Udostępniony plik jest wycofywany po odinstalowaniu uprzednio zainstalowanej aktualizacji jednego wydania lub jednostki SKU z komputera, na którym jest zainstalowanych więcej wydań lub jednostek SKU dowolnej wersji programu Visual Studio

Symptomy
Rozważmy następujący scenariusz:
  • Instalowana jest aktualizacja zabezpieczeń na komputerze, na którym już zainstalowano więcej niż jedno wydanie lub kilka jednostek SKU dowolnej wersji programu Microsoft Visual Studio.
  • Ta aktualizacja aktualizuje udostępnione pliki i jest stosowana do wszystkich jednostek SKU.
  • Następnie odinstalowywana jest aktualizacja jednego z wydań lub jednostek SKU za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
W tym scenariuszu aktualizacja jest odinstalowywana tylko w odniesieniu do jednego wydania lub pojedynczej jednostki SKU. Jednak udostępnione pliki są przywracane. Ten proces powoduje, że w efekcie komputer znajduje się w stanie zagrożonym.
Przyczyna
Ten problem jest spowodowany problemem w otoce dezinstalatora aktualizacji.

Aktualizacje dla wszystkich wersji programu Visual Studio mają inteligentną otokę instalatora. Gdy jest instalowana aktualizacja, która może być zastosowana do więcej niż jednego wydania lub do kilku jednostek SKU dowolnej wersji programu Visual Studio, otoka sprawdza, czy na komputerze jest jednocześnie zainstalowanych kilka jednostek SKU. Na przykład otoka sprawdza, czy na komputerze są zainstalowane jednostki SKU programu Visual Studio 2005 Professional Edition oraz programu Visual Studio 2005 Team Edition. W takim wypadku otoka zainstaluje aktualizację tylko jeden raz. Jednak otoka dodaje metadane do listy Aktualnie zainstalowane programy apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania, aby zasygnalizować, że aktualizacja jest osobno instalowana dla każdej odpowiedniej jednostki SKU. Można zweryfikować, czy mamy do czynienia z taką sytuacją, używając apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. W tym aplecie można zobaczyć, że aktualizacja została zainstalowana osobno dla każdej jednostki SKU, do której aktualizacja ma zastosowanie.

Gdy później nastąpi próba odinstalowania aktualizacji tylko jednej jednostki SKU, metadane aktualizacji są usuwane dla tej konkretnej jednostki SKU i jest przywracana poprzednia wersja plików. Pliki są przywracane pomimo tego, że są współużytkowane przez wiele jednostek SKU. To zachowanie jest spowodowane błędem w Instalatorze Windows. Z powodu tego błędu Instalator Windows nie przechowuje licznika odwołań do liczby aktualizacji, odwołujących się do jednego udostępnionego pliku. Jeśli określona aktualizacja jest aktualizacją zabezpieczeń, komputer może znaleźć się w stanie zagrożonym.

Ten problem dotyczy wszystkich aktualizacji dla wszystkich wersji programu Visual Studio, odnoszących się do więcej niż jednej jednostki SKU.
Obejście problemu
Aby się upewnić, że komputer nie znajdzie się w stanie zagrożonym, należy się upewnić, że wszystkie odpowiednie jednostki SKU programu Visual Studio mają zainstalowaną aktualizację i że nie jest odinstalowywana aktualizacja tylko jednej jednostki SKU. Można zweryfikować, czy mamy do czynienia z taką sytuacją, używając apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Dodatkowo klienci mogą użyć witryny Microsoft Update, aby uzyskać aktualizacje dla programu Microsoft Visual Studio 2005. Zaleca się uzyskiwanie aktualizacji dla programu Visual Studio za pomocą witryny Microsoft Update. Jeśli użytkownik zdecyduje się na takie rozwiązanie, zawsze będą mu oferowane aktualizacje programu Visual Studio 2005. Te aktualizacje są oferowane nawet wtedy, gdy zostały zainstalowane aktualizacje dla wielu wydań lub jednostek SKU programu Visual Studio 2005, a następnie została odinstalowana aktualizacja dla pojedynczej jednostki SKU. Dlatego też jest to najlepszy sposób zredukowania prawdopodobieństwa, że komputer znajdzie się w stanie zagrożenia po odinstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Studio 2005.

Uwaga: Aktualizacje programu Visual Studio 2005 są dostępne w witrynie Microsoft Update. Jednak aktualizacje dla programów Microsoft Visual Studio .NET 2003 oraz Microsoft Visual Studio .NET 2002 nie są dostępne w witrynie Microsoft Update. Dla tych wersji programu Visual Studio należy pobrać odpowiednie aktualizacje z Centrum pobierania Microsoft, a następnie ręcznie zainstalować aktualizację.
Więcej informacji
Aby odwiedzić witrynę sieci Web Microsoft Update, kliknij następujące łącze:
security update bulletin Visual Studio VS uninstall multiple edition SKU shared file rollback
Właściwości

Identyfikator artykułu: 939043 — ostatni przegląd: 10/31/2007 05:44:23 — zmiana: 1.2

Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers, Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer

  • kbtshoot kbexpertiseinter kbsecurity kbbug kbpubtypekc KB939043
Opinia