNie dotyczy70524-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_58857a35c9f3b062b01f003a7b2279f6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20628_none_9d89e09836ecf90c.manifestNie dotyczy69524-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_66b9c37f471a8566604e9f17d7a9bdba_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20605_none_a029de893ce3f160.manifestNie dotyczy69624-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_858125cdecd41e06e7836b3207766a10_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16513_none_a0ea0f77d23b62ad.manifestNie dotyczy70924-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_8a67ec1d049047c12ca503b50383fe6c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16508_none_0b093415d7ee820f.manifestNie dotyczy70524-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_97b3fdb696d75015d9d4c48ed79783f3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20622_none_2eb0d573dfbe31cf.manifestNie dotyczy70524-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_a1309ea9da93caf4eb1b843f0d53951f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20605_none_10b312420a441a8c.manifestNie dotyczy70024-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_a332ea0ed337bd95692d361ae93006c2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16523_none_7fd52db090c8fa07.manifestNie dotyczy69724-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_ad8367a27c91e6f38ce61062afce8815_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20625_none_fbf0d0f0af1815ac.manifestNie dotyczy70424-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_b50c5078affe50966d4981c1c682bbfa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16514_none_4e65de02ad0fd904.manifestNie dotyczy69724-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_bbd56cbfb4373de4d8cfa4927b5d1c78_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16508_none_e456e492fb3ab633.manifestNie dotyczy70524-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_c31623ddabe59851ac1e52a6cf3e9cec_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16510_none_261bec04196c5779.manifestNie dotyczy70424-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_cb58aded2eca364fb87c9b2df69c1ba2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20628_none_286cdfb930225524.manifestNie dotyczy70924-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_cce5b516c568f4702a54714cf3561113_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16513_none_9d013d931a3a2843.manifestNie dotyczy70524-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_cceea9170739ef4e24e044ab58ef0d35_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20639_none_83c3f7f189ffbb70.manifestNie dotyczy69724-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_cdd55a70af2e5c6188a8d6bc131b13de_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20629_none_18c931a33e1e8c66.manifestNie dotyczy69724-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_eba4fd54f7bd707dde95e992d13cbb5a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16512_none_34eab6a7ba75d8b1.manifestNie dotyczy72924-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_ec2fb1a9601a3480719319120c200eec_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16493_none_4bc7641912e6a7cd.manifestNie dotyczy70024-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_f8e7991abf8d962d5b6c7bf15f927f63_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16512_none_1cf856a881fde873.manifestNie dotyczy70324-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_fdc490ab021774ef68fd9ead58b3ca91_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16493_none_df7184f39bd07d82.manifestNie dotyczy69624-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-authentication-authui_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16513_none_0a056d7cf846bbd5.manifestNie dotyczy59 35824-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-authentication-authui_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20628_none_0a893bce1167f643.manifestNie dotyczy59 35824-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-dhcp-client-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16512_none_d56b19bc316f9001.manifestNie dotyczy41 84524-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-dhcp-client-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20627_none_d5eee80d4a90ca6f.manifestNie dotyczy41 84524-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16508_none_9c6a0aab5eb986b6.manifestNie dotyczy15 17924-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20622_none_9cd805e277ecc658.manifestNie dotyczy15 17924-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16514_none_6a435250b701059d.manifestNie dotyczy18 77824-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20629_none_6ac720a1d022400b.manifestNie dotyczy18 77824-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-p..randprintui-ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16512_none_ee146a58804bf72b.manifestNie dotyczy8 63924-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-p..randprintui-ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20627_none_ee9838a9996d3199.manifestNie dotyczy8 63924-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-photoscreensaver_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16510_none_69dd6e605b578d62.manifestNie dotyczy9 56524-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-photoscreensaver_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20625_none_6a613cb17478c7d0.manifestNie dotyczy9 56524-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16508_none_20380cd258151361.manifestNie dotyczy19 11324-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20622_none_20a6080971485303.manifestNie dotyczy19 11324-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-sendmail_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16493_none_58a4e9811f22ea1c.manifestNie dotyczy14 32924-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-sendmail_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20605_none_5991d81237f5be42.manifestNie dotyczy14 00224-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16513_none_6a3b1b4414dac79d.manifestNie dotyczy975 77224-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20628_none_6abee9952dfc020b.manifestNie dotyczy975 77224-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-ssbranded_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16523_none_36921e330a735e63.manifestNie dotyczy7 03524-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-ssbranded_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20639_none_3716ecce2393b228.manifestNie dotyczy6 70824-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16513_none_9043e1118ba0edc7.manifestNie dotyczy36 80424-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20628_none_90c7af62a4c22835.manifestNie dotyczy36 80424-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-windowscodec_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16493_none_943d269aa43dda3a.manifestNie dotyczy601 26724-lip-200706:34Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-windowscodec_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20605_none_952a152bbd10ae60.manifestNie dotyczy601 26724-lip-200706:34Nie dotyczy
Authui.dll6.0.6000.165131 984 51227-cze-200702:21x86
Authui.dll6.0.6000.206281 984 51227-cze-200702:14x86
Dhcpcmonitor.dll6.0.6000.1651210 24026-cze-200702:49x86
Dhcpcsvc.dll6.0.6000.16512204 80026-cze-200702:49x86
Dhcpcsvc6.dll6.0.6000.16512120 32026-cze-200702:49x86
Dhcpcmonitor.dll6.0.6000.2062710 24026-cze-200702:36x86
Dhcpcsvc.dll6.0.6000.20627203 77626-cze-200702:36x86
Dhcpcsvc6.dll6.0.6000.20627120 32026-cze-200702:36x86
Csc.sys6.0.6000.16508320 00019-cze-200700:48x86
Cscmig.dll6.0.6000.16508105 98419-cze-200702:09x86
Microsoft-windows-offlinefiles-core-ppdlic.xrm-msNie dotyczy3 02119-cze-200704:04Nie dotyczy
Csc.sys6.0.6000.20622320 00019-cze-200700:49x86
Cscmig.dll6.0.6000.20622105 98419-cze-200702:03x86
Microsoft-windows-offlinefiles-core-ppdlic.xrm-msNie dotyczy3 02119-cze-200704:01Nie dotyczy
Ntkrnlpa.exe6.0.6000.165143 504 82428-cze-200702:30Nie dotyczy
Ntoskrnl.exe6.0.6000.165143 470 00828-cze-200702:30Nie dotyczy
Ntkrnlpa.exe6.0.6000.206293 504 82428-cze-200702:29Nie dotyczy
Ntoskrnl.exe6.0.6000.206293 470 52028-cze-200702:29Nie dotyczy
Ntprint.dll6.0.6000.16512220 16026-cze-200702:51x86
Ntprint.exe6.0.6000.1651261 44026-cze-200702:21x86
Ntprint.dll6.0.6000.20627220 16026-cze-200702:38x86
Ntprint.exe6.0.6000.2062761 44026-cze-200702:10x86
Photoscreensaver.scr6.0.6000.16510704 00022-cze-200702:16Nie dotyczy
Photoscreensaver.scr6.0.6000.20625704 00022-cze-200701:31Nie dotyczy
Schannel.dll6.0.6000.16508269 82419-cze-200702:10x86
Schannel.dll6.0.6000.20622269 82419-cze-200702:05x86
Desktop (create shortcut).desklinkNie dotyczy707-sty-200705:29Nie dotyczy
Mail recipient.mapimailNie dotyczy407-sty-200705:29Nie dotyczy
Sendmail.dll6.0.6000.1649369 63224-maj-200702:25x86
Desktop (create shortcut).desklinkNie dotyczy707-sty-200705:29Nie dotyczy
Mail recipient.mapimailNie dotyczy407-sty-200705:29Nie dotyczy
Sendmail.dll6.0.6000.2060569 63224-maj-200702:19x86
Shell32-ppdlic.xrm-msNie dotyczy3 15027-cze-200702:13Nie dotyczy
Shell32.dll6.0.6000.1651311 315 20027-cze-200702:23x86
Shell32-ppdlic.xrm-msNie dotyczy3 15027-cze-200702:04Nie dotyczy
Shell32.dll6.0.6000.2062811 315 20027-cze-200702:17x86
Ssbranded.scr6.0.6000.165238 138 24013-lip-200702:20Nie dotyczy
Ssbranded.scr6.0.6000.206398 138 24013-lip-200701:19Nie dotyczy
Avicap32.dll6.0.6000.1651365 02427-cze-200702:21x86
Avifil32.dll6.0.6000.1651388 57627-cze-200702:21x86
Mciavi32.dll6.0.6000.1651382 94427-cze-200702:22x86
Msrle32.dll6.0.6000.1651312 80027-cze-200702:22x86
Msvfw32.dll6.0.6000.16513123 90427-cze-200702:22x86
Msvidc32.dll6.0.6000.1651331 23227-cze-200702:22x86
Avicap32.dll6.0.6000.2062865 02427-cze-200702:14x86
Avifil32.dll6.0.6000.2062888 57627-cze-200702:14x86
Mciavi32.dll6.0.6000.2062882 94427-cze-200702:16x86
Msrle32.dll6.0.6000.2062812 80027-cze-200702:16x86
Msvfw32.dll6.0.6000.20628123 90427-cze-200702:16x86
Msvidc32.dll6.0.6000.2062831 23227-cze-200702:16x86
Windowscodecs.dll6.0.6000.16493712 19224-maj-200702:26x86
Windowscodecs.dll6.0.6000.20605712 70424-maj-200702:19x86
Windows Vista, wersje 64-bitowe
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Amd64_0d92ac3011d1888ec4bc56a90c58a339_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20629_none_07e3372044c7a02f.manifestNie dotyczy70124-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_132bc941a65454991ce364a5ec1f10b0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16508_none_e1f5a64787d7a2a9.manifestNie dotyczy70924-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_1e0fb93d62f7833f5060a3336c35b10a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16508_none_d65570068a5b7466.manifestNie dotyczy70924-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_2baea31f97152ab8765f4fff84ddc9ca_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16512_none_efb328fb14755ca0.manifestNie dotyczy70724-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_30328f30338d2d52bc203a388ffaea80_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16523_none_0761d06f091e9361.manifestNie dotyczy1 04224-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_30bea031a038a6ea1a4f0cc01cde4c80_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20627_none_0bc8576561866fd2.manifestNie dotyczy73324-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_37684c547f582aff6f309d03b6503c74_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16513_none_2102190db22d637b.manifestNie dotyczy1 05824-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_3b277a70a0a04493d7eb62bc77611c6c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20622_none_ca912ebf1ada3a17.manifestNie dotyczy70924-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_3e44ced2b8b794cdd890ae1bd6023691_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20627_none_7fe2bae356972d1e.manifestNie dotyczy70524-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_46ba39b760cff6e8088fb5386dc74fef_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16508_none_8fd7f565850e0e24.manifestNie dotyczy70924-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_572362da02f4b65426c56a1b02b71a43_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20627_none_febcecf6e963de25.manifestNie dotyczy73124-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_5caebd4918d00d02d19eb266a25acb7b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20625_none_8de202f17061bf84.manifestNie dotyczy1 05624-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_5f083d39c785237dd3a8dd810106e8b5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20622_none_da956aaee991d9f8.manifestNie dotyczy70924-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_606b4983c5ef6bd9e9e2de7e6219eb7d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16513_none_cc3daeee1df86cbb.manifestNie dotyczy69924-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_62db2a4e827fa1638ecd36ebba5d115c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16493_none_00e04b4e614d8f4c.manifestNie dotyczy1 04224-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_858125cdecd41e06e7836b3207766a10_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16513_none_fd08aafb8a98d3e3.manifestNie dotyczy71124-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_89f11e10ccef379a1d2f90a908045d1c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20605_none_5ab353071fd6d67d.manifestNie dotyczy1 04224-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_8abb321c4b6505f40d8a4e5af3f1e89c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20622_none_44fed3ff8a372e1e.manifestNie dotyczy70924-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_8ffc9c17866f4ae0fe8c4265b5818c28_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16513_none_8c2e82f69c2cdffe.manifestNie dotyczy71324-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_90261cf1c26838985850854cef512d01_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16513_none_5292e840c53cbcc0.manifestNie dotyczy69924-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_a102c03f479fab1a92b123fb2abb5bd9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16493_none_3a9d33aaeb1b7a77.manifestNie dotyczy1 04824-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_a476f43a9cff0829a5495842bc094dbe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16510_none_535d1405f5ff4eba.manifestNie dotyczy1 05624-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_ac9b718f79623aa90e8be54515ee24bf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20605_none_6a5057141c62b927.manifestNie dotyczy1 04824-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_bade5e6fce853b9e82cf464d7752438b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20627_none_abdfd229e2faecdb.manifestNie dotyczy70724-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_bb66fda2acfa1a088ce33b9984a6ed61_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20628_none_0c31401da7eeab26.manifestNie dotyczy69924-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_c94aa2b999f18d1b5e7652e9217763b3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20628_none_5266537f938a5e6d.manifestNie dotyczy71324-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_cb58aded2eca364fb87c9b2df69c1ba2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20628_none_848b7b3ce87fc65a.manifestNie dotyczy71124-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_cba30448d9a7e07daf988ebdd1dae54b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16512_none_0b350d920a7d8bdb.manifestNie dotyczy73324-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_eba4fd54f7bd707dde95e992d13cbb5a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16512_none_9109522b72d349e7.manifestNie dotyczy73124-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_f290731b74e984b19bee0314aaf93bb7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16514_none_8a7cd3df0528f018.manifestNie dotyczy70124-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_f8e7991abf8d962d5b6c7bf15f927f63_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16512_none_7916f22c3a5b59a9.manifestNie dotyczy70524-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_fa10c7fcd4635da03785be1e7ad27d8a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20628_none_a822f7ed63d7d7a9.manifestNie dotyczy1 05824-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_fa5cbf8f5078e22edccbab846557ed40_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20628_none_42bea9af2a5bab43.manifestNie dotyczy69924-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_fea9eb85c05a635a435628ca326c53fd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20639_none_ae5076dff9e03314.manifestNie dotyczy1 04224-lip-200706:34Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-authentication-authui_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16513_none_66240900b0a42d0b.manifestNie dotyczy59 41624-lip-200706:39Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-authentication-authui_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20628_none_66a7d751c9c56779.manifestNie dotyczy59 41624-lip-200706:39Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-dhcp-client-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16512_none_3189b53fe9cd0137.manifestNie dotyczy41 88724-lip-200706:39Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-dhcp-client-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20627_none_320d839102ee3ba5.manifestNie dotyczy41 88724-lip-200706:39Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16508_none_f888a62f1716f7ec.manifestNie dotyczy15 20724-lip-200706:39Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20622_none_f8f6a166304a378e.manifestNie dotyczy15 20724-lip-200706:39Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16514_none_c661edd46f5e76d3.manifestNie dotyczy17 33024-lip-200706:39Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20629_none_c6e5bc25887fb141.manifestNie dotyczy17 33024-lip-200706:39Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-p..randprintui-ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16512_none_4a3305dc38a96861.manifestNie dotyczy8 66924-lip-200706:39Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-p..randprintui-ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20627_none_4ab6d42d51caa2cf.manifestNie dotyczy8 66924-lip-200706:39Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-photoscreensaver_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16510_none_c5fc09e413b4fe98.manifestNie dotyczy9 60724-lip-200706:39Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-photoscreensaver_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20625_none_c67fd8352cd63906.manifestNie dotyczy9 60724-lip-200706:39Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16508_none_7c56a85610728497.manifestNie dotyczy19 14324-lip-200706:39Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20622_none_7cc4a38d29a5c439.manifestNie dotyczy19 14324-lip-200706:39Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-sendmail_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16493_none_b4c38504d7805b52.manifestNie dotyczy14 35724-lip-200706:39Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-sendmail_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20605_none_b5b07395f0532f78.manifestNie dotyczy14 35724-lip-200706:39Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16513_none_c659b6c7cd3838d3.manifestNie dotyczy977 91924-lip-200706:40Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20628_none_c6dd8518e6597341.manifestNie dotyczy977 91924-lip-200706:40Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-ssbranded_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16523_none_92b0b9b6c2d0cf99.manifestNie dotyczy7 05924-lip-200706:39Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-ssbranded_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20639_none_93358851dbf1235e.manifestNie dotyczy6 73024-lip-200706:39Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16513_none_ec627c9543fe5efd.manifestNie dotyczy36 83224-lip-200706:39Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20628_none_ece64ae65d1f996b.manifestNie dotyczy36 83224-lip-200706:39Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-windowscodec_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16493_none_f05bc21e5c9b4b70.manifestNie dotyczy601 29524-lip-200706:40Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-windowscodec_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20605_none_f148b0af756e1f96.manifestNie dotyczy601 29524-lip-200706:40Nie dotyczy
Package_1_for_kb938979_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNie dotyczy1 94824-lip-200706:34Nie dotyczy
Package_1_for_kb938979~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNie dotyczy2 88024-lip-200706:34Nie dotyczy
Package_2_for_kb938979_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNie dotyczy6 94924-lip-200706:34Nie dotyczy
Package_2_for_kb938979~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNie dotyczy19 26324-lip-200706:34Nie dotyczy
Package_3_for_kb938979_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNie dotyczy5 24124-lip-200706:34Nie dotyczy
Package_3_for_kb938979~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNie dotyczy15 46924-lip-200706:34Nie dotyczy
Package_4_for_kb938979_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNie dotyczy1 74524-lip-200706:34Nie dotyczy
Package_4_for_kb938979~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNie dotyczy2 46524-lip-200706:34Nie dotyczy
Package_5_for_kb938979_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNie dotyczy2 15424-lip-200706:34Nie dotyczy
Package_5_for_kb938979~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mumNie dotyczy3 10524-lip-200706:34Nie dotyczy
Update-bf.mumNie dotyczy3 49024-lip-200706:34Nie dotyczy
Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16508_none_86ab52a844d34692.manifestNie dotyczy18 56124-lip-200706:39Nie dotyczy
Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20622_none_87194ddf5e068634.manifestNie dotyczy18 56124-lip-200706:39Nie dotyczy
Wow64_microsoft-windows-sendmail_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16493_none_bf182f570be11d4d.manifestNie dotyczy12 67924-lip-200706:39Nie dotyczy
Wow64_microsoft-windows-sendmail_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20605_none_c0051de824b3f173.manifestNie dotyczy12 67924-lip-200706:39Nie dotyczy
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16513_none_d0ae611a0198face.manifestNie dotyczy968 81924-lip-200706:40Nie dotyczy
Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20628_none_d1322f6b1aba353c.manifestNie dotyczy968 81924-lip-200706:40Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-authentication-authui_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16513_none_0a056d7cf846bbd5.manifestNie dotyczy59 35824-lip-200706:39Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-authentication-authui_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20628_none_0a893bce1167f643.manifestNie dotyczy59 35824-lip-200706:39Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-dhcp-client-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16512_none_d56b19bc316f9001.manifestNie dotyczy41 84524-lip-200706:39Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-dhcp-client-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20627_none_d5eee80d4a90ca6f.manifestNie dotyczy41 84524-lip-200706:39Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-p..randprintui-ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16512_none_ee146a58804bf72b.manifestNie dotyczy8 63924-lip-200706:39Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-p..randprintui-ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20627_none_ee9838a9996d3199.manifestNie dotyczy8 63924-lip-200706:39Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-photoscreensaver_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16510_none_69dd6e605b578d62.manifestNie dotyczy9 56524-lip-200706:39Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-photoscreensaver_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20625_none_6a613cb17478c7d0.manifestNie dotyczy9 56524-lip-200706:39Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-ssbranded_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16523_none_36921e330a735e63.manifestNie dotyczy7 03524-lip-200706:39Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-ssbranded_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20639_none_3716ecce2393b228.manifestNie dotyczy6 70824-lip-200706:39Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16513_none_9043e1118ba0edc7.manifestNie dotyczy36 80424-lip-200706:39Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-video-for-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20628_none_90c7af62a4c22835.manifestNie dotyczy36 80424-lip-200706:39Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-windowscodec_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16493_none_943d269aa43dda3a.manifestNie dotyczy601 26724-lip-200706:40Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-windowscodec_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20605_none_952a152bbd10ae60.manifestNie dotyczy601 26724-lip-200706:39Nie dotyczy
Authui.dll6.0.6000.165132 270 72027-cze-200703:29x64
Authui.dll6.0.6000.206282 270 72027-cze-200703:21x64
Dhcpcmonitor.dll6.0.6000.1651212 28826-cze-200703:51x64
Dhcpcsvc.dll6.0.6000.16512271 36026-cze-200703:51x64
Dhcpcsvc6.dll6.0.6000.16512150 52826-cze-200703:51x64
Dhcpcmonitor.dll6.0.6000.2062712 28826-cze-200703:46x64
Dhcpcsvc.dll6.0.6000.20627270 33626-cze-200703:46x64
Dhcpcsvc6.dll6.0.6000.20627150 52826-cze-200703:46x64
Csc.sys6.0.6000.16508418 30419-cze-200701:12x64
Cscmig.dll6.0.6000.16508134 14419-cze-200703:27x64
Microsoft-windows-offlinefiles-core-ppdlic.xrm-msNie dotyczy3 02119-cze-200704:14Nie dotyczy
Csc.sys6.0.6000.20622418 30419-cze-200701:04x64
Cscmig.dll6.0.6000.20622134 14419-cze-200703:12x64
Microsoft-windows-offlinefiles-core-ppdlic.xrm-msNie dotyczy3 02119-cze-200704:14Nie dotyczy
Ntoskrnl.exe6.0.6000.165144 430 00828-cze-200703:36x64
Ntoskrnl.exe6.0.6000.206294 431 54428-cze-200703:34x64
Ntprint.dll6.0.6000.16512264 19226-cze-200703:54x64
Ntprint.exe6.0.6000.1651261 95226-cze-200703:08x64
Ntprint.dll6.0.6000.20627264 19226-cze-200703:49x64
Ntprint.exe6.0.6000.2062761 95226-cze-200703:01x64
Photoscreensaver.scr6.0.6000.16510840 70422-cze-200703:24Nie dotyczy
Photoscreensaver.scr6.0.6000.20625840 19222-cze-200702:09Nie dotyczy
Schannel.dll6.0.6000.16508339 96819-cze-200703:29x64
Schannel.dll6.0.6000.20622340 48019-cze-200703:15x64
Desktop (create shortcut).desklinkNie dotyczy707-sty-200705:38Nie dotyczy
Mail recipient.mapimailNie dotyczy407-sty-200705:38Nie dotyczy
Sendmail.dll6.0.6000.1649376 28824-maj-200703:38x64
Desktop (create shortcut).desklinkNie dotyczy707-sty-200705:29Nie dotyczy
Mail recipient.mapimailNie dotyczy407-sty-200705:29Nie dotyczy
Nie dotyczy6.0.6000.2060576 28824-maj-200703:33x64
Shell32-ppdlic.xrm-msNie dotyczy3 15027-cze-200703:20Nie dotyczy
Shell32.dll6.0.6000.1651312 783 10427-cze-200703:31x64
Shell32-ppdlic.xrm-msNie dotyczy3 15027-cze-200703:12Nie dotyczy
Shell32.dll6.0.6000.2062812 783 61627-cze-200703:24x64
Ssbranded.scr6.0.6000.165238 432 12813-lip-200703:41Nie dotyczy
Ssbranded.scr6.0.6000.206398 432 12813-lip-200701:39Nie dotyczy
Avicap32.dll6.0.6000.1651376 80027-cze-200703:29x64
Avifil32.dll6.0.6000.16513106 49627-cze-200703:29x64
Mciavi32.dll6.0.6000.1651393 18427-cze-200703:30x64
Msrle32.dll6.0.6000.1651315 87227-cze-200703:30x64
Msvfw32.dll6.0.6000.16513143 36027-cze-200703:30x64
Msvidc32.dll6.0.6000.1651338 40027-cze-200703:30x64
Avicap32.dll6.0.6000.2062876 80027-cze-200703:21x64
Avifil32.dll6.0.6000.20628106 49627-cze-200703:21x64
Mciavi32.dll6.0.6000.2062893 18427-cze-200703:22x64
Msrle32.dll6.0.6000.2062815 87227-cze-200703:23x64
Msvfw32.dll6.0.6000.20628143 36027-cze-200703:23x64
Msvidc32.dll6.0.6000.2062838 40027-cze-200703:23x64
Windowscodecs.dll6.0.6000.16493851 96824-maj-200703:38x64
Windowscodecs.dll6.0.6000.20605851 96824-maj-200703:34x64
Schannel.dll6.0.6000.16508269 82419-cze-200702:10x86
Schannel.dll6.0.6000.20622269 82419-cze-200702:05x86
Sendmail.dll6.0.6000.1649369 63224-maj-200702:25x86
Sendmail.dll6.0.6000.2060569 63224-maj-200702:19x86
Shell32.dll6.0.6000.1651311 315 20027-cze-200702:23x86
Shell32.dll6.0.6000.2062811 315 20027-cze-200702:17x86
Authui.dll6.0.6000.165131 984 51227-cze-200702:21x86
Authui.dll6.0.6000.206281 984 51227-cze-200702:14x86
Dhcpcmonitor.dll6.0.6000.1651210 24026-cze-200702:49x86
Dhcpcsvc.dll6.0.6000.16512204 80026-cze-200702:49x86
Dhcpcsvc6.dll6.0.6000.16512120 32026-cze-200702:49x86
Dhcpcmonitor.dll6.0.6000.2062710 24026-cze-200702:36x86
Dhcpcsvc.dll6.0.6000.20627203 77626-cze-200702:36x86
Dhcpcsvc6.dll6.0.6000.20627120 32026-cze-200702:36x86
Ntprint.dll6.0.6000.16512220 16026-cze-200702:51x86
Ntprint.exe6.0.6000.1651261 44026-cze-200702:21x86
Ntprint.dll6.0.6000.20627220 16026-cze-200702:38x86
Ntprint.exe6.0.6000.2062761 44026-cze-200702:10x86
Photoscreensaver.scr6.0.6000.16510704 00022-cze-200702:16Nie dotyczy
Photoscreensaver.scr6.0.6000.20625704 00022-cze-200701:31Nie dotyczy
Ssbranded.scr6.0.6000.165238 138 24013-lip-200702:20Nie dotyczy
Ssbranded.scr6.0.6000.206398 138 24013-lip-200701:19Nie dotyczy
Avicap32.dll6.0.6000.1651365 02427-cze-200702:21x86
Avifil32.dll6.0.6000.1651388 57627-cze-200702:21x86
Mciavi32.dll6.0.6000.1651382 94427-cze-200702:22x86
Msrle32.dll6.0.6000.1651312 80027-cze-200702:22x86
Msvfw32.dll6.0.6000.16513123 90427-cze-200702:22x86
Msvidc32.dll6.0.6000.1651331 23227-cze-200702:22x86
Avicap32.dll6.0.6000.2062865 02427-cze-200702:14x86
Avifil32.dll6.0.6000.2062888 57627-cze-200702:14x86
Mciavi32.dll6.0.6000.2062882 94427-cze-200702:16x86
Msrle32.dll6.0.6000.2062812 80027-cze-200702:16x86
Msvfw32.dll6.0.6000.20628123 90427-cze-200702:16x86
Msvidc32.dll6.0.6000.2062831 23227-cze-200702:16x86
Windowscodecs.dll6.0.6000.16493712 19224-maj-200702:26x86
Windowscodecs.dll6.0.6000.20605712 70424-maj-200702:19x86

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
939720 Komunikat o błędzie podczas uruchamiania komputera z systemem Windows Vista: „STOP: x00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA”
936205 W sytuacji, gdy komputer zostanie przełączony do trybu wstrzymania podczas synchronizowania plików trybu offline w systemie Windows Vista, pliki zostają uszkodzone
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 938979 — ostatni przegląd: 02/22/2008 09:47:34 — zmiana: 3.1

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

 • kbvistasp1fix atdownload atdownload kbexpertiseadvanced kbexpertisebeginner kbfix kbpubtypekc kbqfe kbhotfixserver KB938979
Opinia